2017 - Patronaty - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

2017

Patronaty

objęte przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

oraz udział w Komitetach Honorowych

w 2017 roku

 

 1. 2017 rok Cykl konferencji dedykowanych samorządom pt. „Zapobieganie bezdomności zwierząt. Dobre i złe praktyki. Rekomendacje” – objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowane przez Najwyższą Izbę Kontroli, przy współorganizacji Urzędów Wojewódzki oraz Wojewódzkich Inspekcji Weterynaryjnych/.
 2. 2017 rok IV Ogólnopolska Liga Strzelecka Funkcjonariuszy i Żołnierzy, w ramach której planowane są:
 • w maju 2017 r.  – I edycja,
 • we wrześniu 2017 r. – II edycja,
 • w listopadzie 2017 r. – III edycja,
 • objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowana przez Komendę Główną Policji, przy współorganizacji Biura Ochrony Rządu, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Stołecznej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA/.
 1. styczeń – marzec 2017 roku kampania edukacyjno-informacyjna „Wspólnie dla bezpieczeństwa na stoku” – objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowana przez Komendę Główną Policji/.
 2. styczeń – grudzień 2017 roku Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowana przez Związek Banków Polskich, przy współorganizacji Komendy Głównej Policji oraz Federacji Konsumentów/.
 3. 5 stycznia – 8 marca 2017 roku IV Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętychprzewodniczenie Komitetowi Honorowemu przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz Szkołę Podstawową nr 1 im. ppłk pilota Mariana Pisarka w Radzyminie, Gimnazjum Jana Pawła II w Wilnie, Szkołę Podstawową w Kiwiszkach (Wileńszczyzna), Szkolny Punkt Konsultacyjny im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago, Zespół Szkół przy Ambasadzie RP w Atenach, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawa Wschód, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Wołomin „Rajski Ptak” oraz Urząd Miasta Radzymin/.
 4. 1 marca – 8 kwietnia 2017 roku  II Wielkanocna Paczka dla Bohatera – objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowana przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej 12 Pułk Ułanów Podolskich/.
 5. 4 marca 2017 roku Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Błoniuprzewodniczenie Komitetowi Honorowemu przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Błoniu, przy współorganizacji Fundacji Rozwoju Obywatelskiego, Młodzieży Wszechpolskiej, Fundacji Łączka/.
 6. 5 marca 2017 roku uroczystości z okazji 77. Rocznicy Wyroku Katyńskiego objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowane przez Pana Andrzeja Melaka – Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodniczącego Komitetu Katyńskiego, przy współorganizacji Parafii Św. Krzyża w Warszawie/.
 7. 25 – 26 marca 2017 r. Mistrzostwa Polski Pracowników Służb Mundurowych w Badmintonie Sitkówka-Nowiny 2017 Katyńskiego objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowane przez Świętokrzyski Związek Badmintona, przy współorganizacji Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, Świętokrzyskiego Komendanta Państwowej Straży  Pożarnej, Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach, Świętokrzyskiej Grupa IPA/.
 8. 26 marca 2017 roku III Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych im. Mieczysława Chojnackiego ps. „Młodzik”, udział w Komitecie Honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego, przy współorganizacji Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawa Wschód, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Wołomin „Rajski Ptak”, Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu, Klubu Historycznego im. Armii Krajowej z Radzymina/.
 9. 4 kwietnia 2017 roku V Ogólnopolski Test Wiedzy o Administracji Publicznej objęty patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Instytut Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 10. 6 kwietnia 2017 roku II Polskie Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC PL 2017 – objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowane przez Instytut Kościuszki/.
 11. 11 – 12 kwietnia 2017 roku Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa na temat „Ochrona danych osobowych oraz wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych w świetle RODO w Państwowej Straży Pożarnej” 2017 – objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowana przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Szkołę Główną Służby Pożarniczej, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie /.
 12. 12 kwietnia – 10 maja 2017 roku XIII/IX Dolnośląski Konkurs Bezpieczeństwa dla Dzieci i Młodzieży „Uczę się bezpiecznie żyćudział w Komitecie Honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa, przy współorganizacji Zarządu Województwa Dolnośląskiego/.
 13. 18 kwietnia 2017 roku Konferencja naukowa nt. „Bezpieczeństwo na obszarach wodnych” objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowana przez Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, przy współorganizacji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie/.
