2009 - Patronaty - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

2009

Patronaty
objęte przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz udział w Komitetach Honorowych
w 2009 roku

 1. 2009 rok - Obchody 100. rocznicy wystawy rolniczo - przemysłowej z 1909 r. w Częstochowie; Prezydent Miasta Częstochowy,
 2. 2009 rok - I edycja konkursu „Inicjatywa sołecka roku”; Wojewoda Podlaski,
 3. 2009 rok - V edycja konkursu Bezpieczeństwa dla Dzieci i Młodzieży „Uczę się bezpiecznie żyć”; Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konkursu, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu NYSA,
 4. 2009 rok - Obchody Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego 2009; Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich;
 5. 2009 rok - Ogólnopolskie konkursy organizowane przez Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning w Polsce; Dyrektor Programu „Uczenie się przez całe życie”,
 6. 2009 rok - Mistrzostwa Polski Powiatów w Brydżu Sportowym; Prezes Związku Powiatów Polskich, Prezes Polskiego Związku Brydża Sportowego,
 7. 2009 rok - Akcja, mająca na celu zwrócenie opinii publicznej na zjawisko ”galerianek” - nastolatek, prostytuujących się w centrach handlowych w zamian za prezenty; Prezes Zarządu Fundacji Kidproteckt.pl, agencja reklamowa Brainshop U-boot,
 8. 2009 rok - Kampania społeczna, mająca na celu profilaktykę i edukację społeczną w zakresie białaczki i innych chorób hematologicznych; Fundacja Urszuli Jaworskiej, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej,
 9. 2009 rok - Turnieje i konkursy edukacyjne „MOTORAMA” oraz „Z iskierki pożar wielki”, mające na celu propagowanie znajomości przepisów ruchu drogowego, zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego i higieny pracy; Dyrektor Generalny Kierownik Artystyczny Polskiego Stowarzyszenia Estradowego „POLEST”,
 10. 10. 2009/2010 – rok szkolny – VI Konkurs Bezpieczeństwa dla Dzieci i Młodzieży „Uczę się bezpiecznie żyć”; Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu NYSA,
 11. Inicjatywa Liga Otwartych Miast; Prezes Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych,
 12. 14 - 17 stycznia 2009 roku - Jubileuszowa sesja naukowa „Samorządowe Kolegia Odwoławcze jako gwarant prawa do dobrej administracji”; Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych,
 13. 10 lutego 2009 roku - Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu; Dyrektor Fundacji Dzieci Niczyje, Dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK),
 14. luty - lipiec 2009 roku - Kampania społeczna dotycząca bezpieczeństwa w ruchu drogowym pod nazwą „W drogę bez promili” Senator RP Pan Piotr Gruszczyński,
 15. 25 - 27 lutego 2009 roku - V Konferencja z cyklu „Państwo w mikro- i makroskali” pod hasłem „Metropolie rządzą Światem”; Urząd Miasta Katowice, Tygodnik Computerworld; (Pan Grzegorz Schetyna - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji - objął patronat, jako przedstawiciel Strony Rządowej, wchodzący w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego),
 16. marzec 2009 roku - II Turniej Halowej Piłki Nożnej Służb Mundurowych „EURO 2012 w mundurze”; Marszałek Województwa Łódzkiego, Prezydent Miasta Sieradza, Starosta Sieradzki, Dowódca Garnizonu Sieradz;
 17. marzec 2009 roku - Mistrzostwa Służb Mundurowych i Ratowniczych w Narciarstwie Alpejskim; Komendant Główny Policji, Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Grupa Beskidzka Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
 18. 15 marca 2009 roku - 50. edycja Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym nt. „Bezpieczeństwo Państwa”; Przewodniczący Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego,
