2016 - Patronaty - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

2016

Patronaty

objęte przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

oraz udział w Komitetach Honorowych

w 2016 roku

 

 1. 2016 rok Kampanię Informacyjną Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE pod hasłem Chroń Najcenniejszy Skarb – Swoją Tożsamość, organizowana przez Związek Banków Polskich, przy współorganizacji Komendy Głównej policji oraz Federacji Konsumentów.
 2. 2016 rok i 2017 rok cykl konferencji poświęconych sytuacji demograficznej poszczególnych regionów Polski, organizowanych przez Rządową Radę Ludnościową, przy współorganizacji Urzędów Wojewódzkich.
 3. 2016 rok III Ogólnopolska Liga Strzelecka Funkcjonariuszy, w ramach której planowane są:

  19 maja 2016 r.  – I edycja,

  22 września 2016 r. – II edycja,

  24 listopada 2016 r. – III edycja

  Liga Strzelecka organizowana przez Komendę Główną Policji, przy współorganizacji Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Stołecznej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA.

 4. 19 stycznia 2016 roku konferencja naukowa pt. „Kradzież tożsamości”, organizowana przez Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, przy współorganizacji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. 20 stycznia 2016 r. konferencja „Szkoła dla Szkół – wspólnie zgaśmy ryzyko” czujka dymu i czujka tlenku węgla realnym wyborem bezpieczeństwa, organizowana przez Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, przy współorganizacji Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Miasta Częstochowy, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Fundacji EDURA.
 6. 20 stycznia – 31 czerwca 2016 rok Projekt „Smok Mądragon daje radę”, organizowany przez Stowarzyszenie Laboratorium Troski.
 7. styczeń – maj 2016 roku Ranking „Samorządowy Menedżer Regionu 2016”, organizowany przez Bonnier Business Polska – wydawcę dziennika gospodarczego „Puls Biznesu, przy współorganizacji ARC Rynek i Opinia – autora badania.
 8. 25 – 26 lutego 2016 roku Konferencja Międzynarodowa „Addressing Security Risks at the Ukrainian Border through Best Practices on Good Governance – Sources and Counter Measures”, organizowana przez Instytut Kościuszki, przy współorganizacji Ukraińskiego Instytutu Polityki Publicznej.
 9. 26 – 28 lutego 2016 roku Finał konkursu dla uczniów gimnazjów i szkół średnich gminy Błonie „Przywracamy pamięć o bohaterach – rzecz o Żołnierzach Wyklętych”, organizowany przez Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy wyklętych w Błoniu – (koord. Anna Wieszczycka – Radna Powiatu Warszawskiego Zachodniego).
 10. 28 lutego 2016 roku II Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, organizowany przez Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego, Klub Gazety Polskiej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, Armię Krajową Rajski Ptak, Starostwo Powiatu Wołomińskiego, Urząd Miasta Kobyłka, Urząd Miasta Wołomin.
 11. 28 lutego 2016 roku Uroczyste Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Grodzisku Mazowieckim oraz V edycja Konkursu historycznego o Żołnierzach Wyklętych dla dzieci i młodzieży z powiatu grodziskiego, organizowany przez Powiatowy Klub Historyczno-Dziennikarski w Grodzisku Mazowieckim.
 12. 4 marca – 17 maja 2016 roku VIII/XIII Dolnośląski Konkurs Bezpieczeństwa dla Dzieci i Młodzieży „Uczę się bezpiecznie żyć”, organizowany przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa, przy współorganizacji Zarządu Województwa Dolnośląskiego.
 13. 12 marca 2016 roku Dzień Żołnierzy Wyklętych w Legionowie, organizowany przez Prawo i Sprawiedliwość Legionowo.
 14. 16 marca 2016 roku III Konkurs Historyczny „Żołnierze Wyklęci”, organizowany przez Klub Gazety Polskiej w Kobyłce  im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego, Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pilota M. Pisarka, Biblioteka Publiczna w Radzyminie.