 14. 19 – 23 kwietnia 2017 roku XVI Indywidualne Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Szachachobjęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowane przez Urząd Gminy w Głuchołazach, przy współorganizacji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu, Komendanta Śląsko-Małopolskiego Oddziału  Straży Granicznej w Raciborzu, Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP,  Zarządu Wojewódzkiego OSP RP w Opolu, Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu/.
 15. 21 kwietnia 2017 roku finał VIII edycji ogólnopolskiej olimpiady pod nazwą „Olimpiada Policyjna” – objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowana przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie,  przy współorganizacji  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi, Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących z siedzibą w Bytomiu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku.
 16. 22 kwietnia 2017 roku Rajd Powstania Styczniowego do Sosny Powstańczej 1863 w Górkach objęty patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Panią Annę Wieszczycką – Radną Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz Szefa Koła Strzelców Rzeczpospolitej w Błoniu , przy współorganizacji Fundacji Rozwoju Obywatelskiego/.
 17. 22 - 23 kwietnia 2017 roku „III Ogólnopolski Międzynarodowy Dzień Psa Ratowniczego 2017” objęty patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach/.
 18. 23 kwietnia 217 roku  Festyn Charytatywny Strażacy i Motocykliści dla Mikołaja”objęty patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Komitet Społeczny Strażacy dla Mikołaja/. 
 19. 26 – 28 kwietnia 2017 roku VIII Międzynarodowa Konferencja Policyjna pt. „Logistyka w administracji publicznej w kontekście zagrożeń współczesnego świata – nowe wyzwania dla służby wspomagającej podstawową działalność formacji i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa” objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowana przez Komendę Główną Policji, przy współorganizacji Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A./.
 20. 29 kwietnia 2017 roku impreza plenerowa „WELLER 2. KOŁAKÓW`44”objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowana przez Wójta Gminy Dąbrówka, przy współorganizacji Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce, Światowego Związku Żołnierzy AK Warszawa Wschód, Fundacji „Sprzymierzeni z GROM”, GROM Group/.
 21. Maj 2017 roku wojewódzkie obchody Dnia Strażaka 2017, połączone z jubileuszem 25-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej” objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendantów Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej/.
 • 5 maja 2017 r. – Województwo Lubelskie,
 • 7 maja 2017 r. – Województwo Lubuskie,
 • 11 maja 2017 r. – Województwo Pomorskie,
 • 12 maja 2017 r. – Województwo Wielkopolskie,
 • 12 i 14 maja 2017 r. – Województwo Warmińsko-Mazurskie,
 • 13 maja 2017 r. – Województwo Dolnośląskie,
 • 13 maja 2017 r. – Województwo Świętokrzyskie,
 • 15 maja 2017 r. – Województwo Podlaskie,
 • 16 maja 2017 r. – Województwo Śląskie,
 • 18 maja 2017 r. – Województwo Opolskie,
 • 18 maja 2017 r. – Województwo Podkarpackie,
 • 19 maja 2017 r. – Województwo Małopolskie,
 • 20 maja 2017 r. – Województwo Łódzkie,
 • 20 maja 2017 r. – Województwo Kujawsko-Pomorskie,
 • 27 maja 2017 r. – Województwo Mazowieckie,
 • 27 maja 2017 r. – Województwo Zachodniopomorskie.
 1. 11 maja 2017 roku XIII Międzynarodowa Konferencja i Wystawa „Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa kraju i jego granic”objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowana przez Zarząd Targów Warszawskich/.
 2. 15 maja – 15 października 2017 roku Wystawa „Polacy i kultury na Syberii i Polinezji”objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowana przez Komendanta-Rektora Szkoły Głównej Służby Pożarniczej”, przy współorganizacji Dziekana Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej/.
 3. 25 maja 2017 roku Koncert Charytatywny objęty patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Stowarzyszenie „Łączy nas granica”, przy współorganizacji Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej/.
 4. 26 – 28 maja 2017 roku XI Międzynarodowy Wielobój Strzelecki objęty patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Stowarzyszenie Bractwo Strzeleckie „SALWA”,  przy współorganizacji Ministerstwa Obrony Narodowej 1 Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki w Wesołej/.
 5. 29 – 30 maja 20176 roku IX Ogólnopolski Turniej Kas Policyjnych – objęty patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Szkołę Policji w Pile/.