 19. 19 - 20 marca 2009 roku - Ogólnopolska Konferencja „Zarządzanie kryzysowe w praktyce. Studium przypadku - analiza doświadczeń”; Wojewoda Wielkopolski,
 20. 28 marca 2009 roku - Obchody 65. rocznicy „Wielkiej Ucieczki” jeńców z obozu Stalag Luft III Sagan; Burmistrz Miasta Żagań,
 21. 29 marca - 3 kwietnia 2009 roku - Kurs High Level Coorditnation (HCL); Rektor - Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej,
 22. 21. 1 - 4 kwietnia 2009 roku - Pierwsze Forum Gospodarcze Telekomunikacji i Mediów „Rewolucja cyfrowa w platformach dostępowych”; Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji,
 23. 3 kwietnia 2009 roku - Uroczystości młodzieżowe z okazji 69. rocznicy likwidacji obozu w Ostaszkowie; Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”,
 24. 15 - 17 kwietnia 2009 roku - Europejskie Forum Gospodarcze; Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości,
 25. 21 - 22 kwietnia 2009 roku - XIV Ogólnopolskie Forum Ratownictwa pt. „Bezpieczeństwo dzieci w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego. Profilaktyka, ratownictwo, pomoc psychologiczna”; Prezydent Inowrocławia;
 26. 22 - 26 kwietnia 2009 roku - VIII Szachowe Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych; Burmistrz Głuchołaz,
 27. maj 2009 - Obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego; Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego,
 28. 8 maja 2009 roku - Obchody 10-lecia powstania Mazurskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Konferencja „Czysto i Bezpiecznie na Mazurach - działania edukacyjno-ekologiczne”; Prezes Mazurskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
 29. 11 - 12 maja 2009 roku - Konferencja pt. „Cyberterroryzm - nowe wyzwania XXI wieku”; Rektor Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie,
 30. 15 maja 2009 roku - Obchody 120-lecia powstania Zakopiańskiej Straży Ogniowej; Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem; Starosta Tatrzański,
 31. 30. 19 - 21 maja 2009 roku - VI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. „Od tymczasowości do stabilizacji. Zmiany w polskim prawie wyznaniowym na przestrzeniu lat 1989 - 2009”; Uniwersytet Opolski Wydział Prawa i Administracji,
 32. 20-22 maja 2009 roku - Konferencja „Wolność i bezpieczeństwo. W kręgu pięciu żywiołów”; Wiceprezes Sopockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego; Redaktor Tygodnika Computerworld,
 33. 24 - 25 maja 2009 roku - Obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego; Wiceprezes Zarządu Fundacji ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych,
 34. 28 maja 2009 roku - cykl szkoleń organizowanych w ramach projektu Saferinternet.pl, dotyczących zwalczania przestępstw popełnionych przy użyciu Internetu; Dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK),
 35. 28 - 30 maja 2009 roku - V Sympozjum Kryminalistyczne pod hasłem „Kryminalistyka - mity, a rzeczywistość”; Przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego,
 36. 31 maja 2009 - styczeń 2010 roku - Ogólnopolski konkurs dramaturgiczny na scenariusz spektaklu edukacyjno-profilaktycznego o bezpieczeństwie w ruchu drogowym „Uczmy się PaTrzeć”; Komenda Główna Policji,
 37. czerwiec 2009 roku - Spotkanie Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Pożarniczych (EFSCA) oraz międzynarodowa konferencja tematyczna; Rektor Szkoły Głównej Służby Pożarniczej,
 38. 1 czerwca 2009 roku - Konferencja naukowa „Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach administracji publicznej w województwie”; Marszałek Województwa Dolnośląskiego,
 39. 1 - 3 czerwca 2009 roku - XXII Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego”; Komendant Główny Policji,
