2018 - Patronaty - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

2018

Patronaty Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz udział w Komitetach Honorowych w 2018 roku

 1. 2018 rok Ogólnopolskie warsztaty historyczne OKM 1940 „Ostaszków – Kalinin – Miednoje” objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowane przez Stowarzyszenie „Rodzina Policyjny 1939 r.” w Łodzi, przy współorganizacji Komendy Głównej Policji, Biura Historii i Tradycji KGP, Policja 997 (Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji), Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi/.
 2. styczeń – grudzień 2018 roku Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE pod hasłem „Utraciłeś dokumenty? Zastrzeż je w Banku! – Nie pozwól ukraść swojej tożsamości!” objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowana przez Związek Banków Polskich, przy współorganizacji Komendy Głównej Policji oraz Federacji Konsumentów/.
 3. 2018 rok cykl imprez Formoza Challenge 2018 objętych patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowanych przez Stowarzyszenie Kulturalno Rekreacyjno Sportowe KRS FORMOZ im. Kmdr Józefa Rembisza, APS Agency Sobczak Rosa Sp. Komandytowa,  przy współorganizacji Gminy Oborniki, J.W. 4026 „Formoza”/. 9 – 10 czerwca 2018 r. Oborniki, - 29 lipca 2018 r. Ustka, - 9 września 2018 r. Borne Sulinowo, - 6 – 7 października 2018 r. Biedrusko.
 4. 2018 rok V Ogólnopolska Liga Strzelecka Funkcjonariuszy, Żołnierzy i Weteranów, w ramach której planowane są edycje:
  - 7 czerwca 2018 r.  – I edycja,
  - 20 września 2018 r. II edycja,
  - 29 listopada 2018 r. III edycja.
  objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowana przez Komendanta Głównego Policji, przy współorganizacji Służby Ochrony Państwa, Komendy Głównej Straży Granicznej, Stołecznej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA/.

 5. 22 stycznia – 14 grudnia 2018 roku Akcja honorowego oddawania krwi przez policjantów i pracowników Policji pod hasłem „Krew dla życia” objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowana przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu oraz Przewodniczącego Zarządu Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Komandzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu „Policyjni KREWniacy”/.
 6. 1 marca 2018 roku Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”– objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowane przez Stowarzyszenie Pamięć i Przyszłość w Kozienicach, przy współorganizacji Związku Piłsudczyków RP Koło Kozienice/.
 7. 2 marca 2018 roku Konferencja Regionalna „Rejestracja stanu cywilnego w nowym wymiarze – teoria i praktyka” – objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowana przez Wojewodę Lubelskiego, przy współorganizacji Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej – Oddział w Lublinie oraz Fundacji Instytut Naukowy im. prof. Józefa Litwina/.
 8. 4 marca 2018 roku Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” - Szczecin 2018 – objęty patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Fundację Polskich Wartości, przy współorganizacji Polskiego Radia Szczecin/.
 9. 7 – 14 marca 2018 roku akcja „Ferie dla Bohatera” – objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowana przez Stowarzyszenie „Paczka dla Bohatera” oraz Grupę Rekonstrukcji Historycznych 12 Pułku Ułanów Podolskich/.
 10. 15 marca 2018 roku międzynarodowa konferencja „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, jako narzędzie dialogu ze społeczeństwem” – objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowana przez Komendę Wojewódzką Policji w Opolu/.
 11. 20 marca 2018 roku Krajowa Konferencja Naukowa pn. „Wsparcie mobilności niepełnosprawnych ruchowo żołnierzy i funkcjonariuszy” – objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowana przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, przy współorganizacji Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej, Wydziału Policyjnych Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Policji, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Instytutu Transportu Samochodowego, Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/.
 12. 22 marca 2018 roku I Kongres Suicydologiczny pn. „Perspektywa zapobiegnia samobójstwom i depresji w Polce” objęty patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Minerstwo Zdrowia, przy współorganizacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,  Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Polskiego Towarzystwa Suicydologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrii, Uczelni Łazarskiego, Regionalnego Centrum Polityki Społecznej – jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Łódzkiego/.