 15. 19 – 20 marca 2016 roku Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych i Ich Pracowników w Badmintonie, organizowane przez Świętokrzyski Związek Badmintona, przy współorganizacji Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów, Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej IPA.
 16. 30 marca 2016 roku (rozpoczęcie budowy) – 25 września 2016 roku (uroczyste odsłonięcie) Budowa Miejsca Pamięci Poległym i Zamordowanym w czasie II wojny światowej funkcjonariuszom Straży Granicznej i Policji Państwowej z komisariatów w Gochach, organizowana  przez Społeczny Komitet Budowy Miejsca Pamięci, przy współorganizacji  Stowarzyszenia Saperów Polskich – Koło nr 21 w Drawnie Gminę Lipnica, Fundację Naji Goche.
 17. 1 kwietnia 2016 roku finał VII edycji ogólnopolskiej olimpiady pod nazwą „Olimpiada Policyjna”, organizowany przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, przy współorganizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi, Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących z siedzibą w Bytomiu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku.
 18. 2 kwietnia 2016 roku Sympozjum Naukowe – Święty Krzyż – Dziedzictwo Wiary, Kultury i Przyrody, organizowane przez Wojewodę Świętokrzyskiego, przy współorganizacji Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej ze Świętego Krzyża.
 19. 2 kwietnia 2016 roku Charytatywny Turniej 6. Piłkarskich, w ramach akcji „Razem dla Martynki”, w Jadwisinie,  organizator - Pan Rafał Tyka.

 20. 6 kwietnia 2016 roku IV Ogólnopolski Test Wiedzy o Administracji Publicznej, organizowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
 21. 6 kwietnia 2016 roku Konkurs na Najlepszego Samorządowca–Spółdzielcę, organizowany przez Krajową Radę Spółdzielczą.
 22. 8 kwietnia 2016 roku Polskie Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC.PL, organizowane przez Instytut Kościuszki.
 23. 9 kwietnia 2016 roku realizacja i budowa pomnika śp. Ministra Władysława Stasiaka, Organizator Budowy Panteonu Bohaterów – Prezes Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki oraz Kustosz Sanktuarium Narodowego w Ossowie.
 24. 11 – 14 kwietnia 2016 roku projekt „Bezpieczna Woda”, organizowany przez Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, przy współorganizacji Targów Kielce S.A.
 25. 12 kwietnia 2016 roku konferencja „Nowe wyzwania w związku z migracją ludności”, organizowana przez Przychodnię Lekarskiej Służby Zagranicznej.
 26. 17 kwietnia 2016 r. uroczystość poświęcenia Krzyża Pamięci wzniesionego z okazji 1050. Rocznicy Chrztu Polski, organizowana przez Stowarzyszenie Kulturalny Komorów, Muzeum Dulag 121, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Akcję Katolicką.
 27. 19 – 20 kwietnia 2016 roku XXI Ogólnopolskie Forum Ratownictwa, z głównym tematem debaty naukowej: „Administracja publiczna, służby, inspekcje i straże w zintegrowanym systemie ochrony ludności oraz ratownictwa w aglomeracjach miejskich. Studium przypadku w nadzwyczajnych zagrożeniach. Analiza prawna, organizacyjna, logistyczna, operacyjna i taktyczna”, organizowane przez Prezydent Miasta Inowrocławia, przy współorganizacji Szpitala Wielospecjalistycznego im. Ludwika Błażka, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, Związku Miast Polskich, Zakładu Studiów nad Bezpieczeństwem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katedry Systemów Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.
 28. 20 – 24 kwietnia 2016 roku XV Indywidualne Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Szachach, organizowane przez Urząd Miejski w Głuchołazach, przy współorganizacji Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu, Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, Dyrektora Służby Więziennej w Opolu, Komendanta Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej, Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Opolu.
 29. 24 kwietnia 2016 roku II Ogólnopolski Międzynarodowy Dzień Psa Ratowniczego na Groniu Jana Pawła II, organizowany przez Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach.
 30. 27 kwietnia 2016 roku międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Ochrona granic Unii Europejskiej w kontekście procesów migracyjnych”, organizowana przez Wojskową Akademię Techniczną, Centrum Bezpieczeństwa Pozamilitarnego, Straż Graniczną oraz  uczelnie wojskowe (AON, WSOWL, WSOSP, AMW), uczelnie MSWiA (WSpol, SGSP) i uczelnie cywilne (UW, WSKSiM).
 31. 1 maja – 19 listopada 2016 roku Projekt Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony, organizowany przez Społeczny Komitet Budowy Pomnika Pułkownika Ryszarda Jerzego Kuklińskiego w Wiązownie, Izbę Pamięci Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Warszawie, Fundację ,,Gdzie”, Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza, Redutę Obrony Dobrego Imienia Polski, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów, Fundację ,,Łączka”, Towarzystwo Parku dr. Henryka Jordana, Ogólnopolski Komitet Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki, Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Fundację „Normalna Kultura”, Stowarzyszenie „wybieram.polskie.pl”, Kapitułę Medalu "Zło Dobrem Zwyciężaj", Be a Star Football Academy Warszawa, Fundację “Zwycięska Misja”.