 40. 16 - 17 czerwca 2009 roku - Ogólnopolski Zjazd Sekretarzy Gminnych i Powiatowych; Redaktor Naczelny Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA,
 41. 17 czerwca 2009 roku - Seminarium Cyfrowe dziedzictwo - kultura dla przyszłości; Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu do spraw UNESCO,
 42. 17 - 19 czerwca 2009 roku - VII Międzynarodowa Wystawa Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa EDURA 2009; Prezes Zarządu Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa,
 43. 21 czerwca 2009 roku - II Festiwal Mniejszości Narodowych i etnicznych „Kalejdoskop Kultur” 2009; Przewodnicząca Porozumienia Kalejdoskop Kultur,
 44. 24 - 26 czerwca 2009 roku - 13. Konferencja „Miasta w Internecie”; Prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” - Dyrektor Programowy Konferencji,
 45. 24 - 27 czerwca 2009 roku - XIII Konferencja Technicznej Kontroli Zapór; Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Przewodniczący Polskiego Komitetu Wielkich Zapór,
 46. 2 lipca 2009 roku - XII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Świat pod Kyczerą”; Prezes Zarządu Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kyczera”,
 47. 2 - 12 lipca 2009 roku - XXI Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży; Prezes Stowarzyszenia Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza,
 48. 48. 15 lipca 2009 roku – 1 kwietnia 2010 roku – ogólnopolski projekt „Pozycja Młodzieżowych Rad w Polsce”; Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin,
 49. 21 - 24 sierpnia 2009 roku - Obchody 90. Rocznicy Odzyskania Wolności przez Suwałki w 1919 roku; Prezydent Miasta Suwałk,
 50. 21 - 30 sierpnia 2009 roku - VII Światowe Spotkania z Kulturą Romską; Prezes Zarządu Fundacji „Bahtałe Roma - Szczęśliwi Cyganie”,
 51. 22 - 23 sierpnia 2009 roku - XVII „Memoriał” im. mł. kpt. A. Kaczyny i dh. A. Malinowskiego - strażaków poległych w 1992 r., w trakcie pożaru lasów w okolicach Kuźni Raciborskiej; Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu,
 52. 26 sierpnia 2009 roku - ogólnopolski konkurs pt. „Polska bez barier”; Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji,
 53. 28 - 31 sierpnia 2009 roku - XIII Międzynarodowe Targi Chleba; Prezes Stowarzyszenia Międzynarodowe Targi Chleba, Starosta Jaworski, Burmistrz Jawora,
 54. 31 sierpnia - 3 września 2009 roku - XV Międzynarodowe Targi Logistyczne - LOGISTYKA; Prezes i Wiceprezes Zarządu Targi Kielce,
 55. 31 sierpnia - 3 września 2009 roku - XVII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego; Prezes Zarządu Targi Kielce,
 56. 8-10 września 2009 roku - Międzynarodowa konferencja w sprawie przeciwdziałania zdarzeniom o skutkach transgranicznych wraz z ćwiczeniami usuwania skutków poważnych awarii; Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Główny Inspektor Ochrony Środowiska,
 57. 10 września 2009 roku - III Ogólnopolski Dzień Odpowiedzialnej Sprzedaży wyrobów tytoniowych; Koordynator Programu STOP 18!,
 58. 12 września 2009 roku - III Festiwal Kultury Mniejszości Niemieckiej w Polsce; Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne we Wrocławiu,
 59. 16 - 19 września 2009 roku - 64. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich; Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich,
 60. 19 września 2009 roku - VII Ogólnopolski Bieg Uliczny Służb Mundurowych; Burmistrz Głuchołaz,
 61. 23 - 25 września 2009 roku - XVI Ogólnopolskie zawody Policjantów Prewencji Turniej par Patrolowych „Patrol Roku”; Komendant Główny Policji,
 62. 24 - 25 września 2009 roku - XV Forum Teleinformatyki pt. ”Platformy i rejestry w modelu usługowym funkcjonowania państwa a kluczowe projekty finansowane z Unii Europejskiej”; Przewodniczący Rady Programowej Forum Teleinformatyki,
