Komenda Główna Straży Granicznej

Komendant Główny: gen. bryg SG Tomasz Praga

00-514 Warszawa, Al. Niepodległości 100

tel. (0-22) 845-40-71
fax (0-22) 500-47-01

strona internetowa: www.strazgraniczna.pl
adres e-mail: gkg.kg@strazgraniczna.pl

Mapa serwisu