 32. 7 maja 2016 roku Rajd Kampinoski do mogiły pierwszych egzekucji młodzieży powstańczej 1863 w Górkach k. Kampinosu, organizowany przez Związek Strzelecki Rzeczpospolitej oraz Komitet Prawo i Sprawiedliwość Błonie.

 33. 9 – 11 maja 2016 roku III Ogólnopolskie Zawody Funkcjonariuszy Policji w Ratownictwie Wodnym, organizowane przez Komendanta Głównego Policji, przy współorganizacji  Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
 34. 10 – 11 maja 2016 roku IV Targi Logistyki Służb Mundurowych organizowane przez  Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółkę Targową Sp. z o.o.
 35. 10 – 12 maja 2016 roku międzynarodowa konferencja pt. „Badania i innowacje w obszarze bezpieczeństwa – wymiana międzynarodowych doświadczeń”, organizowana przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przy współorganizacji Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.
 36. 18 – 21 maja 2016 roku ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniową „Ratownictwo w zintegrowanym systemie – innowacja, motywacja, edukacja i współpraca” oraz IV Ogólnopolskie Zawody Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, organizowane przez Komendanta Głównego Policji, Komendanta Szkoły Policji w Słupsku, Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Panią dr n. o zdr. Krystynę Ziółkowską, przy współorganizacji Katedry i Kliniki Medycyny Ratunkowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Zakładu Studiów nad Bezpieczeństwem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, Stację Pogotowia Ratunkowego w Słupsku.

 37. 28 maja – 3 czerwca 2016 roku XVIII Festiwal Kultury Żydowskiej Simcha, organizowany przez Fundację PRO ARTE 2002, przy współorganizacji Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich RP o. Wrocław.
 38. 3 czerwca 2016 roku uroczystości wręczenia sztandaru Bydgoskiemu Zakładowi Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszeniu Oświatowo-Technicznemu, organizowane przez Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne.
 39. 3 – 4 czerwca 2016 roku IV Przegląd Musztry Klas Mundurowych, organizowany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, przy współorganizacji Starosty Tatrzańskiego oraz Burmistrza Miasta Zakopane.
 40. 7 czerwca 2016 roku Konferencja popularnonaukowa zatytułowana „Funkcjonariusze Policji Państwowej – Cichociemni Żołnierze AK”, organizowana przez Biuro Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji.
 41. 7 – 9 czerwca 2016 roku Ogólnopolski konkurs „Policjant Służby Kryminalnej roku 2016”, organizowany przez Biuro Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji, Szkołę Policji w Pile, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji.

