Jarosław Zieliński - Kierownictwo - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Data publikacji 19.11.2015

Jarosław Zieliński

Sekretarz Stanu

Na zdjęciu: wiceminister Jarosław Zieliński

Jarosław Zieliński urodził się 20 września 1960 roku w Szwajcarii (k. Suwałk). Ukończył filologię polską na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1986-2001 pracował w szkolnictwie, m.in. jako nauczyciel i kurator oświaty.

W 2002 roku został burmistrzem Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Poseł na Sejm IV, V, VI, VII i VIII kadencji. 14 listopada 2005 roku został powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki - z dniem 6 maja 2006 r. został odwołany w związku ze złożoną rezygnacją (odmówił współpracy z ministrem Romanem Giertychem z LPR). Od 31 maja 2006 roku do 20 listopada 2007 roku pełnił funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji i Pełnomocnika Rządu do Spraw Samorządu Terytorialnego.

W Sejmie VI kadencji pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Był także członkiem Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych (w 2009 roku pełnił funkcję przewodniczącego tej Komisji).

W latach 1981-1986 działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Od 1986 członek NSZZ „Solidarność”; w latach 1989-1990 był szefem Biura ds. Szkolenia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. W latach 1990-1994, 1998-2002, 2002-2003 - radny Rady Miejskiej w Suwałkach. W latach 1992-2000 - członek Zarządu Głównego Porozumienia Centrum; Od 2001 roku członek władz krajowych Prawa i Sprawiedliwości (obecnie członek Komitetu Politycznego PiS).

W latach 2008-2009 pełnił funkcję Sekretarza Generalnego Prawa i Sprawiedliwości. W latach 2008-2010 był przewodniczącym Komisji Etyki Prawa i Sprawiedliwości. Od 24 lipca 2010 roku pełni funkcję Przewodniczącego Zespołu Pracy Państwowej Prawa i Sprawiedliwości.

18 listopada 2015 roku został powołany na Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Mapa serwisu