2008 - Patronaty - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

2008

Patronaty
objęte przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz udział w Komitetach Honorowych
w 2008 roku

 1. 2008 rok – Projekt „Akademia Misia Ratownika”; Stowarzyszenie Laboratorium Troski – Kraków,
 2. 2008 rok – IV edycja Konkursu Bezpieczeństwa dla dzieci „Uczę się bezpiecznie żyć”; Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu NYSA
 3. 2008 rok – XII edycja Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej; Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego,
 4. 2008 rok – 900-lecie Jeleniej Góry; Prezydent Miasta Jelenia Góra,
 5. 2008 rok – program „Edukacja z Internetem tp”; Fundacja Grupy TP,
 6. 2008 rok – Kategoria „Samorząd Przyjazny Środowisku, w skład której wchodzą podkategorie: „Gmina Przyjazna Środowisku” i „Powiat Przyjazny Środowisku” – X Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”; Pan Michał Wojtczak, Sekretarz Rady Ekologicznej, Senator RP,
 7. 2008 rok – Kampania edukacyjna „Stop dziedziczeniu długów”; Dyrektor Związku Biur Porad Obywatelskich,
 8. 2008 rok – Jubileuszowa XX Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży; Prezes Stowarzyszenia PARAFIADA im. św. Józefa Kalasancjusza,
 9. 2008 rok – V edycja Ogólnopolskiej Kampanii Parkingowej; Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji,
 10. 2008 rok – XIV Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach halowych – Dolny Śląsk 2008; Marszałek Województwa Dolnośląskiego
 11. Kampania pod hasłem Chroń Najcenniejszy Skarb – Swoją Tożsamość; Prezes Związku Banków Polskich,
 12. 13 marca 2008 r. – Konferencja nt. „Ochrona infrastruktury krytycznej w gospodarce morskiej. Zagrożenia na Bałtyku”; Wojewoda Pomorski,
 13. 30 marca 2008 r. – Mistrzostwa Polski „MASTERS” w kolarstwie przełajowym; Burmistrz Miasta Chojnowa, Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa,
 14. 14 – 15 kwietnia 2008 r. – IV Forum Samorządowe; Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, Przewodniczący Rady Programowo Naukowej IV Forum Samorządowego, Prezydent Miasta Szczecin, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Przewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego,
 15. 20 – 25 kwietnia 2008 r. – Projekt High Level Coordination Curses; Rektor – Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie,
 16. 22 – 23 kwietnia 2008 r. – XIII Ogólnopolskie Forum Ratownictwa, Konferencja naukowa nt. „Monitoring, ratownictwo, toksykologia w systemie bezpieczeństwa chemicznego”; Prezydent Inowrocławia,
 17. 22 – 25 kwietnia 2008 r. – I Mistrzostwa Polski Instalatorów Systemów Alarmowych; Prezes Polskiej Izby Systemów Alarmowych, Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich,
 18. 23 – 27 kwietnia 2008 r. – VII Szachowe Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych; Burmistrz Głuchołaz,
 19. 4 – 6 maja 2008 r. – Konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo wewnętrzne we współczesnym państwie”; Rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza,
 20. 14 – 16 maja 2008 r. – Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego; Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich,
 21. 15 maja 2008 r. (uroczystości centralne) – Obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego; Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego,
 22. 15 – 16 maja 2008 r. – Forum Gospodarcze Polska – Ukraina „Partnerstwo i współpraca w dobie Schengen”; Marszałek Województwa Lubelskiego,
 23. 16 – 18 maja 2008 r. – Mistrzostwa Europy w Taekwon-do; Prezes oraz Wiceprezes Klubu Sportowego Wrocławska Akademia Taekwon-do,
 24. 17 maja 2008 r. – VIII edycja Konkursu „Podkarpacka Nagroda Samorządowa”; Prezes Zarządu Tygodnika Regionalnego „Nowe Podkarpacie” oraz Dyrektor Biura Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Regionalnych,
 25. 19 – 20 maja 2008 r. – Konferencja międzynarodowa „Promocja europejskiego dziedzictwa kulturowego w świecie” będąca podsumowaniem projektu MICHAEL; Dyrektor Międzynarodowego Centrum Zarządzania Informacją,
 26. 30 – 31 maja 2008 r. – XVII Kongres Uzdrowisk Polskich: „Konkurencyjność Uzdrowisk Polskich na jednolitym rynku Unii Europejskiej”; Prezes Stowarzyszenia Unii Uzdrowisk Polskich, Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój,
 27. maj – czerwiec 2008 r. – Motocyklowy Rajd Turystyczny – Trasą Wojsk Rzeczpospolitej w XVII w.; Związek Polaków w Sønderborgu,
 28. 5 czerwca 2008 r. – Konferencja Naukowa nt. „Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe w Polsce w XXI w. – wyzwania i dylematy”; Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie oraz Wydział Strategiczno-Obronny Akademii Obrony Narodowej,