 42. 8 czerwca 2016 roku Ogólnopolska Konferencja „Wyzwania i cele edukacji na rzecz instytucji bezpieczeństwa państwa, organizowana przez  Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 43. 9 – 11 czerwca 2016 roku XI Międzynarodowa Wystawa Ratownictwo, Zabezpieczenia i Technika Przeciwpożarowa EDURA 2016, organizowana przez Targi Kielce S. A., przy współorganizacji Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa Edura.
 44. 10 – 12 czerwca 2016 roku VII Mistrzostwa Polski Urzędów Wojewódzkich w Piłce Nożnej – Zamość 2016, organizowane przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie.
 45. 15 czerwca 2016 roku II Wojewódzki Festyn „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczna Lubelszczyzna”, w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na lata 2014 – 2016, organizowany przez Kuratorium Oświaty w Lublinie, przy współorganizacji  Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Miasta Lublin.
 46. 17 – 19 czerwca 2016 r.  X „Ogólnopolskie Mistrzostwa w Ratownictwie w Ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy  Barczewo 2016”, organizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną Barczewo, przy współorganizacji Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Ośrodka Szkoleń Medycznych Szpitala MSW w Olsztynie, Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy, CPR Olsztyn.
 47. 18 czerwca 2016 roku 9. Festiwal Kalejdoskop Kultur, organizowany przez Fundację Kalejdoskop Kultu, przy współorganizacji organizacji mniejszości narodowych i etnicznych w tym: Związku Ukraińców Polskich Koło Wrocław, Związku Karaimów Polskich, Stowarzyszeniu Greków w Polsce Osdysseas.
 48. 19 – 25 czerwca 2016 roku 45. Ogólnopolski Rajd Górski Szlakami Obrońców Granic Góry Orlickie 2016, organizowany przez Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie, przy współorganizacji Komendy Głównej Straży Granicznej, Komendy Głównej Policji, Komisji Środowiskowej Zarządu Głównego PTTK, Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiego Rajdu Szlakami Obrońców Granic.
 49. 20 – 22 czerwca 2016 roku 14. Bałtyckie Targi Militarne BALT-MILITARY-EXPO 2016 organizowane przez Wojewodę Pomorskiego i Międzynarodowe Targi Gdańskie SA oraz przy współorganizacji wielu instytucji.
 50. 24 czerwca 2016 roku obchody 40-lecia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego, organizowane przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego.
 51. 25 czerwca 2016 roku Piknik Krwiodawstwa „DAR SERCA – RAZEM POBIJMY REKORD!”, organizowany przez Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Strażak” w Błoniu, przy współorganizacji Powiatu Warszawskiego Zachodniego, gmin: Ożarów Mazowiecki, Błonie, Izabelin, Stare Babice, Kampinos, Czosnów, Teresin, Sochaczew; Lokalnej Grupy Działania „Między Wisłą a Kampinosem”, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.
 52. 29 czerwca – 1 lipca 2016 roku Międzynarodowe Seminarium PTSD i TBI (zespołu stresu pourazowego i urazowego uszkodzenia mózgu), organizowane przez Fundacje SPRZYMIERZENI z GROM, przy współorganizacji Narodowego Funduszu Zdrowia, Wojskowego Instytutu Medycznego, Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia.
 53. 20 sierpnia 2016 roku wydarzenie: HUZARZY W KULIGOWIE. Policjanci w obronie Ojczyzny w sierpniu 1920 r., organizowane przez Wójta Gminy Dąbrówka, przy współorganizacji  Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce oraz Fundacji „Skrzydła Chwały”.
 54. 20 – 21 sierpnia 2016 roku XXIV „Memoriał” im. mł. kpt. A. Kaczyny i dh. A. Malinowskiego – strażaków poległych w 1992 roku w trakcie pożarów lasów w okolicach Kuźni Raciborskiej, organizowany przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, przy współorganizacji Urzędu Miasta Racibórz, MKZ „Unia” Racibórz.
 55. 6 – 9 września 2016 roku Finał XVI Kynologicznych Mistrzostw Policji, organizowany przez Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, przy współorganizacji Biura Prewencji Komendy Głównej Policji.
 56. 6 – 9 września 2016 roku XXIV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO, organizowany przez Targi Kielce.
 57. 12 września 2016 roku Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „Rola dzielnicowego w zapewnieniu bezpieczeństwa lokalnego”, organizowana przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej, przy współorganizacji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Szkoły Policji w Katowicach.
 58. 16 – 18 września 2016 roku X Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym, organizowane przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, przy współorganizacji Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Woj. Wielkopolskiego, Gminy Ślesin, OSP Licheń Stary, Kaliskich Zakładów Przemysłu Terenowego Sp. z o.o., Aries Power Equipment Sp. z o.o.
 59. 17 września 2016 roku Piknik Społeczny pod nazwą „Bezpieczna Szkoła”, organizowany przez Fundację Przyjaznej Edukacji KOMETA, przy współorganizacji UKS Sokół Serock.
 60. 17 września 2016 roku XIV Ogólnopolski Bieg Uliczny Służb Mundurowych, organizowany przez Urząd Miejski w Głuchołazach, przy współorganizacji  Towarzystwa Przyjaciół Głuchołaz, Głuchołaskiego Szkolnego Związku Sportowego.
 61. 18 września 216 roku Festyn Religijno-Patriotyczny BÓG HONOR OJCZYZNA, organizowany przez Proboszcza Parafii Bł. Michała Kozala BM w Słupcy Ks. Prałata Hieronima Szczepaniaka, przy współorganizacji Ks. Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego –Metropolity Lwowskiego, Ks. Arcybiskupa Wojciecha Polaka – Prymasa Polski oraz Stowarzyszenia Michałki ,przy parafii Bł. Michała Kozala w Słupcy.
 62. 20 – 23 września 2016 roku XXIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego” roku 2016, organizowana przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, przy współorganizacji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku oraz Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
 63. 26 – 27 września 2016 roku II Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC EU 2016, organizowane przez Instytut Kościuszki, przy współorganizacji Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń.                                                                                          