 6. 30 maja – 1 czerwca 2017 roku V Ogólnopolskie Zawody Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, połączone z ogólnopolską konferencję naukowo-szkoleniową „Ratownictwo w zintegrowanym systemie – uczymy się od siebie” – objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowane przez Komendanta  Głównego Policji, Komendanta Szkoły Policji w Słupsku, Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego dr n. o zdr. Krystynę Ziółkowską, przy współorganizacji Katedry i Kliniki Medycyny Ratunkowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Zakładu Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Katedry i Kliniki Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Zakłady Studiów nad Bezpieczeństwem Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adma  Mickiewicza w Poznaniu/.
 7. 31 maja – 2 czerwca 2017 roku IV Ogólnopolskie Zawody Funkcjonariuszy Policji w Ratownictwie Wodnym – objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowane przez Komendę Główną Policji, przy współorganizacji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Biura Prewencji Komendy Główniej Policji, Burmistrza Miasta Augustowa, Wojewody Podlaskiego, Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Zarządu Główny Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego/.
 8. Czerwiec – wrzesień 2017 roku Akcja informacyjno-edukacyjna „Kręci mnie bezpieczeństwo … nad wodą”, realizowana w ramach kampanii „Kreci mnie bezpieczeństwo” objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowana przez Komendę Główną Policji - Wydział Prewencji Biura Prewencji KGP/.
 9. 1 – 2 czerwca 2017 roku V Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych – objęty patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, przy współorganizacji Starosty Tatrzańskiego, Burmistrza Miasta Zakopane, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie/.
 10. 3 – 9 czerwca 2017 roku 19. Festiwal Kultury Żydowskiej Simcha – objęty patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Fundację PRO ARTE 2002, przy współorganizacji Gminy Wyznaniowej Żydowskiej oddział Wrocław, Studium Kultury i Języków Żydowskich Uniwersytetu Wrocławskiego/.
 11. 6 – 8 czerwca 2017 roku Ogólnopolski Konkurs „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2017 objęty patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Szkołę Policji w Pile/.
 12. 6 – 9 czerwca 2017 roku II Ogólnopolskie Zawody dla Policjantów Oddziałów i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji – objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowane przez Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji, przy współorganizacji Szkoły Policji w Słupsku/.
 13. 8 – 10 czerwca 2017 roku Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych (International Fire Protection & Rescue Exhibition) KIELCE IFRE-EXPO –  objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowane przez Targi Kielce/.
 14. 9 czerwca 2017 roku ogólnopolska konferencja pn. „Etos zawodu policjanta dawniej i dziś” objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowana Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach, przy współorganizacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Biura Komunikacji Społecznej KGP, Biura Historii i Tradycji PGP, Gabinetu Komendanta Głównego Policji oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” – Oddział w Kielcach/.
 15. 18 – 24 czerwca 2017 roku 46. Ogólnopolski Rajd Górski Szlakami Obrońców granic, Beskid Mały 2017 – objęty patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie, przy współorganizacji Komendy Głównej Straży Granicznej, Komendy Głównej  Policji, Komisji Środowiskowej Zarządu Głównego PTTK, Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego Szlakami Obrońców Granic.
 16. 23 czerwca 2017 roku XXV lat Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych pn. „Historia Straży Granicznej na Mazowszu” – objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowane przez Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych, przy współorganizacji Straży Granicznej oraz Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie/.
 17. 23 – 25 czerwca 2017 roku XI Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowane przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, przy współorganizacji Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP Woj. Wielkopolskiego, Gminy Ślesin, OSP Licheń Stary Aries Power Eguipment Sp. z o.o.
 18. 24 czerwca 2017 r. 10. Festiwal Kalejdoskop Kultur – objęty patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji / organizowany przez Fundację Kalejdoskop Kultur, przy współorganizacji Związku Ukraińców Polskich Koło Wrocław, Związku Karaimów Polskich/.
 19. 30 czerwca – 2 lipca 2017 roku VIII Mistrzostwa Polski Urzędów Wojewódzkich w Piłce Nożnejobjęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, przy współorganizacji Prezydenta Miasta Ostrołęki/.
 20. 4 lipca 2017 roku Konkurs na Najlepszego Samorządowca Spółdzielcę – objęty patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Krajową Radę Spółdzielczą/.
 21. lipiec – sierpień 2017 roku wojewódzkie obchody 98. rocznicy postania polskiej Policji oraz obchody na terenie Szkół Policji oraz Centralnego Biura Śledczego Policji objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowane przez Komendę Główną Policji oraz Komendy Wojewódzkie Policji, Szkoły Policji oraz Centralne Biuro Śledcze Policji/
