2007 - Patronaty - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

2007

Patronaty
objęte przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz udział w Komitetach Honorowych
w 2007 roku

 1. 2006 – 2008 rok – 90. Rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918-1919; Wojewoda Wielkopolski
 2. 2007 rok – działalność sportowa Stowarzyszenia „Orły Górskiego” poświęcona promocji organizacji w Polsce finałów Mistrzostw Europy EURO 2012 oraz walce z przemocą na stadionach „Bezpieczne Stadiony”; Stowarzyszenie „Orły Górskiego”
 3. 2007 rok – III edycja Konkursu Bezpieczeństwa dla dzieci „Uczę się bezpiecznie żyć”; Prezydent Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa
 4. 2007/2008 – IV edycja Konkursu „Młodzi przeciw patologiom społecznym”; Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie
 5. 28 lutego – 1 marca 2007 roku – Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Układ z Schengen: Szanse i zagrożenia dla współpracy transgranicznej Polski i Ukrainy”; Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 6. 18 – 20 kwietnia 2007 roku – Międzynarodowa Konferencja Policyjna „Modernizacja i rozwój technologiczny formacji policyjnych – odpowiedzią na nowe zagrożenia bezpieczeństwa publicznego” oraz Międzynarodowe Targi Techniki Policyjnej; Komenda Główna Policji
 7. 18 – 22 kwietnia 2007 r. – VI Szachowe Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych; Burmistrz Głuchołaz
 8. 18 kwietnia 2007 r. – Koalicja na rzecz bezpieczeństwa i transparentności obrotu gospodarczego; Prezes Związku Banków Polskich
 9. 20 kwietnia 2007 r. – Konferencja nt. „Dzieje Organizacji Polskich Formacji Ochrony Granic. Od obrony potocznej do II wojny światowej”; Komendant Główny Straży Granicznej
 10. 24 – 25 kwietnia 2007 r. – XII Ogólnopolskie Forum Ratownictwa; Prezydent Miasta Inowrocław, Starosta Inowrocławski, Publiczny Specjalistyczny ZOZ w Inowrocławiu, Katedra Ratownictwa Medycznego Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 11. 10 – 11 maja 2007 r. – Święto Dnia Strażaka oraz sympozjum naukowe w Krakowie; Komendant Główny Państwowej Staży Pożarnej
 12. 11 – 12 maja 2007 r. – II Międzynarodowa Konferencja Prawa Nowych Technologii; Uniwersytet Gdański Wydział Prawa i Administracji oraz Amerykańska Uczelnia Prawnicza Chicago – Kent College of Law
 13. 16 maja 2007 r. – II Kongres Gospodarki Elektronicznej; Prezes Związku Banków Polskich
 14. 25 – 26 maja 2007 r. – V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie kryzysowe” nt. „Inżynieria bezpieczeństwa – standardy kształcenia”; Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej
 15. 26 maja 2007 r. – Konferencja Nauka-Polityka-Biznes pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne”; Gdańskie Towarzystwo Naukowe
 16. 29 – 30 maja 2007 r. – X Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Prawo Rodzinne w Polsce i na Ukrainie – doświadczenia, zmiany, współpraca”; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 17. 30 maja – 2 czerwca 2007 r. – XX Finał Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego Roku 2007”; Komendant Główny Policji
 18. 31 maja – 1 czerwca 2007 r. – Konferencja „W trosce o wspólne dobro – nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny w Miastach”; Miasto Katowice, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Unia Metropolii Polskich, Bank Gospodarstwa Krajowego
 19. 10 czerwca 2007 r. – Międzynarodowy Konkurs Modeli Wodnosamolotów Sterowanych; Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic
 20. 12 czerwca 2007 r. – VIII Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo Wspólna Sprawa, której tematem wiodącym będzie „Przemoc w szkole”; Komendant Główny Policji, Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 21. 14 – 15 czerwca 2007 r. – Międzynarodowa Konferencja z cyklu: Kształtowanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w społeczności lokalnej pt. „ Rola działań prewencyjnych i edukacyjnych w kształtowaniu bezpieczeństwa obywateli”; Szkoła Policji w Słupsku, Akademia Pomorska w Słupsku
 22. 15 – 17 czerwca 2007 r. – V Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Form Twórczych Osób Niepełnosprawnych; Prezes Fundacji Osób Niepełnosprawnych PODOLANY, Wójt Gminy Gdów
 23. 17 – 23 czerwca 2007 r. – 36 Ogólnopolski Rajd Górski „Szlakami Obrońców Granic”; Komisja Turystyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 24. 30 czerwca – 15 lipca 2007 r. – X edycja Europejskich Spotkań Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Pod Kyczerą”; Prezes Zarządu Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kyczera”
 25. 19 – 21 lipca 2007 r. – Obchody Święta Policji; Komendant Główny Policji
 26. 24 lipca 2007 r. – Obchody „Święta Policji” oraz Uroczyste Nadanie Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Staszowie; Komendant Powiatowy Policji w Staszowie, Starosta Staszowski, Przewodniczący Rady Powiatu
 27. 31 lipca – 4 sierpnia 2007 r. – Ogólnopolska Akcja Profilaktyczna Komendy Głównej Policji „Drugi Przystanek Profilaktyka a Teatr (PaT); Komendant Główny Policji
 28. 6 sierpnia 2007 r. – XLII Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej – Kraków Oleandry – Kielce; Prezes Związku Piłsudczyków, Komendant Marszu
 29. 24 sierpnia – 4 września 2007 r. – V Światowe Spotkania z Kulturą Romską; Prezes Fundacji BAHTAŁE ROMA – SZCZĘŚLIWI CYGANIE
 30. 25 – 26 sierpnia 2007 r. – XV Jubileuszowy Memoriał im. mł. kpt A. Kaczyny i dh A. Malinowskiego; NSZZ „Solidarność” przy KP PSP w Raciborzu, MKZ „UNIA” w Raciborzu
 31. 1 września 2007 r. – uroczystości patriotyczno-religijne związane z obchodami 68. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz uczczenie bohaterskich czynów kolejarzy i celników z Szymankowa, które miały miejsce 1 września 1939 r.; Przewodniczący Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”
 32. 4 – 7 września 2007 r. – XIII Międzynarodowe Targi Logistyczne LOGISTYKA; Wojewoda Świętokrzyski, Zarząd Targów Kielce
 33. 8 września 2007 r. – 10. Rocznica powołania Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach; Centrum Szkolenia Policji w Legionowie; Prezes zarządu Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach
 34. 10 – 11 września 2007 r. – Konferencja nt. „Zarządzanie kryzysowe”; Komendant – Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
 35. 14 września 2007 r. – Obchody Jubileuszu Trzydziestolecia Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA im. prof. Ludwika Bierkowskiego w Poznaniu
 36. 15 września 2007 r. – V Ogólnopolski Bieg Uliczny Służb Mundurowych; Burmistrz Głuchołaz
 37. 18 – 20 września 2007 r. – V Międzynarodowa Konferencja Interpolu dot. zwalczania nielegalnego obrotu dobrami kultury skradzionymi w Europie Wschodniej i Środkowej; Komendant Główny Policji we współpracy z Sekretariatem Generalnym Interpolu
 38. 20 – 21 września 2007 r. – Konferencja naukowa „Przemiany i perspektywy straży miejskich i gminnych w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego”; Rektor Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie
 39. 22 – 23 września 2007 r. – Centralna Spartakiada Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Judo; Komendant Główny Policji; Ośrodek Szkolenia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku
 40. 26 – 27 września 2007 r. – XIII Forum Teleinformatyki; Przewodniczący Rady Programowej Forum Informatyki
 41. 30 września 2007 r. – udział w Honorowym Komitecie Fundacji Sztandaru dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”; Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.”
 42. 5 października 2007 r. – Międzynarodowa Konferencja Budo; Prezes Polskiego Związku Karate Tradycyjnego
 43. 10 – 11 października 2007 r. – V Ogólnopolskie Zawody Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku”; Komendant Główny Policji
 44. 22 października 2007 r. – udział w Kapitule Honorowej Nadania Sztandaru dla Organizacji Wojewódzkiej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa wielkopolskiego; Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego
 45. 6 – 7 listopada 2007 r. – XVII Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej dot. dyrektywy INSPIRE; Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
 46. 7 – 8 listopada 2007 r. – VIII Ogólnopolska Konferencja „Monitoring Wizyjny Miast”, VII Konferencja „Bezpieczny Stadion” oraz towarzyszące konferencjom wystawy „Monitoring Wizyjny ALARM 2007”, „Wyposażenia i Budowy Obiektów Sportowych SPORT OBIEKT 2007”; Prezes Zarządu Targi Kielce
 47. 25 stycznia 2007 r. – IX edycja Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” w Kategoriach „Gmina Przyjazna Środowisku” oraz „Powiat Przyjazny Środowisku”
 48. 23 maja – 1 czerwca 2008 r. – Motocyklowy Rajd Turystyczny (trasą wojsk Rzeczpospolitej w xvii w.) oraz 14 grudnia 2008 r. – uroczyste obchody 350 rocznicy bitwy na Zamku Sønderborg; Ks. Proboszcz SCT Marie Kirke Haderslev

