2015 - Patronaty - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

2015

Patronaty

objęte przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

oraz udział w Komitetach Honorowych

w 2015 roku

 

 1. 2015 rok Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE pod hasłem Chroń Najcenniejszy Skarb – Swoją Tożsamość, organizowana przez Związek Banków Polskich, przy współorganizacji Komendy Głównej Policji oraz Federacji Konsumentów.
 2. 2015 rok Inicjatywa Odpowiedzialny Transport, organizowana przez United Nations Global Compact w Polsce (Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact),
 3. 2015 rok 93. odcinek serialu „Na sygnale” pod tytułem „Piekło” – w całości poświęcony skutkom brania dopalaczy, realizowany przez Kierownictwo Produkcji Serialu „Na Sygnale” – Artrama Sp. z o.o.
 4. 2015 rok „II Ogólnopolska Liga Strzelecka Funkcjonariuszy i Żołnierzy 2015”, w ramach której planowane są

  • 7 maja 2015 r. zawody – strzelnica kulowa Komendy Głównej Policji – gospodarzem jest Komenda Główna Straży Granicznej;
  • 17 września 2015 r. zawody w Raduczu k. Skierniewic – gospodarzem jest Szef Biura Ochrony Rządu;
  • 16 listopada 2015 r. zawody – strzelnica kulowa Komendy Głównej Policji – gospodarzem jest Komenda Główna Policji.

  Liga Strzelecka organizowana jest przez Komendanta Głównego Policji, przy współorganizacji Szefa Biura Ochrony Rządu oraz Komendanta Głównego Straży Granicznej.

 5. 1 stycznia – 30 kwietnia 2015 roku III Konkurs dla dzieci i młodzieży „Zwierzak za kierownicą”, organizowany przez Biuro Poselskie Beaty Bublewicz Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. 13 – 14 stycznia 2015 roku III Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: „Bezpieczeństwo państwa w wymiarze narodowym i międzynarodowym. organizacja bezpieczeństwa społeczności lokalnych”, organizowana przez Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej, przy współorganizacji Wyższej Szkoły Handlowej im. B. Markowskiego w Kielcach.
 7. marzec – listopad 2015 roku IV edycja projektu pod nazwą „Sztuka wyboru”, organizowana przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy, przy współorganizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

 8. 24 – 25 marca 2015 roku Konferencja naukowa „Ataki sieciowe”, organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu przy współorganizacji  Centrum Badań nad Cyberprzestępczością.

 9. 24 marca – 22 maja 2015 roku VII/XI Dolnośląski Konkurs Bezpieczeństwa dla Dzieci i Młodzieży „Uczę się bezpiecznie żyć”, organizowany przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa, przy współorganizacji Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

 10. Ostatni tydzień marca 2015 roku II Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego, organizowane przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Przemyślu, przy współorganizacji Podkarpackiego Kuratorium Oświaty.

 11. 15 – 17 kwietnia 2015 rok VII Międzynarodowa Konferencja Policyjna, poświęcona tematycznie zwalczaniu przestępczości zorganizowanej pt. „Ochrona interesów finansowych Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej”, organizowana przez Komendę Główną Policji oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.
 12. 15 – 17 kwietnia 2015 rok VII Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH, organizowane przez Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. przy współorganizacji: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Wojsk Specjalnych, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Więziennej, Służby Celnej.
 13. 17 kwietnia 2015 roku Pokaz umundurowania służb podległych i nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, organizowany przez Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”, przy współorganizacji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

 14. 15 – 17 kwietnia 2015 roku seminarium ekspertów pt. „Skuteczna weryfikacja dokumentów w aspekcie poziomu zabezpieczeń”, organizowane przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. 
 15. 15 – 19 kwietnia 2015 roku XIV Indywidualne Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Szachach, organizowane przez Burmistrza Głuchołaz, przy współorganizacji  Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu,  Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, Komendanta Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej, Zarząd Wojewódzki OSP RP w Opolu.
 16. 17 kwietnia 2015 r. VI edycja ogólnopolskiej olimpiady pod nazwą „Olimpiada Policyjna”, organizowanej przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, przy współorganizacji  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi, Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących z siedzibą w Bytomiu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku.

 17. 26 kwietnia 2015 roku  I Ogólnopolski Międzynarodowy Dzień Psa Ratowniczego na Groniu Jana Pawła II, organizowany przez Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach.
 18. 27 kwietnia 2015 roku Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowa pod tytułem: „Różne aspekty bezpieczeństwa na obszarach przygranicznych państwa a prawa, wolności i obowiązki jednostki”, organizowana przez Panią Małgorzatę Pępek – Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przy współorganizacji Państwowego Uniwersytetu w Sumach (Ukraina), Akademii Finansowej i Biznesu Vistula w Warszawie, Beskidzkiego Instytutu Nauk o Człowieku oraz L. O. Edukacja w Żywcu.

