2010 - Patronaty - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

2010

Patronaty
objęte przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz udział w Komitetach Honorowych
w 2010 roku

 1. Koniec 2009 i 2010 rok - VI Ogólnopolska Kampania Parkingowa „Czy chciałbyś być na naszym miejscu?”; Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji,
 2. Komitet Honorowy 100-lecia Harcerstwa, patronujący przedsięwzięciom ZHP, podczas Jubileuszowego Zlotu Stulecia Harcerstwa; Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego,
 3. 15 lipca 2009 roku - 1 kwietnia 2010 roku - ogólnopolski projekt „Pozycja Młodzieżowych Rad w Polsce”; Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin,
 4. 2009/2010 - rok szkolny - VI Konkurs Bezpieczeństwa dla Dzieci i Młodzieży „Uczę się bezpiecznie żyć”; Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu NYSA,
 5. 2010 rok - Ogólnopolska Olimpiada Policyjna; Komendant - Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
 6. 2010 rok – Program „Dziecko w Sieci”; Dyrektor Fundacji „Dzieci Niczyje”,
 7. 2010 rok – Projekt „Kabecjanie dają radę”; Prezes Stowarzyszenia Laboratorium Troski,
 8. 2010 roku – Kampania Edukacyjna „Małymi Krokami. W stronę społeczeństwa obywatelskiego”; Prezes Zarządu Instytutu Kościuszki,
 9. 21 stycznia 2010 roku - koncert Noworoczny w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej i jej solistów; Komendant Główny Straży Granicznej,
 10. 5 lutego 2010 roku - Kategoria „Samorząd Przyjazny Środowisku”: podkategorie „Gmina Przyjazna Środowisku”, „Powiat Przyjazny Środowisku”, „Związek Przyjazny Środowisku” oraz „Samorząd Wolny od Azbestu” XI edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”; Sekretarz Narodowej Rady Ekologicznej
 11. 6 - 17 lutego 2010 roku - Samorządowe Forum Drogowe; Rada Programowa Samorządowego Forum Drogowego,
 12. marzec 2010 rok - II Mistrzostwa Służb Mundurowych i Ratowniczych w Narciarstwie Alpejskim; Komendant Główny Policji,
 13. 9 kwietnia 2010 roku - Uroczystości z okazji 70. rocznicy mordu NKWD na polskich policjantach - „Zbrodnia Katyńska”; Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”,
 14. 20 - 21 kwietnia 2010 roku - XV Ogólnopolskie Forum Ratownictwa pt. „Ratownictwo w Polsce, lata 1990 - 2010”; Prezydent Miasta Inowrocławia,
 15. 21 - 25 kwietnia 2010 r. - IX Szachowe Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych; Burmistrz Głuchołaz,
 16. 26 – 29 kwietnia 2010 roku – Międzynarodowa Wystawa Zabezpieczeń SECUREX oraz towarzyszące wystawie Mistrzostwa Polski Instalatorów Systemów Alarmowych (27 kwietnia 2010 roku); Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich, Prezes Zarządu Polskiej Izby Systemów Alarmowych,
 17. kwiecień - maj 2010 roku - Obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego; Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego,
 18. maj 2010 roku - Członkostwo w Honorowym Komitecie Fundacji Sztandarów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie oraz dla Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Koszalinie; Przewodniczący Rady Miasta w Koszalinie, Przewodniczący Rady Powiatu w Koszalinie,
 19. 17 – 18 maja 2010 roku – III Forum Polska – Ukraina w Lublinie „Inwestycje. Gospodarka. Współpraca transgraniczna”; Marszałek Województwa Lubelskiego,
 20. 16 czerwca 2010 roku – Konferencja „Fundusze Europejskie na projekty informatyczne dla firm”; Prezes Zarządu Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości, Puls Biznesu,
 21. 17 – 18 czerwca 2010 roku – Konferencja „2010 Spring Biometric Summit”; Dyrektor Zespołu ds. Systemu Płatniczego i Bankowości Elektronicznej w Zawiązku Banków Polskich,