  • 9 lipca 2017 r. – Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku /Białystok/,
  • 13 lipca 2017 r. – Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji /Warszawa/,
  • 14 lipca 2017 r. – Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy /Chełmno/,
  • 14 lipca 2017 r. – Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim /Nowa Sól/,
  • 14 lipca 2017 r. – Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie /Parczewo/,
  • 14 lipca 2017 r. – Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi /Tomaszów Mazowiecki/,
  • 16 lipca 2017 r. – Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach /Sandomierz/,
  • 17 lipca 2017 r. – Szkoła Policji w Słupsku /Słupsk/,
  • 17 lipca 2017 r. – Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach /Katowice/,
  • 18 lipca 2017 r. – Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie /Oświęcim/,
  • 18 lipca 2017 r. – Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku /Gdańsk/,
  • 19 lipca 2017 r. – Komenda Wojewódzka Policji w Opolu /Krapkowice/,
  • 19 lipca 2017 r. – Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu /Poznań/
  • 20 lipca 2017 r. – Komenda Stołeczna Policji /Warszawa/,
  • 24 lipca 2017 r. – Centralne Biuro Śledcze Policji /Warszawa/,
  • 24 lipca 2017 r. – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie /Szczytno/,
  • 25 lipca 2017 r. – Biuro Spraw Wewnętrznych /Warszawa/,
  • 25 lipca 2017 r. – Szkoła Policji w Pile /Piła, m. Tarnowo/,
  • 26 lipca 2017 r. – Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie /Szczecin/,
  • 27 lipca 2017 r. – Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu /Siedlce/,
  • 27 lipca 2017 r. – Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie /Nisko/,
  • 28 lipca 2017 r. – Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie /Biskupiec/,
  • 28 lipca 2017 r. – Szkoła Policji w Katowicach /Katowice/,
  • 4 sierpnia 2017 r. – Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu /Wrocław/.
 22. 10 – 14 lipca 2017 roku I Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa „Cyber Odyseja – wyzwania XXI wieku”objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowana przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, przy współorganizacji Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, Polskich Sieci Elektroenergetycznych/.
 23. 15 lipca 2017 roku XIV Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników Stihl® Timbersports® Series® objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowane przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej/.
 24. 1 sierpnia 2017 roku – 1 sierpnia 2018 roku – 1 spierania 2019 roku projekt muzyczny poświęcony Piosenkom Powstania Warszawskiego – fonograficzny cykl wydawniczy „Opowieść`44”: CD I – „W Bój Pójdziemy”, CD II – „Pośród Kul, Huku Dział”, CD III – „Krajobraz Po Bitwie” objęty patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /realizowany przez Fundację Sztafeta oraz Fundację Polskiego Państwa Podziemnego, Muzeum Powstania Warszawskiego, Grupę Historyczną Zgrupowanie Radosław, wydawany przez Firmę MTJ/.
 25. 18 – 19 sierpnia 2017 roku uroczystości upamiętniających bohaterstwo strażaków biorących udział w akcji gaszenia pożaru w Kuźni Raciborskiej w 1992 roku „Tragedia – współpraca – doświadczenie – przyszłość; obchody XXV lecia pożaru w Kuźni Raciborskiej udział w Komitecie Honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych  Katowicach, przy współorganizacji Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Komendą Wojewódzką  Państwowej Straży Pożarnej Opolu, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach, Komendą Wojewódzką Policji w Opolu, Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Katowicach, Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Gliwicach, Nadleśnictwem Rudy Raciborskie, Nadleśnictwem Rudzieniec, Nadleśnictwem Kędzierzyn, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej i Starostwem Powiatowym w Raciborzu oraz Miastem Kuźnia Raciborska/.
 26. 19 – 20 sierpnia 2017 roku XXV „Memoriał” im. mł. kpt. A. Kaczyny i dh. A. Malinowskiego – strażaków poległych w 1992 roku w trakcie pożarów lasów w okolicach Kuźni Raciborskiej objęty patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez NSZZ „Solidarność” przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, przy współorganizacji Urzędu Miasta Racibórz/.
 27. 26 sierpnia 2017 roku wydarzenie pn. „Bezpieczna szkoła – bezpieczny powrót z wakacji” – objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowane przez Skrzydła Chwały - Fundacja/.
 28. wrzesień 2017 – czerwiec 2018 roku (rok szkolny 2017/2018) – akcja informacyjno-edukacyjna „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowana przez Komendę Główną Policji (realizowana w ramach kampanii MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo”)/.
 29. 5 – 8 września 2017 roku finał XVII Kynologicznych Mistrzostw Policji – objęty patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, przy współorganizacji Biura Prewencji Komendy Głównej Policji/.
