2013 - Patronaty - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

2013

Patronaty
objęte przez Ministra Spraw Wewnętrznych
oraz udział w Komitetach Honorowych

w 2013 roku

 

 1. Projekt badawczy ”Ograniczanie agresji interpersonalnej oraz innych form patologii poprzez sport wśród dzieci i młodzieży”, będący częścią składową ogólnopolskiego programu „przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży” – prośba skierowana od Pani Beaty Bublewicz – Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Działania „Społecznego Komitetu na rzecz upamiętnienia osoby śp. Krzysztofa Kozłowskiego”.
 3. Rok szkolny 2013 V/IX DolnośląskiKonkursu Bezpieczeństwa dla Dzieci i Młodzieży „Uczę się bezpiecznie żyć” organizowany przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa oraz  Zarząd Województwa Dolnośląskiego.
 4. Rok szkolny 2013/2014 Projekt „Smok Mądragon daje radę”, organizowany przez Stowarzyszenie Laboratorium Troski.
 5. 18 lutego – 19 czerwca 2013 rokuVII Konkurs „Młodzi Przeciwko patologiom społecznym”, organizowany przez Pedagogium Wyższą Szkołę Nauk Społecznych w Warszawie.
 6. 10 – 14 kwietnia 2013 roku XII Szachowe Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych, organizowane przez Urząd Miejski w Głuchołazach.
 7. 12 kwietnia 2012 roku IV edycja ogólnopolskiej olimpiady pod nazwą „Olimpiada Policyjna”, organizowana przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie.
 8.  17 – 19 kwietnia 2013 roku VIMiędzynarodowa Konferencja Policyjna, poświęcona tematycznie poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym pt. „Narodowy Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – nowe wyzwania dla Policji oraz innych służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drogach” oraz towarzyszące konferencji Międzynarodowe Targi „Technika i Wyposażenie Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa – EUROPOLTECH”, organizowane przez Komendę Główną Policji
 9. 6 maja 2013 rokuEuropejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Bezpieczeństwo pieszych – niechronieni uczestnicy ruchu drogowego w miastach”.
 10. 17 maja 2013 roku konferencja naukowa pt. „Prawne aspekty bezpieczeństwa w górach – turystyka, rekreacja, sport”, organizowana przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie oraz Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
 11.  23 – 24 maja 2013 roku Konferencja Naukowa „Ratownictwo medyczne w jednostkach współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne – wczoraj, dziś, perspektywy rozwoju”, organizowana przez: Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie, Komendę Wojewódzką PSP w Krakowie, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie.
 12. 24 maja 2013 roku Jubileusz 140-lecia Powstania Krakowskiej Straży Pożarnej, organizowany przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
 13. 29 maja 2013 roku Centralne Uroczystości Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ, organizowane przez Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju.
 14. czerwiec 2013 rokukonferencja naukowa „Postęp w przeszczepianiu narządów unaczynionych”, organizowana przez Stowarzyszenie Przeszczepionych Serc, działające przy Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW w Warszawie.
 15. 6 czerwca 2013 roku Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie Pamięci Poległym Policjantom w Służbie o Puchar Komendanta Głównego Policji, organizowane przez Komendę Główną Policji, Centralne Biuro Śledcze KGP, Regionalne CBŚ Stołecznej Grupy Wojewódzkiej IPA.
 16. 7 czerwca 2013 roku Konferencja pt.: „Międzynarodowe uwarunkowania bezpieczeństwa wewnętrznego”, organizowane przez Komendę Główną Policji oraz Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 17. 12 – 14 czerwca 2013 roku IX Międzynarodowa Wystawa Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa „EDURA 2013”, organizowana przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, Fundację Edukacja i Technika Ratownictwa oraz Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
 18. 14 – 15 czerwca 2013 roku II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „Stan, Perspektywy i Rozwój Ratownictwa, Kultury Fizycznej i Sportu w XXI Wieku”, organizowana przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
 19. 15 – 16 czerwca 2013 roku obchody, poświęcone żołnierzom Zgrupowań Partyzanckich mjr. Jana Piwnika ps. „Ponury” oraz mjr. Eugeniusza Kaszyńskiego ps. „Nurt”, organizowane przez Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury – Nurt”.
 20. 21 – 23 czerwca 2013 roku VII Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym, organizowane przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
 21. 28 czerwca 2013 roku– 42. Ogólnopolski  Rajd Górski „Szlakami Obrońców Granic”, organizowany przez Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie.
 22. 24 – 25 sierpnia 2013 roku „XXI Memoriał” im. mł. kpt. A. Kaczyny i dh. A. Malinowskiego – strażaków poległych w 1992 roku w trakcie pożarów lasów w okolicach Kuźni Raciborskiej, organizowany przez NSZZ „Solidarność” przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.
 23. 4 – 6 września 2013 roku finał Kynologicznych Mistrzostw Policji, organizowanych przez Komendę Główną Policji.
 24. 13 – 15 września 2013 roku Międzynarodowa Konferencja poświęcona Wojskom Specjalnym oraz Pokaz Lotniczy Bemowo On Air 2013, organizowany przez Stowarzyszenie im. Gen. Sławomira Petelickiego, Aeroklub Warszawski
 25. 17 – 20 września 2013 roku XXVI Ogólnopolski Konkurs Policjant Ruchu Drogowego 2013,  organizowany przez Komendę Główną Policji.
 26. 21 września 2013 roku XI Ogólnopolski Bieg Uliczny Służb Mundurowych, organizowany przez Urząd Miejski w Głuchołazach oraz Towarzystwo Przyjaciół Głuchołaz.
 27. 23 – 26 września 2013 roku 35. Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych Osobowych i Prywatności, organizowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 28. 25 – 27 września 2013 roku XX edycja Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji – Turniej Par Patrolowych „Patrol Roku”, organizowanych przez Komendę Główną Policji.
 29. 25 – 27 września 2013 roku Międzynarodowa Konferencja „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – zagrożenia pożarowe i inne miejscowe”, organizowana  przez Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.
 30. 27 września 2013 roku uroczyste obchody 74. rocznicy Bitwy pod Wytycznem, organizowane przez Komendę Główną Straży Granicznej oraz Nadbużański Oddział Straży Granicznej.
 31. 5 października 2013 roku Obywatelskie Forum Bezpieczeństwa, organizowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
 32. 8 – 9 października 2013 roku Międzynarodowa Konferencja „Czujka dymu i czujnik węgla, czyli mała inwestycja w duże bezpieczeństwo”, organizowana przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy, Szkołę Główną Służby Pożarniczej oraz Fundację Edukacja i Technika Ratownictwa Edura.
 33. 11 – 12 października 2013 roku I Ogólnopolski Kongres Ratowników Medycznych, organizowany przez Społeczny Komitet Ratowników Medycznych.
 34. 22-23 października 2013 roku II Ogólnopolska Konferencja Metodyczna dla Nauczycieli klas o profilu bezpieczeństwa publicznego oraz klas o tzw. Profilu policyjnym i wojskowym pn. „Ciekawie i innowacyjnie o bezpieczeństwie – edukacja dla bezpieczeństwa”, organizowana przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji Przemyśl-Rzeszów.
 35. 18 – 19 listopada 2013 roku konferencja naukowa „Koordynacja działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa”, organizowana przez Katedrę Kryminalistyki i Bezpieczeństwa Publicznego Uniwersytet Jagielloński
 36. 21 listopada 2013 roku ogólnopolska konferencja pt. „Komunikacja wewnętrzna w służbach mundurowych”, organizowana przez Komendę Główną Policji, Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu, Wyższą Szkołę Umiejętności Społecznych w Poznaniu.
 37. 26 – 27 listopada 2013 roku VI Finał Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku”, organizowany przez Komendę Główną Policji oraz Szkołę Policji w Katowicach.
 38. 4 – 5 grudnia 2013 roku XII Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Najnowsze tendencje w zakresie konstrukcji i zastosowania osłon balistycznych”, organizowana przez Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”.