 22. 20 czerwca 2010 roku – Kalejdoskop Kultur III Festiwal Mniejszości Narodowych i Etnicznych; Przewodnicząca Porozumienia Kalejdoskop Kultur, Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego, Centrum Kultury Agora,
 23. 20 - 26 czerwca 2010 roku - 39. Ogólnopolski Rajd Górski „Szlakami Obrońców Granic”; Komandor Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego „Szlakami Obrońców Granic”; Komenda Główna Straży Granicznej,
 24. 22 – 24 czerwca 2010 roku – XXIII Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego”; Komendant Główny Policji,
 25. koniec czerwca 2010 roku – II Ranking Samorządów Sądecczyzny, Limanowskiego i Gorlickiego; Prezes Fundacji Sądeckiej,
 26. 11 lipca 2010 roku – obchody 110-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Poroninie; Wójt Gminy Poronin; Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Poroninie,
 27. 31 sierpnia - 4 września 2010 roku - I Mistrzostwa Europy w Ratownictwie Medycznym; Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 28. 6 - 9 września 2010 roku - XVI Międzynarodowe Targi Logistyczne LOGISTYKA; Prezes Zarządu Targi Kielce,
 29. 18 września 2010 roku – VIII Ogólnopolski Bieg Uliczny Służb Mundurowych; Burmistrz Głuchołaz,
 30. 23 – 24 września 2010 roku – XVI Forum Teleinformatyki pt. „Obywatel, urzędnik, pacjent, przedsiębiorca w systemach informatycznych współfinansowanych ze środków UE”; Przewodniczący Rady Programowej Forum Teleinformatyki,
 31. 24 – 26 września 2010 roku – I Mistrzostwa Polski Urzędów Wojewódzkich w Piłce Nożnej; Wojewoda Kujawsko-Pomorski,
 32. 27 września 2010 roku – Wystawa „Magia Kryminalistyki”; Komendant Główny Policji; Muzeum Techniki w Warszawie.
 33. 28 – 29 września 2010 roku – IV Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”; Dyrektor Fundacji Dzieci Niczyje; Dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK),
 34. październik 2010 – lipiec 2011 rok - Program informacyjno-edukacyjny z obszaru motoryzacji, bezpieczeństwa i ekologii „Przyjazna Motoryzacja”; Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego,
 35.  październik 2010 roku – 2011 rok – Konferencja naukowa „Policja w ochronie dziedzictwa narodowego”, połączona z wystawą prezentującą różne aspekty zwalczania przestępczości przeciwko narodowemu dziedzictwu; Komendant Główny Policji; Fundacja Polonia Semper Fidelis,
 36. 25 – 27 października 2010 roku – XIV konferencja SECURE; Dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK),
 37. 28 października 2010 roku – XVI Międzynarodowa Konferencja i Wystawa CŁO I GRANICA 2010; Wiceprezes Zarządu Targów Warszawskich S.A., Wiceprezes Agencji Lotniczej ALTAIR Sp. z o.o. Wydawca RAPORT-wto,
 38. 30-31 października 2010 roku – uroczystości 60-lecia istnienia Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce; Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce - Zarząd Główny,
 39. 4-5 listopada 2010 roku – XI Ogólnopolska Konferencja „Monitoring wizyjny Miast”, X Konferencja „Bezpieczny Stadion” oraz towarzyszące konferencjom wystawy „Monitoring Wizyjny ALARM 2010” i „Wyposażenia i Budowy Obiektów Sportowych SPORT OBIEKT 2010”; Prezes Zarządu Targów Kielce.
 40. 10 listopada 2010 roku – Koncert Patriotyczny z okazji Narodowego Święta Niepodległości w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej; Komendant Główny Straży Granicznej.
 41. 20 – 22 listopada 2010 roku – II Międzynarodowa Konferencja „Ofiary Wypadków Drogowych – Nasza Wspólna Odpowiedzialność”; Minister Sprawiedliwości,
 42. 9 grudnia 2010 roku – Konferencja „Powódź – Infrastruktura – Finansowanie”; Prezes Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń,
 43. 15 grudnia 2010 roku – Konferencja-Narada poświęcona tegorocznym powodziom; Dyrektor Naczelny Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
 44. 15 grudnia 2010 roku – Konferencja „Bezpieczeństwo ludzi młodych”; Wojewoda Mazowiecki.