 30. 5 – 8 września 2017 roku XXV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego udział w Komitecie Honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Targi Kielce/
 31. 6 września 2017 roku Jubileusz 70-lecia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie – objęty patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie/.
 32. 9 września 2017 roku II edycja przedsięwzięcia HUZARZY W KULIGOWIE. Policjanci w obronie Ojczyzny w sierpniu 1920 r. objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowana przez Wójta Gminy Dąbrówka, przy współorganizacji Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce oraz Fundacji „Skrzydła Chwały/.
 33. 9 – 10 września 2017 roku uroczystości 70. rocznicy urodzin bł. ks. Jerzego Popiełuszki udział w Komitecie Honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowane przez Fundację im. Ks. Jerzego Popiełuszko „Dobro”/.
 34. II połowa września 2017 roku rekonstrukcja historyczna „Bitwa pod Łomiankami 1939” objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowana przez Centrum Kultury w Łomiankach, przy współorganizacji Urzędu Miasta i Gminy Łomianki/.
 35. 16 września 2017 roku XV Ogólnopolski Bieg Uliczny Służb Mundurowych – objęty patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Urząd Miejski w Głuchołazach, przy współorganizacji Towarzystwa Przyjaciół w Głuchołazach, Głuchołaskiego Szkolnego Związku Sportowego/.
 36. 19 – 22 września 2017 roku XXX edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Roku Ruchu Drogowego” – objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowana przez Biuro Ruchu Drogowego  Komendy Głównej Policji, przy współorganizacji Komendy Stołecznej Policji oraz Centrum Szkolenia Policji w Legionowie/.
 37. 30 września 2017 roku Bieg Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego – objęty patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Skrzydła Chwały – Fundacja, przy współorganizacji Miasta Marki/.
 38. 1 października 2017 roku – 30 września 2018 roku studia podyplomowe z zakresu administracji – rejestracja stanu cywilnego” – objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowane przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji/.
 39. 2 października – 5 grudnia 2017 r. (Uroczysta Gala – 12 stycznia 2018 r.) III Konkurs Historyczny „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”  udział w Komitecie Honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego, przy współorganizacji Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłk pilota Mariana Pisarka w Radzyminie, Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago, Zespołu Szkół przy Ambasadzie RP w Atenach, Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym RP w Toronto, Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu, Gimnazjum Jana Pawła II w Wilnie, Polskiej Szkoły im. Adama Mickiewicza w Blackbum, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawa Wschód, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Wołomin „Rajski Ptak”, Urzędu Miasta Radzymin.
 40. 3 października 2017 roku Obchody 78. Rocznicy Bitwy pod Wytycznem ” – objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowane przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, przy współorganizacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, Starostwa Powiatowego we Włodawie, Urzędu Gminy Urszulin/.
 41. 5 października 2017 roku konferencja naukowa „Wizerunek służby – tradycja, współczesność i przyszłość” – objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowana przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie/.
 42. 6 – 8 października 2017 roku Dziedzictwo Kulturowe jako walka o niepodległość – Wystawa poświęcona Pamięci Ryszarda Kuklińskiego w USA – objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowana przez Fundację Józefa Szaniawskiego/.
 43. 9 – 10 października 2017 roku III Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC 2017 objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowane przez Instytut Kościuszki, przy współorganizacji Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń/.
 44. 17 – 20 października 2017 roku X Ogólnopolskie Zawody Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku” – objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowane przez Komendanta Głównego Policji, przy współorganizacji Komendy Głównej Policji oraz Szkoły Policji w Katowicach/.
 45. 23 października 2017 roku Konferencja dotycząca bezpieczeństwa w powiecie gorlickim – objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowana przez Panią Barbarę Bartuś – Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Pana Tomasza Płatka – Przewodniczącego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Powiatu Gorlickiego, przy współorganizacji Komendy Powiatowej Policji, Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej, Grupy Zamiejscowej Placówki Straży Granicznej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Straży Leśnej oraz Nadleśnictwa Gorlice/.