 64. 29 września 2016 roku Międzynarodowe Mistrzostwa o Puchar Komendanta Głównego Policji w konkurencjach wytrzymałościowo - siłowych „OGIEŃ NA OGIEŃ 2016” pod Honorowym Patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, organizowane przez Komendanta Głównego Policji,  przy współorganizacji Komendy Stołecznej Policji, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Stołecznej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA.
 65. 30 września 2016 roku Obchody 77. Rocznicy Bitwy pod Wytycznem, organizowane przez Komendanta Głównego Straży Granicznej. Przy współorganizacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, Starostwa Powiatowego we Włodawie, Urzędu Gminy w Urszulinie.
 66. 1 października 2016 roku II Bieg Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego, organizowany przez Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego, przy współorganizacji Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Wołomin „Rajski Ptak”, Urzędu Miasta Marki oraz Burmistrza Miasta Marki.
 67. 7 października 2016 roku uroczyste nadanie sztandaru Zarządowi Głównemu Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej, organizowane przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej.
 68. 14 – 16 października 2016 roku Mistrzostwa Polski Uczelni Mundurowych – V Puchar Rektorów, organizowane przez Komisję Uczelni Mundurowych, przy współorganizacji Akademii Marynarki Wojennej oraz Klubu Sportowego „Iskra”.
 69. 16 października 2016 r. uroczyste zakończenie XXXI Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów NIEPOKALANÓW 2016, organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie Filmowe im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego.
 70. 21 października 2016 roku Konferencja „Po pierwsze prewencja”, organizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przy współorganizacji Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 71. 21 – 22 października 2016 roku Akcja I Bieszczadzka Siekierezada Kolejowa, której organizatorem jest Jerzy Zuba – Radny Powiatu Sanockiego, przy współorganizacji Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie, Miasta Przemyśl, Gminy Przemyśl, Powiatu Przemyskiego, Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Przemyślu, Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, Komendy Miejskiej Powiatowej Straży Pożarnej w Przemyślu, Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia, Komendy Powiatowej Policji w Przemyślu, 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu.
 72. 22 października 2016 roku uroczystość upamiętniająca rocznicę śmierci Świętego Jana Pawła II, organizowana przez Radnych Miasta Otwocka.
 73. 24 października – 10 grudnia 2016 roku Akcja Honorowego Oddawania Krwi pod hasłem NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA funkcjonariuszy służb mundurowych, dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości RP, organizowana przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, przy współorganizacji Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, Klubów Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża działających w Policji, Służbie Więziennej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej  Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej oraz przy wsparciu organizacyjnym ze strony Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, Sekcji Polskiej IPA Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji oraz Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych.
 74. 25 października 2016 roku XVI Konferencja „Bezpieczny Stadion”, organizowana przez Polski Związek Piłki Nożnej, przy współorganizacji Targów Kilce.
 75. 26 – 28 października 2016 roku Warsaw Security Forum 2016, organizowane przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego, przy współorganizacji Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Europejskiej Akademii  Dyplomacji, German Marshall Fund, Atlantic Council, Fundacji Genshagen oraz Carnegie Endowment for International Peace.
 76. październik 2016 – wrzesień 2017 rok - studia podyplomowe z zakresu administracji  -  rejestracja stanu cywilnego, organizowane przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.
 77. 10 listopada 2016 roku Wystawa Patriotyczna Poświęcona Józefowi Wybickiemu oraz Historii Powstania Hymnu Narodowego Mazurka Dąbrowskiego, organizowana przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów w Kutnie.
 78. 29 – 30 listopada 2016 roku VI ekspercka konferencja Fundacji ITAKA: Poszukiwanie Ludzi Zaginionych. Nowe technologie w poszukiwaniach, organizowana przez Fundację ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych.
 79. 2 grudnia 2016 roku obchody „35. rocznicy strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej”, organizowane przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej oraz Komitet Organizacyjny obchodów 35–lecia strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Służby Pożarniczej.
 80. 5 – 7 grudnia 2016 roku projekt „Bezpieczny Lód”, organizowany przez Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, przy współorganizacji Targów Kielce S.A.
 81. 6 grudnia 2016 roku III Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie i Postępowaniu Administracyjnym, organizowany przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, przy współorganizacji Koła Naukowego Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego oraz Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego.
 82. 9 – 10 grudnia 2016 roku II Mistrzostwa Polski Administracji Publicznej w szachach szybkich i błyskawicznych, organizowane przez Polski Związek Szachowy, przy współorganizacji Stowarzyszenia Edukacyjno-Sportowego „Solvitur Ambulando” oraz Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
 83. 11 – 12 grudnia 2016 roku Uroczystości „Wyrwano nam serce, lecz nie oddamy duszy” z okazji 35. Rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w 1981 r., organizowane przez Stowarzyszenie „13 grudnia”.