 63. 24 - 26 września 2009 roku - Pierwszy Kongres Górnictwa Rud; Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.; Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa,
 64. 26 września 2009 roku - Obchody 70.rocznicy bitwy Żołnierzy KOP pod Wytycznem; Komendant Główny Straży Granicznej,
 65. 26 - 27 września 2009 roku - XV Dzierżoniowskie Prezentacje `2009; Burmistrz Dzierżoniowa,
 66. 29 września - 2 października 2009 roku - XII Kynologiczne Mistrzostwa Policji; Komendant Główny Policji,
 67. październik 2009 roku - X Konferencja pt. „Najnowsze tendencje w zakresie konstrukcji i zastosowania osłon balistycznych”; Dyrektor Instytutu Technologii Bezpieczeństwa MORATEX,
 68. 5 - 7 października 2009 roku - Konferencja nt. Modernizacja Polskich Zasobów Geoinformacyjnych w Ramach INSPIRE; Prezes Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej - Przewodniczący Rady ds. Implementacji INSPIRE,
 69. 17 października 2009 roku - Indywidualne Mistrzostwa Świata na Żużlu Grand Prix Polski 2009; Prezydent Bydgoszczy,
 70. 19 - 20 października 2009 roku - Międzynarodowa Konferencja pt. „Wojna z Terroryzmem w XXI wieku”; Rektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Komendant - Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
 71. 20 października 2009 roku - Konkurs na innowacyjną e-usługę, konkurs na innowacyjną technologię B2B oraz Ogólnopolskie Forum e-biznesu, Zastępca Prezesa Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
 72. 20 - 21 października 2009 roku - XIII Konferencja SECURE; Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK),
 73. 24 października 2009 roku - konferencja naukowa „Policja w ochronie zabytków sakralnych „ oraz wystawa prezentująca różne aspekty zwalczania przestępczości przeciwko sakralnemu dziedzictwu kulturalnemu; Komendant Główny Policji, Fundacja Willa Polonia, Katolicki Uniwersytet Lubelski,
 74. 74. 28 października 2009 roku – Synod Ordynariatu Polowego w Polsce, pod hasłem „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój …”; Biskup Polowy Wojska Polskiego,
 75. 4 - 5 listopada 2009 roku - X Ogólnopolska Konferencja „Monitoring Wizyjny Miast”, IX Konferencja „Bezpieczny Stadion” oraz towarzyszące konferencjom wystawy „Monitoring Wizyjny ALARM 2009” i „Wyposażenia i Budowy Obiektów Sportowych SPORT OBIEKT 2009”; Prezes Zarządu Targów Kielce,
 76. 13 - 14 listopada 2009 roku - międzyresortowa Konferencja „Ofiary Wypadków Drogowych - Nasza Wspólna Odpowiedzialność”; Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Instytut Transportu Samochodowego, Stowarzyszenie Pomocy Ofiar Wypadków Drogowych Alter-Ego,
 77. 77. 18 listopada 2009 roku - Koncert Patriotyczny z okazji Święta Niepodległości w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej; Komendant Główny Straży Granicznej,
 78. 25 listopada 2009 roku - Międzynarodowa Konferencja pn. „Techniczne zabezpieczenia obiektów sakralnych”; Henryk Maciej Woźniak - Senator RP; Przewodniczący Zarządu Fundacji „Contra Crimen”,
 79. 26 - 27 listopada 2009 roku - II Międzynarodowa Konferencja „Razem Bezpieczniej w Regionie”; Wojewoda Śląski,
 80. 80. 1 – 13 grudnia 2009 roku – akcja „Młodzi Pamiętają; Prezes Zarządu Fundacji Odpowiedzialność Obywatelska,
 81. 3 grudnia 2009 roku - III edycja projektu „Innowator. Dni Samorządu”; Centrum im. Adama Smitha.
 82. 8 grudnia 2009 roku - Konferencja nt. „Rozwój samorządów miejskich realizowany dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego”; Dyrektor Biura Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Patronaty
objęte przez Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu w MSWiA
w 2009 roku