 46. 23 października – 15 grudnia 2017 roku 6. Akcja Honorowego Oddawania Krwi funkcjonariuszy służb mundurowych pod hasłem NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej – objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowana przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, przy współorganizacji Klubów Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża i Stowarzyszeń Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej, działających w Policji, Służbie Więziennej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz w Straży Miejskiej oraz przy wsparciu organizacyjnym Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.
 47. 25 października 2017 roku Konferencja i warsztaty pn. „Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży – narkotyki, dopalacze, cyberprzemoc…” – objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowana przez Komendanta Stołecznego Policji, przy współorganizacji Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie/.
 48. 26 października 2017 roku Konferencja naukowo-szkoleniowa „Współczesne formy handlu ludźmi – rozpoznanie i zapobiegania” („Contemporary forms of human trafficking – identyfication and prevention”) – objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowana przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Pedagogiki Zakład Filozofii Wychowania i Edukacji Obywatelskiej, przy współorganizacji Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy/.
 49. 26 października 2017 roku Konferencja naukowa „Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej – perspektywa regionalna” – objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowana przez Katedrę Nauk o Administracji – Wydział Administracji Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, przy współorganizacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie/.
 50. 1 listopada 2017 roku – 15 czerwca 2018 roku II Konkurs dla uczniów mundurowych klas policyjnych „Policjanci w służbie historii” – objęty patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Komendę Główną Policji/.
 51. 7 listopada 2017 roku I Podlaski Kongres Pamięci Narodowej – objęty patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Instytut Pamięci Narodowej, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, przy współorganizacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku/.
 52. 8 – 9 listopada 2017 roku Konferencja Warsaw Security Forum 2017 – objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowana przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego/.
 53. 15 – 16 listopada 2017 roku Międzynarodowa Wystawa i Konferencja Bezpieczeństwa Granic i Bezpieczeństwa Wewnętrznego InSec 2017 objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowane przez Zarząd Targów Warszawskich S.A./.
 54. 22 – 23 listopada 2017 roku Konferencja Szefów Policji Miast Europy Środkowej – objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowana przez Komendę Stołeczną Policji/.
 55. 23 listopada 2017 roku VII ekspercka konferencja Fundacji ITAKA: Poszukiwanie zaginionych dorosłych i dzieci” – objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowana przez Fundację ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych/.
 56. 27 listopada 2017 roku Jubileusz 70-lecia Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy – objęty patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Pana Marka Lewandowskiego –Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy/.
 57. 5 grudnia 2017 roku Wydarzenie artystyczne pt. „Wódz” objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowane przez Wojewodę Świętokrzyskiego, przy współorganizacji Prezydenta Miasta Kielc/.
 58. 7 – 8 grudnia 2017 roku Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Wpływ kryzysu finansowego i kryzysu migracyjno-uchodźczego na Unię Europejską i jej państwa członkowskie (Unia Europejska. Tendencje zmian prawnych)” – objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowana przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przy współorganizacji Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Stowarzyszenia Miłośników Prawa Międzynarodowego/.
 59. 22 grudnia 2017 roku – marzec 2018 roku Akcja informacyjno-edukacyjna „Kręci mnie bezpieczeństwo… na stoku” – objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowana przez Komendę Główną Policji (Wydział Prewencji Biura Prewencji KGP), przy współorganizacji Departamentu Komunikacji Społecznej MSWiA, Polskiego Związku Narciarskiego, Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Fundacji PZU/.
 60. 8 – 9 grudnia 2017 roku III Mistrzostwa Polski Administracji Publicznej w Szachach szybkich i błyskawicznych – udział w Komitecie Honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowane przez Polski Związek Szachowy, przy współorganizacji Stowarzyszenia – Towarzystwa Edukacyjno-Sportowego „Solvitur Ambulando”/.
 61. 28 grudnia 2017 roku Akcja społeczna „Mikołaj bez granic” Niżankowice 2017 – objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowana przez Stowarzyszenie Linia 102.pl/.
 62. 31 grudnia 2017 roku – 12 stycznia 2018 roku obchody przywrócenia praw miejskich miejscowości Otyń – objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowane przez Wójta Gminy Otyń/.