 29. 5 – 6 czerwca 2008 r. – konferencja popularno-naukowa pt. „80. Rocznica Powołania Straży Granicznej II Rzeczypospolitej”; Komendant Główny Straży Granicznej,
 30. 5 – 7 czerwca 2008 r. – VI Międzynarodowa Wystawa Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa EDURA 2008; Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Prezes Zarządu Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa,
 31. 6 czerwca 2008 r. – Obchody 200-lecia tradycji Powiatu Augustowskiego; Wojewoda Podlaski, Starosta i Wicestarosta Augustowski,
 32. 7 czerwca 2008 r. – Jubileusz 30-lecia działalności Mazurskiej Służby Ratowniczej; Komandor Mazurskiej Służby Ratowniczej,
 33. 10 – 11 czerwca 2008 r. – Konferencja Naukowo-Techniczna „Wykonywanie prac ratowniczych i podwodnych w wodach skażonych i zanieczyszczonych”; Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej,
 34. 11 – 14 czerwca 2008 r. – XXI Ogólnopolski Konkurs o miano najlepszego policjanta ruchu drogowego „Policjant Ruchu Drogowego”; Komendant Główny Policji,
 35. 12 – 13 czerwca 2008 r. – Ogólnopolski Zjazd Sekretarzy Samorządów Gminnych i Powiatowych; Redaktor Naczelny Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA”,
 36. 21 czerwca 2008 r. – Dzień Mniejszości Narodowych i Etnicznych, odbywający się w ramach Święta Wrocławia; Dyrektor Centrum Kultury AGORA,
 37. 22 – 28 czerwca 2008 r. – 37 Ogólnopolski Rajd Górski „Szlakami Obrońców Granic – Międzygórze 2008”; Przewodnicząca Zespołu Problemowego – Komisji Turystyki Rady Kultury Fizycznej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 38. 25 – 26 czerwca 2008 r. – 12. Konferencja „Miasta w Internecie”; Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”,
 39. 26 – 27 czerwca 2008 r. – Międzynarodowa Konferencja z cyklu: Kształtowanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w społeczności lokalnej pt. „Edukacja dla bezpieczeństwa”; Komendant Główny Policji,
 40. 27 czerwca 2008 r. - I Krajowa Konferencja Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego: „Bezpieczeństwo Infrastruktury Krytycznej i Zarządzanie Kryzysem – technologie i kadry”; Rektor Akademii Morskiej w Gdyni, Stowarzyszenie Studiów i Analiz Bezpieczeństwa oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.,
 41. 1 – 5 lipca 2008 r. – Ogólnopolska Akcja Profilaktyczna Komendy Głównej Policji III „Przystanek Pat”; Komendant Główny Policji,
 42. 19 – 27 lipca 2008 r. – Uroczystości 800-lecia Czchowa; Burmistrz Czchowa,
 43. 15 – 17 sierpnia 2008 r. – Obchody 40. rocznicy powstania Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Choszcznie; Prezes Oddziału Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Choszcznie, Burmistrz Choszczna,
 44. 23 – 24 sierpnia 2008 r. – Memoriał im. mł. kpt. A. Kaczyny i dh. A. Malinowskiego – strażaków poległych w 1992 r. w trakcie gaszenia pożaru lasów w okolicach Kuźni Raciborskiej; NSZZ ”Solidarność” przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu,
 45. 26 – 31 sierpnia 2008 r. – XI Międzynarodowy Festiwal Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Świat pod Kyczerą”; Prezes Zarządu Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kyczera”,
 46. 29 – 31 sierpnia 2008 r. – XII Międzynarodowe Targi Chleba Jawor 2008; Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Chleba,
 47. 8 – 11 września 2008 r. – XIV Międzynarodowe Targi Logistyczne LOGISTYKA; Prezes Zarządu Targi Kielce,
 48. 8 – 11 września 2008 r. – XVI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego; Prezes Zarządu Targi Kielce,
 49. 18 – 19 września 2008 r. – XIV Forum Teleinformatyki pt.: Usługi, procedury i dokumenty elektroniczne – dobre praktyki”; Przewodniczący Rady Programowej Forum Teleinformatyki,
 50. 18 – 19 września 2008 r. – Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu Kataster Nieruchomości nt. „Kierunki modernizacji katastru nieruchomości z punktu widzenia pełnionej funkcji”; Przewodniczący Komitetu Honorowego Konferencji; Przewodniczący Rady Programowej Konferencji,
 51. 20 września 2008 r. – VI Ogólnopolski Bieg Uliczny Służb Mundurowych; Burmistrz Głuchołaz,
 52. 25 września 2008 r. – IX Międzynarodowa Konferencją nt. „Policja a ochrona dóbr kultury w nowej rzeczywistości europejskiej”; Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu; Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
 53. 25 – 28 września 2008 r. – XIV konferencja „Prawo w Geodezji”; Prezes Zachodniopomorskiej Geodezyjnej Izby Gospodarczej