 

 

Patronaty

objęte przez Sekretarzy Stanu i Podsekretarzy Stanu w MSWiA

 oraz udział w Komitetach Honorowych

 w 2016 roku

 

Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w MSWiA

 1. 19 stycznia 2016 roku konferencja naukowa pt. „Kradzież tożsamości”, organizowana przez Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, przy współorganizacji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 2. 19 – 21 kwietnia 2016 roku XXXIII Mistrzostwa Polski Strażaków w Piłce Siatkowej, organizowane przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, przy współorganizacji Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach, Podlaskiego Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Sportu „Strażak”.
 3. 22 maja 2016 roku Obchody 72. Rocznicy Publicznej Egzekucji 20 Bojowników Ruchu Oporu, organizowane przez Wójta Gminy Sejny, Starostę Powiatu Sejneńskiego, Prezesa Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Przewodniczącego Społecznego Komitetu Upamiętnienia Egzekucji.

 4. 12 – 19 lipca 2016 roku publikacja Komiksu „Zabrane życie 1945 – Obława Augustowska”, przygotowywanego przez Areszt Śledczy w Suwałkach, przy współorganizacji Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku, Okręgowego  Inspektora Służby Więziennej w Białymstoku oraz Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 roku z Augustowa.
 5. Wrzesień – listopad 2016 roku wydawnictwo poświęcone przedwojennym żołnierzom i funkcjonariuszom polskich formacji granicznych: Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej – Ofiar Zbrodni Katyńskiej - Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Białymstoku, Narodowe Centrum Kultury, Federacja Rodzin Katyńskich.
 6. 17 października – 30 listopada 2016 roku plebiscyt DZIELNICOWY PODLASIA 2016, organizowany przez  Polska Press Sp. z o.o., Oddział w Białymstoku Wydawcę „Gazety Współczesnej”, przy współorganizacji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

 

Sebastian Chwałek – Podsekretarz Stanu w MSWiA

 1. 3 marca 2016 roku Wystawa „Od Grunwaldu po Monte Cassino – Ormianie w Służbie Rzeczypospolitej„ oraz upamiętnienie śp. Waleriana Tumanowicza – Żołnierza Wyklętego organizowana przez Fundację Armenian Foundation oraz Centralną Bibliotekę Wojskową.
 2. 6 – 7 czerwca 2106 roku VIII edycja Konferencji „Finansów Komunalnych”: Planowanie wieloletnie w finansach w samorządach, organizowana przez Przewodniczącą Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, Redaktora Naczelnego „Finansów Komunalnych, przy współorganizacji Wydawcy czasopisma Finanse Komunalne Wolters Kluwer SA.
 3. 15 października 2016 roku I Konferencja Samorządowa pt. „Bezpieczeństwo publiczne – praktyczne warunki ochrony obywateli, organizowana przez Wójta Gminy Smyków, przy współorganizacji Radnego Rady Powiatu w Końskich oraz Nadleśnictwo Barycz.

 

Tomasz Zdzikot – Podsekretarz Stanu w MSWiA

 

 1. 19 – 20 maja 2016 roku udział w Komitecie Naukowo-Programowym VIII Konferencji Bezpieczeństwo w Internecie „Strategia cyberbezpieczeństwa dla Polski – aspekty prawne i instytucjonalne”, organizowanej przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Konferencja organizowana w ramach projektu badawczo-rozwojowego realizowanego na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa „Model regulacji jawności i jej ograniczeń wdemokratycznym państwie prawa”, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Mapa serwisu