 19. 7 – 8 maja 2015 roku Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Grupy dyspozycyjne w systemie współpracy transgranicznej na rzecz bezpieczeństwa”, organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, przy współorganizacji Zakładu Socjologii Grup Dyspozycyjnych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 20. 30 maja 2015 roku IV Mazowiecki Regionalny Przystanek PaT w Siedlcach, organizowany przez Stowarzyszenie Teatr FANUM, przy współorganizacji Miasta Siedlce, Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu oraz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

 21. 1 czerwca 2015 roku I Wojewódzki Festyn „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczna Lubelszczyzna”, organizowany przez Kuratorium Oświaty w Lublinie, przy współorganizacji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Miasta Lublin.

 22. 1 czerwca – 1 października 2015 roku Akcja społeczna WIĘCEJ NIŻ MUNDUR, organizowana przez Pedagogium Wyższą  Szkołę Nauk Społecznych w Warszawie, przy współorganizacji Fundacji Pedagogium.

 23. 6 – 7 czerwca 2015 roku III Przegląd Musztry Klas Mundurowych, organizowany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, przy współorganizacji Starosty Powiatu Tarnowskiego, Prezydenta Miasta Tarnowa, XVI Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie.

 24. 8 – 11 czerwca 2015 roku XXVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego Roku 2015” organizowanego przez Komendę Główną Policji, przy współorganizacji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

 25. 12 czerwca 2015 roku konferencja naukowa „Przeciwdziałanie zagrożeniom powstałym w wyniku bezprawnego i celowego użycia bezzałogowych platform mobilnych. Prawne, technologiczne i fizyczne środki zapewnienia ochrony osobom, obiektom i urządzeniom”, organizowana przez Biuro Ochrony Rządu, przy współorganizacji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
 26. 12 – 14 czerwca 2015 roku III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Stan, Perspektywy i Rozwój Ratownictwa, Kultury Fizycznej i Sportu w XXI Wieku”, organizowana przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy, przy współorganizacji ILSE (International  Life Saving Federation of Europe).
 27. 13 – 14 czerwca 215 roku Festyn Patriotyczny pn. „Tobie Ojczyzno”, organizowany przez Stowarzyszenie im. gen. Sławomira Petelickiego, przy współorganizacji Fundacji Byłych Żołnierzy Jednostek Specjalnych GROM oraz Centrum Usług Logistycznych.
 28. 19 – 21 czerwca 2015 roku IX Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym, organizowane przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, przy współorganizacji Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Woj. Wielkopolskiego, Gminę Sieraków, OSP Sieraków, Aries Power Equipmtent Sp. z o.o.
 29. 21 – 27 czerwca 2015 roku 44. Ogólnopolski Rajd Górski „Szlakami Obrońców Granic” Gorce 2015, organizowany przez Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie, przy współorganizacji Komendy Głównej Straży Granicznej, Komendy Głównej Policji, Komisji Środowiskowej Zarządu Głównego PTTK, Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiego Rajdu Szlakami Obrońców Granic.
 30. 24 – 26 czerwca 2015 roku – Ogólnopolski Konkurs „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2015”, organizowany przez Szkołę Policji w Pile, Biuro Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji.
 31. 3 – 19 lipca 2015 roku 56. Dni Borów Tucholskich, organizowane przez Burmistrza Tucholi – Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego 56. Dni Borów Tucholskich.

 32. 4 lipca 2015 roku XII Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników Stihl® Timbersports® Series®, organizowane przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, przy współorganizacji Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Miasta Ostróda, Andreas Sthil Sp. z o.o.

 33. 5 lipca 2015 roku XXV Międzynarodowy Bieg po Plaży „Jarosławiec 2015”, organizowany przez Centrum Kultury i Sportu w Postominie, przy współorganizacji Gminy Postomino, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czarni” Pieszcz i innych.

 34. 19 – 26 lipca 2015 roku XX Międzynarodowe Spotkanie i Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych CTIF, organizowane przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, przy współorganizacji CTIF – The international association of fire and rescue services, Państwową Straż Pożarną oraz Miasto Opole.
 35. 1 sierpnia 2015 roku „Turniej Piłki Nożnej – Mundurowi na Boisku”, organizowany przez Fundację Aktywizacji Społecznej KANON, przy współorganizacji Starostwa Powiatowego, Urzędu Gminy Szydłowiec, Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowcu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu, Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu.
 36. 22 – 23 sierpnia 2015 roku XXIII „Memoriał” im. mł. kpt. A. Kaczyny i dh. A. Malinowskiego – strażaków poległych w 1992 roku w trakcie pożarów lasów w okolicach Kuźni Raciborskiej, organizowany przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, przy współorganizacji Urzędu Miasta Racibórz, MKZ „Unia” Racibórz.

