Paweł Majewski - Kierownictwo - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Data publikacji 18.01.2018

Paweł Majewski

Sekretarz Stanu

Paweł Majewski urodził się w 1987 roku,  jest absolwentem edukacji medialnej i dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Od grudnia 2015 roku do października 2016 Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz pełnomocnik rządu do spraw przygotowania Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Od października 2016 do stycznia 2018 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

Wcześniej dziennikarz, współtwórca serwisu informacyjnego i serwisów  tematycznych dla strony internetowej "Rzeczpospolitej". W latach 2008–2013 redaktor, a później dziennikarz działu krajowego dziennika "Rzeczpospolita".

17 stycznia 2018 roku został powołany na Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz na stanowisko Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem  Informacyjnym.

Mapa serwisu