 13. 23 marca 2018 roku VI Ogólnopolski Test Wiedzy o Administracji Publicznej – objęty patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Instytut Administracji/.
 14. 3 – 8 kwietnia 2018 roku XVII Indywidualne Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Szachach – objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowane przez Urząd Miejski w Głuchołazach, przy współorganizacji Komendanta  Wojewódzkiego Policji w Opolu, Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, Komendanta Śląsko-Małopolskiego Oddziału  Straży Granicznej w Raciborzu, Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie, Zarządu Wojewódzkiego OSP RP w Opolu, Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu/.
 15. 6 kwietnia 2018 roku finał IX edycji ogólnopolskiej olimpiady pod nazwą „Olimpiada policyjna” – objęty patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, przy współorganizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi, Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących z siedzibą w Bytomiu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku/.
 16. 13 kwietnia 2018 roku uroczystości „KATYŃ – ocalić od zapomnienia. W służbie Polsce i Narodowi Polskiemu” – objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie/.
 17. 14 kwietnia 2018 roku Jubileusz 40-lecia Polskiej Szkoły im. gen. Władysława Andersa w Chicago objęty patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Polską Szkołę im. gen. Władysława Andersa w Chicago/.
 18. 16 – 17 kwietnia 2018 roku X Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych objęty patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Szkołę Policji w Pile/.
 19. 20 – 21 kwietnia 2018 roku V Turniej Klas Policyjnych Województwa Wielkopolskiego im. asp. Jana Kubiaka – objęty patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Jarocinie, przy współorganizacji Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie oraz Starostwa Powiatowego w Jarocinie/.
 20. 20 – 22 kwietnia 2018 roku IV Memoriał śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego – udział w Komitecie Honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Jeździecki Klub Sportowy „Pogórze” w Gliniku Zaborowskim, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, przy współorganizacji Starostwa Powiatowego Strzyżów, Gminy Strzyżów/.
 21. 26 kwietnia – czerwiec 2018 roku wystawa o bohaterach pt. „Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant dla mnie tata” – objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowana przez Fundację Dorastaj z Nami/.
 22. maj – grudzień 2018 r. Program Rozwoju Zdolności Obronnych RP objęty patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych/.
 23. 18 maja – wrzesień 2018 roku akcja informacyjno-edukacyjna „Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą”, realizowana w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo”objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowana przez Komendę Główną Policji  Wydział Prewencji Biura Prewencji, przy współorganizacji Fundacji PZU/.
 24. 18 maja – 30 października 2018 roku XIV Konkurs dla Dzieci i Młodzieży „Uczę się bezpiecznie żyć” – udział w Komitecie Honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Euroregion Nysa/.
 25. 28 – 30 maja 2018 roku VI Ogólnopolskie Zawody Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – Ratownictwo w Zintegrowanym Systemie pt. „Osoba z zaburzeniami psychicznymi lub niekontrolująca swoich zachowań z innych przyczyn – postępowanie interwencyjne i ratunkowe” – objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowane przez Komendanta Głównego Policji, Komendanta Szkoły Policji w Słupsku, Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego dr n. o zdr. Krystynę Ziółkowską, przy współorganizacji Katedry i Kliniki Medycyny Ratunkowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Zakładu Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Zakładu Studiów nad Bezpieczeństwem Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adma  Mickiewicza w Poznaniu, Zakładu Fizjoterapii, Katedra Fizjoterapii i Ratownictwa Medycznego oraz Pracownia Umiejętności Praktycznych, Katedra Pielęgniarstwa, Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademia Pomorska w Słupsku/.
 26. 28 – 30 maja 2018 roku Finał Centralnego XI Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Uczniów Szkół Specjalnych i Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych” objęty patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Zespół Szkół Oświatowych nr 1 we Włoszczowie, przy współorganizacji Gminy Włoszczowa, Starostwa Powiatowego, Policji, Polskiego Związku Motorowego w Kielcach, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach, Automobilklubu Kielce/.