 54. 2 – 3 października 2008 r. – XII Konferencja poświęcona bezpieczeństwu sieci i systemów komputerowych pod nazwą SECURE; Dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej,
 55. 6 – 7 października 2008 r. – II edycja Konferencji pt. „Akty terroru a infrastruktura”; Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej; Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej,
 56. 15 października 2008 r. – Konferencja samorządowo-polityczna z okazji 10-lecia istnienia Samorządu Województwa; Marszałek Województwa Wielkopolskiego,
 57. 16 – 17 października 2008 r. – Konferencja pt. „W trosce o wspólne dobro – nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny w Miastach”; Prezydent Miasta Katowice; Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Unia Metropolii Polskich, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego przy Uniwersytecie Warszawskim,
 58. 16 – 17 października 2008 r. – Konferencja pt. „Perspektywy nauk administracyjnych”; Dyrektor Instytutu Ekonomii i Administracji Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 59. 20 października 2008 r. – „Polsko-Ukraińskie Forum Gospodarcze na Dolnym Śląsku”; Prezes Zarządu Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej; Urząd Marszałkowski, Zachodnia Izba Gospodarcza, Fundacja Kolegium Europy Wschodniej,
 60. 20 – 21 października 2008 r. – III konferencja naukowa „Prawne problemy wykorzystania nowych technologii w administracji publicznej i wymiarze sprawiedliwości”; Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego,
 61. 20 – 28 października 2008 r. – XVII Ogólnopolski Przegląd Dorobku Artystycznego Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Wspólnota w Kulturze”; Dyrektor Ośrodka Kultury „ARSUS, Dyrektor Artystyczny XVII Przeglądu „Wspólnota w Kulturze”,
 62. 27 – 29 października 2008 r. – Konferencja nt. Tworzenie Podstaw Prawnych i Technicznych Polskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Ramach INSPIRE; Prezes Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej – Przewodniczący Rady ds. Implementacji INSPIRE,
 63. 1 listopada 2008 r. – 31 grudnia 2009 r. – Program badawczo – pomocowy EUROSIEROCTWO 2008/9; Prezes Zarządu Fundacji Prawo Europejskie,
 64. listopad 2008 r. – Międzynarodowe Zawody Strzeleckie organizowane z okazji Narodowego Święta Niepodległości; Prezes Klubu Sportowego „AGAT” Złotoryja,
 65. 5 – 6 listopada 2008 r. – IX Ogólnopolska Konferencja „Monitoring Wizyjny Miast”, VIII Konferencja „Bezpieczny Stadion” oraz towarzyszące konferencji wystawy „Monitoring Wizyjny „ALARM 2008” i „Wyposażenia i Budowy Obiektów Sportowych SPORT OBIEKT 2008”; Prezes Zarządu Targów Kielce,
 66. 6 listopada 2008 r. – Koncert patriotyczny z okazji Święta Niepodległości w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej; Komendant Główny Straży Granicznej,
 67. 12 – 14 listopada 2008 r. – XIV Mistrzostwa Polski Strażackich Piątek Piłkarskich o Puchar Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej; Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej; Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu,
 68. 21 – 22 listopada 2008 r. – Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze nt. „Dolny Śląsk w perspektywie zmian pokoleniowych”; Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze,
 69. 27 listopada 2008 r. – cykl imprez pt. „Dni Samorządu”; Członek Zarządu Centrum im. Adama Smitha,
 70. 28 listopada 2008 r. – I Konferencja Naukowa nt. „Rzeczywistość Medialna i Wirtualna – szanse i zagrożenia”; Komendant Główny Policji; Centrum Szkolenia Policji w Legionowie; Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Prezydent Miasta Legionowo,
 71. listopad – grudzień 2008 r. – cykl konferencji, dotyczących sposobu oraz procedur rozpatrywania skarg na działalność organów wykonawczych i stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz poświęconych prawidłowości pracy biur rady; Redaktor Naczelny Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”,
 72. 2 grudnia 2008 r. – całodniowa sesja dyskusyjna poświęcona zagadnieniu elektronicznej formy wyborów w Polsce, która odbędzie się podczas XXIV Jesiennych Spotkań Polskiego Towarzystwa Informatycznego; Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego,
 73. 9 grudnia 2008 roku – Konferencja Społeczne Wsparcie Działań Policji; Wojewoda Mazowiecki, Mazowiecka Komenda Wojewódzka Policji,
 74. 14 grudnia 2008 r. – obchody 350. rocznicy bitwy o Sønderborg; Związek Polaków w Sønderborgu,
 75. 14 grudnia 2008 r. – Konkurs plastyczno-literacki „Polska w Schengen”; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej.

