2014 - Patronaty - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

2014

Patronaty

objęte przez Ministra Spraw Wewnętrznych

oraz udział w Komitetach Honorowych

w 2014 roku

 1. 2014 rok Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE pod hasłem „Chroń Najcenniejszy Skarb – Swoją Tożsamość”, organizowana przez Związek Banków Polskich, Komendę Główną Policji, Federację Konsumentów.
 2. 2014 rok „Ogólnopolska Liga Strzelecka Funkcjonariuszy i Żołnierzy”, w ramach której planowane są

  • 22 maja 2014 r. „Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie Służb Mundurowych o Puchar Komendanta Głównego Policji Pamięci Poległym Policjantom w Służbie”;

  • 6 września 214 r. turniej w Raduczu k. Radomia – gospodarzem będzie Szef Biura Ochrony Rządu;

  • 11 grudnia 2014 r. turniej – finał ligi strzeleckiej – gospodarzem będzie Komendant Główny Straży Granicznej.

   Liga organizowana jest przez Komendę Główną Policji przy współpracy Biura Ochrony Rządu oraz Komendę Główną Straży Granicznej.

 3. Rok szkolny 2013/2014 VI/X Dolnośląski Konkursu Bezpieczeństwa dla Dzieci i Młodzieży „Uczę się bezpiecznie żyć”, organizowany przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa oraz  Zarząd Województwa Dolnośląskiego.
 4. Rok szkolny 2014/2015 Projekt Edukacyjno-Profilaktyczny dla Uczniów klas I – III „Smok Mądragon Daje Radę”, organizowany przez Stowarzyszenie Laboratorium Troski.
 5. I połowa 2014 roku – III edycja konkursu dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na komiks o handlu ludźmi do pracy przymusowej pn. „Handel ludźmi moimi oczami”, organizowany przez Departament Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
 6. 24 – 25 marca 2014 roku IV ogólnopolska konferencja naukowa „Ataki Sieciowe 2014”, organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 7. 8 – 13 kwietnia 2014 roku - XIII Indywidualne Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Szachach, organizowane przez Wydział Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Głuchołazach.
 8. maj – wrzesień 2014 rok Program na Rzecz Odpowiedzialnego Transportu 2014, organizowany przez United Nations Global Compact Poland (Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact) przy współudziale Koalicji organizacji oraz firm na rzecz bezpieczeństwa jazdy oraz zrównoważonego transportu.
 9. 5 – 6 czerwca 2014 roku Konferencja „System Wczesnej Interwencji – kształtowanie standardów w Policji”, organizowana przez Komendę Główną Policji.
 10. 12 – 14 czerwca 2014 roku X Międzynarodowa Wystawa Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa EDURA 2014, organizowana przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Fundację Edukacja i Technika Ratownictwa, DM AG Interschutz – Niemcy.

 11. 17 czerwca – 26 września 2014 r. międzynarodowa kampania społeczna „Nie odwracaj wzroku! Bądź świadomy i reaguj na przypadki wykorzystywania seksualnego dzieci w turystyce”, organizowana przez Fundację Dzieci Niczyje, Komendę Główną Policji, ECPAT International.

 12. 20 – 22 czerwca 2014 roku VIII Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym, organizowane przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, OSP Sieraków Wielkopolski, Gminę Sieraków, Aries Power Equipment Sp z o.o.
 13. 22 – 28 czerwca 2013 roku – 43. Ogólnopolski Rajd Górski „Szlakami Obrońców Granic”, organizowany przez Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie.
 14. 24 – 26 czerwca 2014 roku XXVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego roku 2014”, organizowany przez Komendę Główną Policji.

 15. 26 – 28 czerwca 2014 roku VI Międzynarodowe Mistrzostwa Firefighter Combat Challenge & Toughest Firefighter Alive Poland (Najtwardszy Strażak), organizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu wraz z Ochotniczą Straż Pożarną przy KM PSP w Toruniu oraz Stowarzyszeniem Sportu i Ochrony Przeciwpożarowej „KOPERNIK”.

 16. czerwiec 2014 r. – kwiecień 2016 r. realizacja Projektu pn. „THE POWER of SYNERGY. Współpraca Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej”, przygotowany przez Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu.

 17. 2 – 6 lipca 2014 roku IX Przystanek PaT – realizowany w ramach policyjnego programu „Profilaktyka a Ty”, wpisanego do rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

 18. 6 lipca 2014 roku XXIV Międzynarodowy Bieg po Plaży „Jarosławiec 2014”, organizowany przez Centrum Kultury i Sportu w Postominie oraz Urząd Gminy Postomino i Uczniowski Klub Sportowy „Czarni Pieszcz”.

 19. 19 lipca 2014 roku XI Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników Stihl® Timbersports® Series®, organizowane przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Komendanta Wojewódzkiego Państwowej  Straży Pożarnej, Urząd Miasta Kruszwica, Andreas Stihl Sp. z o.o

 20. 23 – 24 sierpnia 2014 roku XXII „Memoriał” im. mł. kpt. A. Kaczyny i dh. A. Malinowskiego – strażaków poległych w 1992 roku w trakcie pożarów lasów w okolicach Kuźni Raciborskiej, organizowany przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu oraz MKZ „Unia” w Raciborzu.

 21. 13 – 14 września 2014 roku Festyn Patriotyczny „Tobie Ojczyzno”, organizowany przez Stowarzyszenie im. gen. Sławomira Petelickiego, przy współorganizacji Fundacji Byłych Żołnierzy Jednostek Specjalnych GROM oraz Miasta Stołecznego Warszawa.