 27. 29 – 30 maja 2018 roku VI Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych objęty patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, przy współorganizacji Starosty Tatrzańskiego, Burmistrza Miasta Zakopane, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie/.
 28. 2 – 10 czerwca 2018 roku 20. Festiwal Kultury Żydowskiej SIMCHA objęty patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez  Fundację PRO ARTE 2002, przy współorganizacji Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP Oddział we Wrocławiu, Fundację Bente Kahan, Katedrę Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce/.
 29. 5 – 7 czerwca 2018 roku Ogólnopolski Konkurs „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2018” objęty patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Szkołę Policji w Pile, przy współorganizacji Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji/.
 30. 5 – 7 czerwca 2018 roku Dni Bezpieczeństwa Wewnętrznego, VIII Konferencja Bezpieczeństwa – Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego „Bezpieczeństwo państwa” objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowane przez Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego (Koło Naukowe Bezpieczeństwa i Wojskowości Si vis pacem para bellum), przy współorganizacji Zakładu Strategii i Bezpieczeństwa Europejskiego, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych o. Szczecin, Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Szczecinie/.
 31. 7 – 9 czerwca 2018 roku Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych (KIELCE IFRE-EXPO) International Fire Protection & Rescue Exhibition – objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowane przez Targi Kielce S.A./.
 32. 12 czerwca 2018 roku konferencja naukowa pt. „Dobór do Policji w perspektywie zmian” – objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowana przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie/.
 33. 15 – 17 czerwca 2018 roku XII Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym – objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowane przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, przy współorganizacji Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego, Gminy Ślesin, OSP Licheń Stary, Aries Power Equipment Sp. z o.o./.
 34. 17 – 23 czerwca 2018 roku 47. Ogólnopolski Rajd Górski Szlakami Obrońców Granic Beskid Żywiecki 2018 – objęty patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie, przy współorganizacji Komendy Głównej Straży Granicznej, Komendy Głównej Policji, Komisji Środowiskowej Zarządu Głównego PTTK, Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego Szlakami Obrońców Granic/.
 35. 22 – 24 czerwca 2018 roku IX Mistrzostwa Polski Urzędów Wojewódzkich w Piłce Nożnej – objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowane przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, przy współorganizacji Ośrodka Sportu i Rekreacji „Tomasovia w Tomaszowie Lubelskim/.
 36. 3 lipca 2018 roku Konkurs na Najlepszego Samorządowca-Spółdzielcę – objęty patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Krajową Radę Spółdzielczą/.
 37. 6 – 31 lipca 2018 roku Wojewódzkie Obchody 99. rocznicy postania Policji oraz obchody na terenie Szkół Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowane przez Komendę Główną Policji oraz Komendy Wojewódzkie Policji, Szkoły Policji, Centralne Biuro Śledcze Policji, Biuro Spraw Wewnętrznych Policji oraz Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji /
 • 6 lipca 2018 r. – Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi /Zgierz/,
 • 12 lipca 2018 r. – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie /Szczytno/,
 • 13 lipca 2018 r. – Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie /Puławy/,
 • 15 lipca 2018 r. – Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku /Łomża/,
 • 16 lipca 2018 r. – Szkoła Policji w Katowicach /Katowice/,
 • 16 lipca 2018 r. – Centrum Szkolenia Policji w Legionowie /Legionowo/,
 • 17 lipca 2018 r. – Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu /Poznań/,
 • 17 lipca 2018 r. – Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy /Toruń/,
 • 18 lipca 2018 r. – Biuro Spraw Wewnętrznych Policji /Warszawa/,
 • 18 lipca 2018 r. – Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie /Przemyśl/,
 • 22 - 23 lipca 2018 r. – Szkoła Policji w Słupsku /Słupsk/,
 • 23 lipca 2018 r. – Komenda Główna Policji /Warszawa/,
 • 23 lipca 2018 r. – Komenda Stołeczna Policji /Grodzisk Mazowiecki/,
 • 24 lipca 2018 r. – Centralne Biuro Śledcze Policji /Warszawa/,
 • 24 lipca 2018 r. – Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku /Gdańsk/,
 • 24 lipca 2018 r. – Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach /Pszczyna/,
 • 25 lipca 2018 r. – Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu /Wrocław/,
 • 25 lipca 2018 r. – Komenda Wojewódzka Policji w Opolu /Opole/,
 • 26 lipca 2018 r. – Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim /Gorzów Wielkopolski/,
 • 26 lipca 2018 r. – Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie /Stargard/,
 • 26 lipca 2018 r. – Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu /Żyrardów/,
 • 27 lipca 2018 r. – Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie /Ełk/,
 • 27 lipca 2018 r. – Szkoła Policji w Pile /Piła/,
 • 28 lipca 2018 r. – Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach /Ujazd – Krzyżtopór/,
 • 29 lipca 2018 r. – Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie /Zakopane/,
 • 30/31 lipca 2018 r. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne.