 37. 25 – 28 sierpnia 2015 roku XV Kynologiczne Mistrzostwa Policji, organizowane przez Komendanta Głównego Policji, przy współorganizacji Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
 38. 28 – 30 sierpnia 2015 roku Zachodniopomorskie Manewry Ratownictwa PCK 2015, organizowane przez Polski Czerwony Krzyż.
 39. 1 września 2015 roku uroczystości 76. rocznicy wybuchu II wojny światowej, organizowane przez Gminę Miejską Tczew, przy współorganizacji Powiatu Tczewskiego, Powiatu Malborskiego, Urzędu Miasta w Malborku, Urzędu Gminy Lichnowy, Służby Celnej, NSZZ Solidarność.

 40. 1 września 2015 roku – 1 marca 2016 roku Projekt edukacyjny „CSI – Cyber Security Initiative”, organizowany przez Vision Group Sp. z o.o. S.K.A.

 41. 3 – 7 września 2015 roku XIX Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Polski Polskiej Federacji Sportu GWARDIA – Juniorów Młodszych w Judo, organizowane przez Policyjne Towarzystwo Sportowe „GWARDIA” w Bydgoszczy, przy współorganizacji International Police Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) – Sekcja Polska oraz Kujawsko-Pomorska Grupa Wojewódzka w Bydgoszczy.

 42. 12 września 2015 roku XIV Wojewódzkie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg Regulaminu CTIF, organizowane przez Zarząd Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Bydgoszczy, przy współorganizacji Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Szkołę Podoficerską PSP w Bydgoszczy.

 43. 19 września 2015 roku XIII Ogólnopolski Bieg Uliczny Służb Mundurowych, organizowany przez Urząd Miejski w Głuchołazach, przy współorganizacji Towarzystwa Przyjaciół Głuchołaz, Głuchołaskiego Szkolnego Związku Sportowego, Komendanta Głównego Państwowej Straży pożarnej, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu, Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu, Komendanta Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej, Zarządu Wojewódzkiego OSP RP w Opolu, Starosty Nyskiego.
 44. 22 – 23 września 2015 rok Konferencja Interiational Biometric Congress 2015, organizowana przez Związek Banków Polskich, przy współorganizacji Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.
 45. 24 – 26 września 2015 roku I Mistrzostwa Policji w Tenisie Stołowym, organizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy, przy współorganizacji Komendy Powiatowej Policji w Świeciu, Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorską Grupę Wojewódzką IPA Sekcja Polska.
 46. 29 września 2015 roku konferencja „Dydaktyka zawodowa – Dylematy i Wyzwania”, organizowana przez Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, przy współorganizacji Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Śląskiego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
 47. 29 września 2015 roku Obchody 76. Rocznicy Bitwy pod Wytycznem, organizowane przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, przy współorganizacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, Starostwa Powiatowego we Włodawie, Urzędu Gminy Urszulin.
 48. 3 – 5 października 2015 roku Dolnośląskie Manewry Ratownictwa PCK 2015, organizowane przez Grupę Ratownictwa Medycznego Polskiego Czerwonego Krzyża.
 49. 5 października 2015 roku Ogólnopolska Konferencja „Dopalacze – zagrożona młodzież i skuteczne metody interwencji”, organizowana przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Bydgoszczy, przy współorganizacji Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorskiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
 50. 8 października 2015 roku Międzynarodowa Konferencja i Wystawa „Inteligentne Granice”, organizowane przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, Zarząd Targów Warszawskich S.A. oraz Agencję Lotniczą ALTAIR Sp. z o.o.
 51. 12 – 18 października 2015 roku Akcja edukacyjna STOP handlowi ludźmi, organizowana przez Barbarę Klebko, przy współorganizacji Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz Grupy Biegowej Night Runners Słupsk.
 52. od 12 października do grudnia 2015 roku przedsięwzięcie edukacyjne „Hejtujemy dopalacze”, organizowane przez Zespół ROAN.
 53. 15 – 18 października 2015 roku IV Zawody Sportowe Uczelni Mundurowych o Puchar Rektorów, organizowane przez Komisję Uczelni Mundurowych i Komisję Branżową Parlamentu Studentów RP, przy współorganizacji Wojskowej Akademii Technicznej.
 54. 15 października – 4 grudnia 2015 roku Akcja Honorowego Oddawania Krwi przez służby mundurowe pod hasłem „NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA”,  organizowana przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, przy współudziale Klubów Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża działających w Policji, Służbie Więziennej, Biurze Ochrony Rządu, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, przy wsparciu organizacyjnym ze strony Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, Sekcji Polskiej IPA Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji oraz Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych.
 55. 16 – 18 października 2015 roku XVII Ogólnopolskie Zawody Związku Harcerstwa Polskiego w Ratownictwie, organizowane przez Harcerską Szkołę Ratownictwa oraz Związek Harcerstwa Polskiego, przy współorganizacji Inspektoratu Ratowniczego Chorągwi Mazowieckiej ZHP.
 56. 17 października 2015 roku Otwarte Mistrzostwa Kujaw i Pomorza w Szachach, organizowane przez Klub Szachowy GAMBIT Świecie.
 57. 21 – 23 października 2015 roku VIII Ogólnopolskie Zawody Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku”, organizowane przez Komendanta Głównego Policji, przy współorganizacji Szkoły Policji w Katowicach.
 58. 26 października 2015 roku – 15 maja 2016 roku 4. edycja Konkursu dla dzieci i młodzieży „Zwierzak za kierownicą”, organizowanego przez Biuro Poselskie Poseł Beaty Bublewicz, przy współorganizacji Fundacji im. Mariana Bublewicza z siedzibą w Olsztynie.
 59. 29 października 2015 roku XV Ogólnopolska Konferencja „Bezpieczny Stadion”, organizowane przez Polski Związek Piłki Nożnej, przy współorganizacji Targów Kielce SA.
 60. listopad – grudzień 2015 roku projekt „Sezon grzewczy, sezon mroźny czad i pożar nam nie groźny”, organizowany przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej, przy współorganizacji  Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.
 61. 4 – 6 listopada 2015 roku Międzynarodowa Konferencja „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – bezpieczeństwo użytkowania obiektów zabytkowych”, organizowana przez Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, przy współorganizacji Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
 62. 18 listopada 2015 roku Konferencja Naukowa RISKO – „Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne”, organizowana przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy, przy współorganizacji Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Asseco Poland SA.
 63. 26 listopada 2015 roku V Ogólnopolska Konferencja Ekspercka: Poszukiwanie Osób Zaginionych, organizowana przez Fundację ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych.