Patronaty
objęte przez Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu w MSW
 oraz udział w Komitetach Honorowych

 w 2013 roku

Marcin Jabłoński – Podsekretarz Stanu w MSW

 1. 3 października 2013 roku wojewódzka impreza artystyczna Spotkania artystyczne osób niepełnosprawnych pod hasłem „Polskie tradycje i obyczaje”, organizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Szprotawie, przy współpracy  Szprotawskiego Domu Kultury i Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży Podaruj Radość.

Rafał Magryś – Podsekretarz Stanu w MSW

 1.  11 – 13 października 2013 roku Konferencja „Jesień Linuksowa 2013”, organizowana przez Zarząd Stowarzyszenia Polska Grupa Użytkowników Linuxa (PLUG).

Stanisław Rakoczy – Podsekretarz Stanu w MSW

 1. marzec 2013 roku Konkurs na Najlepszego Samorządowca–Spółdzielcę, organizowany przez magazyn Krajowej Rady Spółdzielczej „Tęcza Polska”
 2. 22 kwietnia 2013 roku Konferencja „Wpływ Ochotniczych Straży Pożarnych na bezpieczeństwo, rozwój kulturalny i podtrzymywanie tradycji na terenie obszarów wiejskich”, organizowana przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.
 3. 2 czerwca 2013 roku oraz 10 sierpnia 2013 roku zawody sportowo-pożarnicze w Chudobie, organizowane praz Ochotniczą Straż Pożarną Chudoba.
 4. 21 – 23 czerwca 2013 roku Ogólnopolskie Zawody Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych „Operacja Bielice”, organizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Lipkach – Sekcję Ratowniczo-Poszukiwawczą.

   

Mapa serwisu