2011 - Patronaty - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

2011

Patronaty
objęte przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz udział w Komitetach Honorowych
w 2011 roku

 1. 2010/2011 – rok szkolny – III/VII edycja Dolnośląskiego Konkursu Bezpieczeństwa dla Dzieci i Młodzieży „Uczę się bezpiecznie żyć”; Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu NYSA,
 2. 2011 rok – akcja, promująca zasady bezpieczeństwa wśród młodych obywateli pn. „Zielony Zajączek – Bezpieczne Dzieci 2011”; Video Multimedia Kraków,
 3. 2011 rok – projekt pod tytułem „Narodowy Instytut Leków jako centrum doskonałości dla wykrywania i oceny sfałszowanych leków, suplementów diety oraz tzw. dopalaczy”; Dyrektor Narodowego Instytutu Leków,
 4. 2011 rok – III edycja Konkursu Strona Internetowa bez Barier (zakończenie konkursu w czerwcu 2011 roku); Prezes Zarządu Fundacji Widzialni,
 5. 2011 rok – 40. Jubileuszowy Rajd Górski „Szlakami Obrońców Granic” Bieszczady 2011; Komandor Rajdu Górskiego – Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie,
 6. 2011 rok – Krajowe Partnerstwo na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą; Dyrektor Fundacji Dzieci Niczyje,
 7. 2011 rok – Ogólnopolska „Olimpiada Policyjna”; Komendant – Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
 8. 2011 rok - Ogólnopolskie Konkursy eTwinning; Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning; Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,
 9. 2011 rok - Projekt „E-administracja, E-szkoła – wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku”; Prezydent Miasta Słupska,
 10. 2011 rok – III edycja konkursu „Inicjatywa sołecka Roku”; Wojewoda Podlaski,
 11. 2011 roku – Konkurs „Samorządowy Lider Zarządzania”; Prezes Związku Miast Polskich,
 12. 2011/2012 – rok szkolny (21 maja 2012 roku Gala Finałowa) – X edycja Przeglądu małych form teatralnych „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi”; Podlaski Kurator Oświaty,
 13. Książka „Mali Bohaterowie” autorstwa Barbary Gawryluk; Wydawnictwo Skrzat Kraków,
 14. 1 stycznia – 31 grudnia 2011 roku – Projekt pt. „Monitorowanie zamówień publicznych na oprogramowanie komputerowe, przeprowadzanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej”; Prezes Zarządu Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania,
 15. 1 lutego – 8 czerwca 2011 roku – V edycja Konkursu „Młodzi przeciwko patologiom społecznym”; Rektor PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie,
 16. 11 lutego 2011 roku – Konferencja „Numer alarmowy 112, a pierwsza pomoc”; Redaktor Naczelny Portalu edukacyjno-informacyjnego znamibezpiecznie.pl,
 17. marzec 2011 roku – III edycja Mistrzostw Służb Mundurowych i Ratowniczych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji w Narciarstwie Alpejskim; Komendant Główny Policji, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, Naczelnik Grupy Beskidzkiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
 18. 9 – 11 marca 2011 roki – XIII Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab; Komendant Główny Policji, MT Targi,
 19. 28 – 29 marca 2011 roku – Konferencja „Granica polsko-ukraińska – szansa, czy bariera rozwoju społeczno-gospodarczego”; Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej,
 20. od 30 marca 2011 roku – Kampania społeczna „Bezpieczna praca”, którą rozpocznie konferencja „Bezpieczna praca za granicą”; Prezes Zarządu Fundacji ITAKA – Centrum Poszukiwania Ludzi Zaginionych,
 21. 31 marca – 1 kwietnia 2011 roku – Międzynarodowa konferencja „Ewakuacja ludzi z budynków (EMEVAC)”; Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej,
 22. 7 kwietnia 2011 roku – Ogólnopolska konferencja nt. „Praktyczne aspekty nowej, elektronicznej instrukcji kancelaryjnej na przykładzie wdrożenia w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku”; Wojewoda Podlaski,
 23. 13 – 15 kwietnia 2011 roku – Międzynarodowa Konferencja Policyjna pt. „Nauka i innowacje a system bezpieczeństwa państwa” oraz towarzyszące Konferencji Międzynarodowe Targi Techniki Policyjnej; Komendant Główny Policji,
 24. 13 – 17 kwietnia 2011 roku – X Szachowe Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych; Burmistrz Głuchołaz,
 25. 21 maja 2011 – połowa września 2011 roku – Kampania społeczna „Nie uciekaj”; Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych,