 22. 20 września 2014 roku XII Ogólnopolski Bieg Uliczny Służb Mundurowych, organizowany przez Urząd Miejski w Głuchołazach - Wydział Promocji, Turystyki i Sportu oraz Towarzystwo Przyjaciół Głuchołaz.

 23. 27 września 2014 roku Obchody 150-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu, organizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kaliszu, przy współorganizacji Urzędu Miasta Kalisz.

 24. 30 września – 3 października 2014 roku XIV Kynologiczne Mistrzostwa Policji, organizowane przez Komendę Główną Policji oraz Centrum, Szkolenia Policji w Legionowie.

 25. 2 października 2014 roku Międzynarodowa Konferencja i Wystawa „Inteligentne Granice”, organizowana przez Komendę Główną Straży Granicznej oraz Zarząd Targów Warszawskich S.A. i  Agencją Lotniczą Altair Sp. z o.o.

 26. 2 – 3 października 2014 roku Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 60-lecia Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie pn. „Nauki społeczne na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego” organizowana przez Wydział Administracji oraz Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

 27. 13 – 15 października 2014 roku VII Ogólnopolskie Zawody Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku”, organizowane przez Komendę Główną Policji oraz Szkołę Policji w Katowicach.

 28. 16 – 17 października 2014 roku Konferencja: ProRevita 2014: Miasta przyjazne mieszkańcom, organizowana przez Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, przy współorganizacji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, COST (Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych) oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

 29. 17 października 2014 roku – 30 listopada 2015 roku II konkurs dla studentów uczelni wyższych na najlepszą pracę dyplomową na temat handlu ludźmi, organizowany przez Zespół Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi Departamentu Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

 30. 25 października – 15 grudnia 2014 roku Akcja Honorowego Oddawania Krwi przez służby mundurowe pod hasłem „NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA”, organizowana przez Komendę Główną Straży Granicznej przy współudziale Klubów Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża działających w Policji, Służbie Więziennej, Biurze Ochrony Rządu oraz Straży Miejskiej.

 31. 4 – 6 listopada 2014 roku VIII Międzynarodowa Konferencja pod nazwą „Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych”, organizowana przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej, przy współorganizacji Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Instytutu Techniki Budowlanej, Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Pożarnictwa oraz Stowarzyszenia Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego. 

 32. 20 – 21 listopada 2014 roku IV międzynarodowa konferencja dotyczącą poszukiwania osób zaginionych w Polsce i w Europie, organizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Fundację ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych.

 33. 21 listopada 2014 roku ogólnopolska konferencja naukowa pt.  „Kultura organizacyjna w służbach mundurowych”, organizowana przez Komendę Główną Policji, Wyższą Szkołę Umiejętności Społecznych w Poznaniu, Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu.

 34. 27 listopada 2014 roku konferencja poświęcona przeciwdziałaniu kradzieży i dewastacji infrastruktury, organizowanej pod hasłem: „Bezpieczna infrastruktura – szanse i zagrożenia a bezpieczeństwo publiczne”, organizowana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Transportu Kolejowego oraz Urząd Regulacji Energetyki.

 35. 1 grudnia 2014 roku Konferencja  „Cyberbezpieczeństwo spółek giełdowych. Nowe trendy i rozwiązania”, organizowana przez Giełdę Papierów Wartościowych wspólnie ze Stowarzyszeniem EuroCloud Polska oraz EFICOM S.A.

 36. 12 grudnia 2014 roku konferencja „Straż Graniczne w systemie powrotu cudzoziemców w świetle przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach”, organizowana przez Nadwiślański Oddział Straży Granicznej wraz z Instytutem Nauk Politycznych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Patronaty

objęte przez Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu w MSW

 oraz udział w Komitetach Honorowych

 w 2014 roku

Rafał Magryś – Podsekretarz Stanu w MSW

 1. 26 marca 2014 roku Sympozjum naukowe pt. „Prawo małżeńskie Kościołów chrześcijańskich w Polsce w kontekście wyznaniowej formy zawarcia małżeństwa cywilnego”, organizowane przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie.
 2. 12 kwietnia 2014 roku III Otwarty Kongres FLOSS, organizowany przez Stowarzyszenie Polska Grupa Użytkowników Linuxa – PLUG oraz Instytut Informatyki Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Stanisław Rakoczy – Podsekretarz Stanu w MSW

 

 1. koniec marca 2014 roku XI Konkurs na Najlepszego Samorządowca–Spółdzielcę, organizowany przez Krajową Radę Spółdzielczą.
 2. Projekt serialu telewizyjnego STRAŻACY, realizowany wiosną i latem 2014 r. przez Baltmedia Sp. Z o.o. i emitowany na antenie Programu 1 TVP.

 3. 15 czerwca 2014 roku I Festiwal Kultury Ludowej w Wilkowie, organizowany przez Gminę Wilków.

 4. 18 czerwca 2014 roku II Wojewódzkie Warsztaty Ratownicze dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, organizowane przez Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Opolu, Kuratorium Oświaty w Opolu, Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu, Komendę Wojewódzą Policji w Opolu, Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Oddział Wojewódzki Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Opolu, Powiatowe w Opolu.

 5. 10 – 11 września 2014 roku XXIII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Strażaków – Płetwonurków, organizowane przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej oraz Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Zachodniopomorskiego.

 6. 8 – 10 października 2014 roku III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.:”Inżynieria Bezpieczeństwa a Zagrożenia Cywilizacyjne. Zmienność zagrożeń a innowacje w ratownictwie”, organizowana przez Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie wspólnie z Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa serwisu