 1. 4 sierpnia 2018 roku uroczyste obchody 120-lecia OSP w Woli Batorskiej objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Woli Batorskiej/.
 2. 11 sierpnia 2018 roku XV Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników Stihl® Timbersports® Series® objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowane przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, przy współorganizacji Andreas Stihl Sp. z o.o./.
 3. 18 sierpnia 2018 roku uroczystość plenerowa „HUZARZY W KULIGOWIE. Policjanci w obronie Ojczyzny w sierpniu 1920 r.”objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowana przez Wójta Gminy Dąbrówka, przy współorganizacji Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce, Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji oraz Fundacji „Skrzydła Chwały/.
 4. 18 sierpnia 2018 roku obchody: 100-lecia odzyskania Niepodległości Polski , 150-lecia Latarni Morskiej w Gąskach oraz VIII Nocy Latarni Morskich objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowane przez Stowarzyszenie Latarnik, przy współorganizacji Urzędu Morskiego w Słupsku/.
 5. 18 – 19 sierpnia 2018 roku XXVI „Memoriał” im. mł. kpt. A. Kaczyny i dh. A. Malinowskiego – strażaków poległych w 1992 roku w trakcie pożarów lasów w okolicach Kuźni Raciborskiej objęty patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez NSZZ „Solidarność” przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, przy współorganizacji Urzędu Miasta Racibórz/.
 6. 3 września 2018 roku Jubileusz 70-lecia istnienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krynicy-Zdrojuobjęty patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez SP ZOZ Sanatorium MSWiA w Krynicy-Zdroju /.
 7. 4 – 7 września 2018 roku XXVI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego – udział w Komitecie Honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Targi Kielce/.
 8. 8 września 2018 roku wydarzenie VERVA Street Racing , odbywające się w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości pod hasłem „100 lat motoryzacji”  – objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowane przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A, przy współorganizacji MyPlace Sp. z o.o./.
 9. 13 września 2018 roku/17 września 2018 roku Ćwiczenia i wymiana doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa gazociągów przesyłowych w Polceobjęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowane przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A./.
 10. 15 września 2018 roku Bieg Przyjaźni i Bieg Służb Mundurowych – objęty patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Urząd Miejski w Głuchołazach, Województwo Opolskie, Wspólny Sekretariat Programu Interreg V-A RCz-PL, Město Zlaté Hory, Szkolny Związek Sportowy w Głuchołazach, Towarzystwo Przyjaciół Głuchołaz, przy współorganizacji: Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu, Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu, Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Opolu, Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu/.
 11. 18 – 21 września 2018 roku XXXI Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” – objęty patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, przy współorganizacji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Centrum Szkolenia Policji w Legionowie/.
 12. 20 – 23 września 2018 roku V Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy – udział w Komitecie Honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, przy współorganizacji Kancelarii Senatu RP oraz Rady Polonii Świata/.
 13. 22 września – 10 października 2018 roku bieg sztafetowy „Wokół Niepodległej” – objęty patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, przy współorganizacji Komendantów oddziałów i ośrodków szkolenia Straży Granicznej/.