 

Patronaty

objęte przez Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu w MSWiA

 oraz udział w Komitetach Honorowych

 w 2015 roku

  

Grzegorz Karpiński  – Sekretarz Stanu w MSW

 

 1. 10 czerwca 2015 roku – 7 listopada 2016 roku obchody 70 lat służby Wojskowego Koła Łowieckiego nr 235 „OSA” na rzecz tradycji i obyczaju łowieckiego, kultury łowieckiej oraz integracji ze środowiskiem rolników i leśników na obszarze Ziemi Toruńskiej i Brodnickiej, organizowane przez Wojskowe Koło Łowieckie nr 235 „OSA” w Toruniu.
 2. 12 czerwca 2015 roku – udział w Komitecie Honorowym konferencji naukowej „Przeciwdziałanie zagrożeniom powstałym w wyniku bezprawnego i celowego użycia bezzałogowych platform mobilnych. Prawne, technologiczne i fizyczne środki zapewnienia ochrony osobom, obiektom i urządzeniom”, organizowanej przez Biuro Ochrony Rządu, przy współorganizacji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

 

Przemysław Kuna – Podsekretarz Stanu w MSW

 

 1. 16 – 17 października 2015 roku Konferencja FTTH Point To Point, organizowana przez Pro-internet Sp. z o.o.

 

Stanisław Rakoczy – Podsekretarz Stanu w MSW

 

 1. 26 marca 2015 roku Konkurs na Najlepszego Samorządowca–Spółdzielcę, organizowany przez Krajową Radę Spółdzielczą.
 2. Czerwiec 2015 roku (1 dzień) II Festiwal Kultury Ludowej w Wilkowie, organizowany przez Gminę Wilków.
 3. 5 – 7 czerwca 2015 roku III Ogólnopolskie Manewry Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych pod nazwą „Operacja Bielice 2015”, organizowane przez Sekcję Poszukiwawczo-Ratowniczą OSP Lipki.
 4. 16 – 17 listopada 2015 roku II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Bezpieczeństwo Techniczne – 2015”, organizowana przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie - Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego, przy współorganizacji Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

 

Mapa serwisu