Patronaty

objęte przez Sekretarzy Stanu i Podsekretarzy Stanu w MSWiA

 oraz udział w Komitetach Honorowych

 w 2017 roku

Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w MSWiA

 1. 2017 rok wydanie publikacji ukazującej historię Straży Pożarnych na terenie powiatu grajewskiego pod nazwą „Historia oraz współczesność ruchu strażackiego na terenie powiatu grajewskiego – objęte patronatem honorowym /Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej/.
 2. 14 – 17 marca 2017 roku  XXXIV Mistrzostwa Polski Strażaków w Tenisie Stołowym 2017 – objęte patronatem honorowym /organizowane przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, przy współorganizacji Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie, Podlaskiego Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Sportu „Strażak”/.
 3. 11 – 12 kwietnia 2017 roku Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa na temat „Ochrona danych osobowych oraz wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych w świetle RODO w Państwowej Straży Pożarnej” 2017 – udział w Komitecie Honorowym /organizowana przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Szkołę Główną Służby Pożarniczej, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie /.
 4. 22 maja 2017 roku Seminarium naukowo-praktyczne „Wielowymiarowość Procesu Readaptacji Bezpieczeństwo - Sprawiedliwość - Powinność” – objęte patronatem honorowym /organizowane przez Radę Terenową do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Sądów Okręgowych: w Białymstoku, Łomży i Suwałkach, przy współorganizacji Okręgowego Inspektora Służby Więziennej w Białymstoku, Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Zakładu Karnego w Białymstoku, Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży oraz Uniwersytetu w Białymstoku, Akademią Sztuki Wojennej w Warszawie i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego/.
 5. 29 – 30 maja 20176 roku IX Ogólnopolski Turniej Kas Policyjnych – udział w Komitecie Honorowym /organizowany przez Szkołę Policji w Pile/.
 6. 4 czerwca 2017 roku  90-lecie utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Narwi, połączone z nadaniem sztandaru jednostceobjęte patronatem honorowym /organizowane przez OSP w Narwi, przy współorganizacji Urzędu Gminy w Narwi, Parafii Rzymskokatolickiej w Narwi/.
 7. 5 czerwca 2017 roku  uroczystości Ufundowania Sztandaru przez Społeczeństwo dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie – objęte patronatem honorowym /organizowane od 1 lutego 2017 r., przez Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie/.
 8. 16 czerwca 2017 r. Warsztaty reagowania kryzysowego, które odbędą się podczas Parady Robotów „Droniady” – objęte patronatem honorowym / organizowane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego
 9. 10 sierpnia 2017 roku – 31 grudnia 2019 roku Program profilaktyczny, dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych pn. „poMOC, a nie przeMOC!”objęty patronatem honorowym /organizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku, przy współorganizacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, Uniwersytetu w Białymstoku, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Wojewódzki w Białymstoku, Fundacji Cukrzyc a Zdrowie, Grupy Ratowniczej Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom Nadzieja/.
 10. 27 sierpnia 2017 roku III Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Służb Mundurowych w kolarstwie szosowym objęte patronatem honorowym /organizowane przez Starostwo Powiatowe w Zambrowie, przy współorganizacji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, Wojewódzkiego Sztaby Wojskowego w Białymstoku, Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Białymstoku, Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Białymstoku/.
 11. 24 września 2017 roku uroczystość nadania proporca Placówce Straży Granicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rutce-Tartakobjęta patronatem honorowym /organizowana przez Stowarzyszenie Marszałek/.

Tomasz Zdzikot – Podsekretarz Stanu w MSWiA

 1. 18 – 19 maja 2017 roku IX Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo w Internecie – udział w Komitecie Naukowo-Programowym /organizowana przez Kierownika Katedry Prawa Informatycznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przy współorganizacji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Naukowego Centrum Prawno-Informatycznego/.

Mapa serwisu