   


Patronaty
objęte przez Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu w MSWiA
oraz udział w Komitetach Honorowych
w 2010 roku

Tomasz Siemoniak – Sekretarz Stanu w MSWiA

 1. 10 – 12 czerwca 2010 roku – VII edycja Konkursu Wiedzy o Rosji pt. „Zloty Pierścień Rosji” oraz VIII edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji Rosyjskiej pt. „Poeci – bardowie, poeci – pieśniarze”; Sekretarz Zarządu Rosyjskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Polsce, Przedstawiciel Mniejszości Rosyjskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Piotr Kołodziejczyk – Podsekretarz Stanu w MSWiA

 1. 5 listopada 2010 roku – Konferencja Naukowa pt. „Dokumenty a Prawo”; Prorektor ds. Nauczania i Polityki Kadrowej Uniwersytetu Warszawskiego; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
   

Adam Rapacki - Podsekretarz Stanu w MSWiA

 1. 2010 rok - wydanie opracowania albumowego z okazji 10. rocznicy utworzenia Centralnego Biura Śledczego; Komendant - Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
 2. 5 marca 2010 roku - Konferencja zatytułowana „Policjanci - ofiary zbrodni katyńskiej”; Komendant - Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
 3. 25 - 27 kwietnia 2010 roku - Konferencja „Służby i formacje mundurowe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej”; Prorektor ds. Nauczania Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie,
 4. 5 - 6 maja 2010 roku - Konferencja „20 lat Policji w III Rzeczpospolitej Polskiej (1990 - 2010)”; Komendant - Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
 5. 24 - 25 maja 2010 roku - Międzynarodowa Konferencja „Przestępczość stadionowa - EURO 2012”; Komendant - Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
 6. 23 - 25 czerwca 2010 roku - XI Bałtyckie Targi Militarne - BALT-MILITARY-EXPO; Wojewoda Pomorski, Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich,

Zbigniew Sosnowski - Podsekretarz Stanu w MSWiA

 1. 15 marca 2010 roku - VII Konkurs na Najlepszego Samorządowca - Spółdzielcę; Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej.
 2. 2. 30 kwietnia 2010 roku – Konferencja „Bezpieczeństwo w zabudowaniach gospodarstw wiejskich”; Dyrektor Biura Organizacji Konferencji; Kujawsko-Pomorskie Centrum Organizacji Imprez w Bydgoszczy
 3. 24 – 25 maja 2010 roku – Warsztaty Szkoleniowe: Ratownictwo na akwenach i w czasie likwidacji zagrożeń powodziowych; Rektor - Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.
 4. 6 czerwca 2010 roku – IV Marsz na Grunwald; Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie,
 5. 17 lipca 2010 roku – VIII Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników Stihl Timbersports Series; Dyrektor Zarządu Wykonawczego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP; Zastępca Dyrektora Zarządu Wykonawczego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP ds. Gospodarczych,
 6. 20 – 22 sierpnia 2010 roku – III Słoneczny Zlot; Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich,
 7. 3 – 4 września 2010 roku – Euroregionalne Mistrzostwa Polski Strażaków Płetwonurków; Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,
 8. 4 września 2010 roku – IX Wojewódzkie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg regulaminu CTIF; Prezes Zarządu Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Bydgoszczy,
 9. 25 października 2010 roku – Konferencja pt. „Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej”; Rektor Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie.
   

Mapa serwisu