Patronaty
objęte przez Sekretarzy Stanu i Podsekretarzy Stanu w MSWiA
2007 roku

Marek Surmacz – Sekretarz Stanu w MSWiA

 1. 2006/2007 III edycja Konkursu „Młodzi przeciw patologiom społecznym”; Rektor – Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie

Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w MSWiA

 1. X edycja Programu Odpowiedzialnej Sprzedaży STOP 18! – „Apel do samorządów o zaangażowanie w walce ze sprzedażą wyrobów tytoniowych nieletnim”
 2. 19 kwietnia 2007 r. – Konferencja „Nauka – prawo i obowiązek”; Kuratorium Oświaty w Białymstoku
 3. maj 2007 r. – IV edycja konkursu na najlepszego „Samorządowca-Spółdzielcę”; Redaktor Naczelny Magazynu „TĘCZA”
 4. 19 – 20 czerwca 2007 r. – II Ogólnopolski Zjazd Sekretarzy Samorządów Gminnych i Powiatowych; Redaktor Naczelny Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA”

Grzegorz Bliźniuk – Podsekretarz Stanu w MSWiA

 1. 16 maja 2007 r. – II Kongres Gospodarki Elektronicznej; Prezes Związku Banków Polskich – udział w Komitecie Honorowym

Paweł Soloch – Podsekretarz Stanu w MSWiA

 1. 18 – 23 marca 2007 roku – Kurs „EC Course on High Level Coordination In Civil Protection Interventions HLC”; Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Mapa serwisu