 14. 23 września – 1 października 2018 roku Akcja II Wakacje dla Bohatera objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowana przez Stowarzyszenie Paczka dla Bohatera, Grupa Rekonstrukcji Historycznych 12. Pułku Ułanów Podolskich/.
 15. 24 września 2018 roku obchody 79. Rocznicy Bitwy pod Wytycznem – objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowane przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej/.
 16. 28 września 2018 roku przedsięwzięcie „POZNAJ NAS! Małopolskie Spotkania z Mundurem – Policja 2018” objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, przy współorganizacji Małopolskiego Kuratora Oświaty /.
 17. 28 września – 12 października 2018 roku wystawa Cyfry, Kody, Szyfry – 100 lat Niepodległejobjęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowana przez Instytut Kościuszki/.
 18. rok szkolny 2018/2019 I edycja Wojewódzkiego Programu Edukacyjnego w zakresie postępowania uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w sytuacjach zagrożeń i zdarzeń kryzysowych objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowana przez Wojewodę Opolskiego, przy współorganizacji: Kuratorium Oświaty w Opolu, Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, Polskiego Czerwonego Krzyża, dyrektorów szkół podstawowych oraz szkolnych koordynatorów programu/.
 19. 1 października 2018 roku – 15 czerwca 2019 roku Konkurs dla uczniów mundurowych klas policyjnych „Policjanci w Służbie historii” – III edycja, objęty patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, przy współorganizacji  Komendy Głównej Policji/.
 20. 6 października 2018 roku konferencja oraz piknik pn. „Piknik Niepodległościowy Służb Mundurowych z województwa opolskiego”, objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowane przez Wojewodę Opolskiego, przy współorganizacji: Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, Wojewódzkiego sztabu Wojskowego w Opolu, 10. Brygady Logistycznej, 1. Brzeskiego Pułku, Saperów, Straż Granicznej w Opolu, Okręgowej Inspekcji Służby Więziennej, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Łowieckiej i Rybackiej w Opolu, Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu, Straży Miejskiej w Opolu, Opolskiego Kuratora Oświaty, Nadleśnictwa Opole Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Opolskiego Szwadronu Kawalerii, Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Opolu, 4. Regionalnej Bazy Logistycznej, Politechniki Opolskiej/.
 21. 8 – 9 października 2018 roku  IV Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa - CYBERSEC 2018 – objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Instytut Kościuszki/.
 22. 9 – 10 października 2018 roku Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ratownictwo medyczne w służbach mundurowych”- objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji organizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu.
 23. 11 – 13 października 2018 roku Kongres Polska Bezpieczna objęty patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Nobilis Media Sp. z o.o. oraz Fundację Centrum Zarządzania i Przedsiębiorczości/.
 24. 11 – 14 października 2018 roku Kongres Polsko-Amerykański – udział w Komitecie Honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, przy współorganizacji: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Szkoły Języka i Kultury Polskiej KUL, Europejskiej Fundacji Aktywności Społecznej, Fundacji Języka i Kultury Polskiej, Uniwersyteckiego Centrum Rozwijania Kompetencji KUL, Polskich Linii Lotniczych LOT, Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL/.
 25. 15 października – 21 grudnia 2018 roku 7. Akcja Honorowego Oddawania Krwi funkcjonariuszy służb mundurowych pod hasłem NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej – objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowana przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, przy współorganizacji Klubów Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża i Stowarzyszeń Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej, działających w Policji, Służbie Więziennej, Służbie Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej oraz w Straży Miejskiej oraz przy wsparciu organizacyjnym Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych/.
 26. 18 – 19 października 2018 roku Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Prawo publiczne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej: tradycje, dziedzictwo i perspektywy” objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowana przez Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Opolski, Akademię im. J. Długosza w Częstochowie/.
 27. 23 października 2018 roku Seminarium pt. „Niepodległa dla samorządu” objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego/.