Patronaty
objęte przez Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu w MSWiA
w 2008 roku

Adam Rapacki – Podsekretarz Stanu w MSWiA

 1. 27 – 28 marca 2008 r. – Międzynarodowa Konferencja naukowa pt. „Strategie zarządzania bezpieczeństwem – wyzwania XXI wieku”; Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie,
 2. 30 maja 2008 r. – Konferencja EURO 2012 – Wyzwania Graniczne dla Polski i Ukrainy; Rektor Wyższej Szkoły Cła i Logistyki w Warszawie oraz Akademia Celna Ukrainy w Dniepropietrowsku.
 3. 7 – 9 października 2008 r. – Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwa „Rozmowy Gdańskie 2008”; Wojewoda Pomorski.

Witold Drożdż – Podsekretarz Stanu w MSWiA

 1. 23 kwietnia 2008 r. – międzynarodowa konferencja pt. „Skuteczna walka z wyłudzeniami w obszarze detalicznych usług finansowych”; Dyrektor Generalny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce,
 2. 28 – 30 kwietnia 2008 r. – Służbowa narada szkoleniowa pionu łączności i informatyki; Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji,
 3. 20 listopada 2008 r. – Konferencja pt. „Informatyzacja Administracji Publicznej”; Redaktor Naczelny „Gazety Prawnej”.

Antoni Podolski – Podsekretarz Stanu w MSWiA

 1. 22 – 23 kwietnia 2008 r. – V Konferencja z cyklu „Wolność i bezpieczeństwo”; Redaktor Naczelny Tygodnika Menedżerów i Informatyków COMPUTERWORLD,
 2. 19 – 22 czerwca 2008 r. – IV Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym Podmiotów Tworzących i Wspierających Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy – Ratownictwo 2008; Prezes Stowarzyszenia Instytutu Ratownictwa Medycznego,
 3. 16 grudnia 2008 roku – Konferencja „Kryzys i ochrona ludności – wsparcie psychologiczne i zarządzanie informacją”; MSWiA.

 

Zbigniew Sosnowski – Podsekretarz Stanu w MSWiA

 1. 9 – 10 maja 2008 r. – 130-lecie Piotrkowskiej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkie Obchody Dni Ochrony Przeciwpożarowej; Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi,
 2. 20 września 2008 r. – Uroczystości patriotyczne pod pomnikiem ofiar II wojny światowej; Wójt Gminy Książki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa serwisu