Paweł Szefernaker - Kierownictwo - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Data publikacji 18.01.2018

Paweł Szefernaker

Sekretarz Stanu

Paweł Szefernaker urodził się w 1987 roku w Szczecinie. Ukończył prawo w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. W czasie studiów współtworzył komitet inicjatywy ustawodawczej „Przywracamy ulgi dla studentów". W 2010 r. uzyskał mandat radnego warszawskiej dzielnicy Śródmieście, który złożył w lipcu 2014 r.  Od lipca 2014 r. przewodniczący Forum Młodych PiS, wiceprzewodniczący Europejskich Młodych Konserwatystów. W wyborach samorządowych w 2014 r. został radnym sejmiku zachodniopomorskiego. W 2015 r. kierował internetową częścią kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy. W tym samym roku wystartował w wyborach do Sejmu w okręgu koszalińskim. Uzyskał mandat posła VIII kadencji. 16 listopada 2015 r. powołany na Sekretarza Stanu w KPRM. W 2015 r. znalazł się na liście 100 innowatorów Europy Środkowej i Wschodniej - New Europe 100, ogłaszanej przez Fundusz Wyszehradzki, we współpracy z Financial Times.

17 stycznia 2018 roku został powołany na Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pełni też funkcję Pełnomocnika Rządu ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym.  Odpowiada za sprawy związane z administracją, za współpracę z samorządem terytorialnym, a także z kościołami, związkami wyznaniowymi oraz mniejszościami narodowymi i etnicznymi.

Mapa serwisu