 28. 23 – 26 października 2018 roku XI Ogólnopolskie Zawody Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku”objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowane przez Komendanta Głównego Policji, przy współorganizacji Komendy Głównej Policji oraz Szkoły Policji w Katowicach/.
 29. 24 – 25 października 2018 roku Warsaw Security Forum 2018objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowane przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego, przy współorganizacji Biura Bezpieczeństwa Narodowego, NATO, Komisję Europejską oraz Fundusz Wyszehradzki/.
 30. 24 – 25 października 2018 roku Wschodnia Konferencja i Targi Ochrony Granic GRANICE objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowana przez Targi Lublin SA/.
 31. 25 października 2018 roku XVIII Konferencja „Bezpieczny Stadion”objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowana przez Polski Związek Piłki Nożnej, przy współorganizacji Targów Kielce S.A./.
 32. 25 października 2018 roku Konferencja popularnonaukowa „Policja w służbie dla Ojczyzny”objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowana przez Biuro Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji/.
 33. 7 – 10 listopada 2018 roku Międzynarodowy Turniej Strażaków w Piłce Siatkowej z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości objęty patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Komendanta Głównego Państwowej straży pożarnej, przy współorganizacji Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, Podlaskiego Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Sportu „Strażak”/.
 34. 8 listopada 2018 roku  Obchody 100. rocznicy Święta Niepodległości w Łodygowicach „Wolna Polska – Niepodległa” objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowane przez Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy/.
 35. 11 listopada – 16 grudnia 2018 roku VIII Bożonarodzeniowa Paczka dla Bohatera – objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowana przez Stowarzyszenie Paczka dla Bohatera, przy współorganizacji GRH 12 Pułku Ułanów Podolskich/.
 36. 13 listopada 2018 roku przedsięwzięcie pn. „Śląscy strażacy w służbie Niepodległej 1918 – 2018” objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowane przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach/.
 37. 15 – 16 listopada 2018 roku Międzynarodowa Wystawa i Konferencja Bezpieczeństwa Granic i Bezpieczeństwa Wewnętrznego INSEC 2018 – objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowana przez Zarząd Targów Warszawskich S.A./.
 38. 22 – 23 listopada 2018 roku Finał Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji – objęty patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji / organizowany przez Komendę Główną Policji oraz Szkołę Policji w Katowicach.
 39. 24 listopada 2018 roku Bal Wolontariusza – Caritas dla Niepodległej objęty patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej/.
 40. 28 – 30 listopada 2018 roku Międzynarodowa Konferencja „Modern and advanced technologies for security” objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowana przez Instytut Technologii i Bezpieczeństwa „MORATEX” oraz Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie /.

Patronaty Sekretarzy Stanu i Podsekretarza Stanu w MSWiA oraz udział w Komitetach Honorowych w 2018 roku

Paweł Szefernaker – Sekretarz Stanu w MSWiA

 1. 11 listopada 2018 roku Obchody Święta Niepodległości na Rondzie Ułanów Podolskich w Szczecin Zdrojach – objęte patronatem honorowym /organizowane przez Radę Osiedla ZDROJE, przy współorganizacji: Koła Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich, Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Ducha w Szczecinie, Gminy Miasto szczecin, Centrum Edukacji Zdroje, Batalionu Dowodzenia 12 DZ WP/.
 2. 11 grudnia 2018 roku konferencja „Standardy obsługi inwestora w samorządzie” – objęta patronatem honorowym /organizowana przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, przy współorganizacji: Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A./.

Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w MSWiA

 1. 15 marca 2018 roku międzynarodowa konferencja „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, jako narzędzie dialogu ze społeczeństwem” – udział w Komitecie Honorowym /organizowana przez Komendę Wojewódzką Policji w Opolu/.
 2. 22 marca 2018 roku I Krajowa konferencja naukowa nt.: „Współdziałanie Wojsk Lądowych i Wojsk Obrony Terytorialnej SZ RP z siłami układu pozamilitarnego w zakresie wsparcia władz cywilnych w okresie kryzysu i wojny w aspekcie zagrożeń hybrydowych” objęta patronatem honorowym /organizowana przez Akademię Sztuki Wojennej Wydział Wojskowy/.