Tomasz Siemoniak - Sekretarz Stanu w MSWiA

 1. 2009 rok - Badania ankietowe w ramach projektu badawczego „Zarządzanie w obszarach metropolitalnych: procesy - struktury organizacyjne - instrumenty”; Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
 2. 2. 4 grudnia 2009 roku – konferencja „Ormiański Sąsiad”; Przewodniczący Rady Fundacji Ormiańskiej KZKO,
   

Witold Drożdż - Podsekretarz Stanu w MSWiA

 1. 2009 rok - Cykl debat kwartalnych, poruszających zagadnienia architektury korporacyjnej, ASO w administracji publicznej; Dyrektor Generalny IBM Polska, Redaktor Naczelny Harvard Business Review Polska,
 2. 20-22 maja 2009 roku - Ogólnopolska konferencja - I Forum IT w administracji; Redaktor Naczelny Miesięcznika „IT w administracji”,
 3. 3 - 6 czerwca 2009 roku - VIII Kongres INFOTELA + XI edycja ogólnopolskiego Konkursu o Laur INFOTELA; Dyrektor Wydawnictwa MSG Media, Redaktor Naczelny INFOTELA,
 4. 17 czerwca 2009 roku - Debata „Budowa dużych systemów teleinformatycznych dla administracji”; Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji; Computerworld,
 5. 16 - 18 września 2009 roku - XXV Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki; Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna.
 6. październik 2009 roku – wrzesień 2010 roku – Projekt pt. „Prawidłowe i transparentne przetargi publiczne na narzędzia informatyczne”; Prezes Zarządu Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania,
 7. 16 – 20 listopada 2009 roku – Testowe wybory przez Internet do Samorządu Studenckiego Collegium Civitas; Stowarzyszenie Polska Młodych.

Antoni Podolski - Podsekretarz Stanu w MSWiA

 1. 22-23 stycznia 2009 roku - Zimowe Zawody Ratowników Górskich „POLANICA 2009”; Naczelnik Grupy Podhalańskiej GOPR.

Adam Rapacki - Podsekretarz Stanu w MSWiA

 1. 20 - 21 kwietnia 2009 roku - Międzynarodowa konferencja naukowa na temat „Zarządzanie bezpieczeństwem - w programach kształcenia, badaniach naukowych, praktyce”; Rektor Wyższej szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie,
 2. 16 - 18 czerwca 2009 roku - I Międzynarodowa Wystawa Techniki Wojskowej i Zaopatrzenia pod nazwą „Supply” 2009”; Prezes - Dyrektor Biura Stowarzyszenia Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych,
 3. 19 - 20 października 2009 roku - Międzynarodowa Konferencja pt. „Wojna z Terroryzmem w XXI wieku”; Rektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Komendant - Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
 4. 16 listopada 2009 roku - II Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej na tle innych państw Unii Europejskiej. Stan obecny oraz perspektywy zmian”; Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroreginalnej im. Alcie De Gasperi.

Zbigniew Sosnowski - Podsekretarz Stanu w MSWiA

 1. 2009 - Uroczystości 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Góralach oraz nadanie sztandaru jednostce; Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Góralach,
 2. marzec 2009 roku - Konkurs na Najlepszego Samorządowca - Spółdzielcę; Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej,
 3. 24 kwietnia 2009 roku - Uroczystości patriotyczno-religijne, przy pomniku ofiar II wojny światowej; Wójt Gminy Książki,
 4. 17 maja 2009 roku - Obchody 100-lecia założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zelowie; Burmistrz Zelowa - Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP,
 5. 14 czerwca 2009 roku - Uroczystości 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowie; Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowie,
 6. 29 czerwca 2009 roku - Konferencja pn. „Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i BHP w obejściach gospodarstw wiejskich”; Dyrektor Ośrodka Rzeczoznawstwa Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Bydgoszczy,
 7. 26 września 2009 roku obchody 145-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu - udział w Komitecie Wykonawczym; Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu.

 

Mapa serwisu