 3. 25 – 27 kwietnia 2018 roku I Ogólnopolskie Zawody Policyjnych Patroli Rowerowych objęte patronatem honorowym /organizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku, przy współorganizacji Biura prewencji Komendy Głównej Policji oraz Urzędu Miejskiego w Łomży/.
 4. 29 kwietnia – 3 maja 2018 roku Wojewódzkie Obchody Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w Sokołach objęte patronatem honorowym /organizowane przez Wójta Gminy Sokoły, przy współorganizacji NSZZ „Solidarność” Region Podlaski oraz Wojewody Podlaskiego/.
 5. 10 maja 2018 roku Konferencja pn. „Mediacja w Policji. Teoria i praktyka” – objęta patronatem honorowym /organizowana przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku, przy współorganizacji Izby Mediatorów i Arbitrów/.
 6. 16 – 18 maja 2018 roku V Ogólnopolskie Zawody Funkcjonariuszy Policji w Ratownictwie Wodnym – objęte patronatem honorowym /organizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie, przy współorganizacji Biura Prewencji Komendy Głównej Policji/.
 7. 22 lipca 2018 roku II Dzień Rodziny – objęty patronatem honorowym /organizowany przez „Fundację Pojednanie”, przy współorganizacji Gminy Nowe Piekuty oraz Parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Hodyszewie/.
 8. 15 sierpnia 2018 roku uroczystość patriotyczna „Maryja z wigierskiego wzgórza darem dla Ojczyzny i Polaków. Wojsko Polskie i służby mundurowe MSWiA w hołdzie niepodległej z okazji rocznicy Cudu nad Wisłą i jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości”– objęta patronatem honorowym /organizowana przez Parafię Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach, przy współorganizacji Fundacja Wigry Pro, Wigierski Areopag Nowej Ewangelizacji, KP Policji Suwałki, KP PSP, WP Suwałki/.
 9. 19 sierpnia 2018 roku IV Mistrzostwa Powiatu Zambrowskiego i Województwa Podlaskiego Służb Mundurowych w kolarstwie szosowym  – objęte patronatem honorowym /organizowana przez Starostwo Powiatowe w Zambrowie, przy współorganizacji Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku/.
 10. 9 września 2018 roku VI Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych wg regulaminu krajowego (na mokro) – objęte patronatem honorowym /organizowany przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Oddział Wojewódzki Województwa Podlaskiego, przy współorganizacji: Burmistrza Miasta Grajewa, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie/.
 11. 22 września 2018 roku Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy Głównej Policji pt. „Mundurowi – Rodzinom” – objęty patronatem honorowym /organizowany przez Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Białymstoku, przy współorganizacji:, Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, I Brygady Obrony Terytorialnej/.
 12. 14 października 2018 roku Obchody 150-lecia Gminy Nowe Piekuty oraz Uroczystość Odsłonięcia i Poświęcenia Pomnika Żołnierzy Armii Krajowej i Kapitana Kazimierza Kamieńskiego ps. Huzar – objęte patronatem honorowym /organizowane przez Gminę Nowe Piekuty, przy współorganizacji: Parafii Rzymskokatolickiej w Nowych Piekutach, Szkoły Podstawowej w Nowych Piekutach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Nowych Piekutach/.
 13. 5 – 6 listopada 2018 roku konferencja „Polskie drogi do niepodległości – Podlasie 1918 – 2018” – objęta patronatem honorowym /organizowana przez Komendę Wojewódzką policji w Białymstoku, przy współorganizacji: Uniwersytetu w Białymstoku, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku, Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Białymstoku oraz Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska”/.
 14. 28 – 30 listopada 2018 roku Międzynarodowa Konferencja „Modern and advanced technologies for security” udział w Komitecie Honorowym /organizowana przez Instytut Technologii i Bezpieczeństwa „MORATEX” oraz Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie /.

Mapa serwisu