 26. 21 – 22 maja 2011 roku – Dni Kultury Żydowskiej „Żydowski Wrocław”; Przewodniczący Zarządu Głównego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce,
 27. 26 maja 2011 roku – Konferencja popularno-naukowa: „Kobieta – matka – mundur. Konflikt czy dopełnienie ról?”; Komendant Główny Straży Granicznej,
 28. 29 maja – 3 czerwca 2011 roku – Festiwal Kultury Żydowskiej SIMCHA; Prezes Zarządu Fundacji „PRO ARTE”,
 29. 3 czerwca 2011 roku – Obchody 60. rocznicy powstania Krakowskiego Oddziału Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie; Dyrektor Krakowskiego Oddziału Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie,
 30. 3 czerwca 2011 roku – Konferencja Jubileuszowa „10 lat Urzędu do Spraw Cudzoziemców”; Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców,
 31. 9 – 11 czerwca 2011 roku – VIII Międzynarodowa Wystawa Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa EDURA 2011; Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,
 32. 20 – 22 czerwca 2011 roku – XXIV Ogólnopolski Konkurs o miano Najlepszego Policjanta Ruchu Drogowego; Komendant Główny Policji,
 33. 26 czerwca 2011 roku – „Kalejdoskop Kultur” IV Festiwal Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz w dniach 17 czerwca – 15 lipca 2011 roku - działania okołofestiwalowe; Przewodnicząca Porozumienia Kalejdoskop Kultur; Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego; Centrum Kultury Agora,
 34. 1 lipca 2011 roku – Wystawa „Paszporty krajów Unii Europejskiej”; Dyrektor Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju,
 35. 8 – 10 lipca 2011 roku – XVI Regionalny Amatorski Rajd Konia Małopolskiego; Wójt Gminy Raciechowice,
 36. 3 – 4 sierpnia 2011 roku - Ćwiczenia Ratownicze – BUG 2011; Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie; Zastępca Dyrektora ds. Medycznych,
 37. 20 – 21 sierpnia 2011 roku – XIX „Memoriał” im. mł. kpt. A. Kaczyny i dh. A. Malinowskiego – strażaków poległych w 1992 r., w trakcie pożaru lasów w okolicy Kuźni Raciborskiej; Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu,
 38. 5 – 8 września 2011 roku – XVII Międzynarodowe Targi Logistyczne LOGISTYKA; Prezes Zarządu Targi Kielce,
 39. 7 – 11 września 2011 roku – III Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie; Prezes Polskiej Akademii Umiejętności; Prezes Krakowskiego
  Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.
 40. 13 – 14 września 2011 roku – Konferencja „Gminne sieci światłowodowe – od koncepcji do realizacji”; Dyrektor Generalny Technitel Polska SJ,
 41. 14 – 16 września 2011 roku – Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo: Świat – Europa – Polska” nt. Bezpieczeństwo i ochrona lotnictwa cywilnego; Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Gliwicach Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu,
 42. 17 września 2011 roku – IX Ogólnopolski Bieg Uliczny Służb Mundurowych; Burmistrz Głuchołaz,
 43. 19 – 21 września 2011 roku – międzynarodowa konferencja, poświęcona badaniom na rzecz bezpieczeństwa Security Research Conference 2011; Dyrektor Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów.
 44. 22 – 23 września 2011 roku – XVII Forum Teleinformatyki pt. „Cyfrowa Europa wyzwaniem dla polskiej prezydencji w UE”; Przewodniczący Rady Programowej Forum,
 45. 23 września 2011 roku – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego i Cywilnego – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” – zorganizowana z okazji 40-lecia Wyższego Szkolnictwa Pożarniczego oraz 10-lecia Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego; Rektor – Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej,
 46. 25 września 2011 roku – Jubileusz 130-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej Nowy Targ – Kowaniec; Burmistrz Nowego Targu; Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Nowy Targ – Kowaniec,
 47. 1 października 2011 roku – Obchody 10-lecia powstania Strażackiego Klubu Honorowych Dawców Krwi oraz 1. rocznicy Zespołu Dawców Szpiku Kostnego przy Zarządzie Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Myślenicach; Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Myślenicach,
 48. 5 – 6 października 2011 roku – międzynarodowa ekspercka konferencja „Poszukiwanie osób zaginionych w Polsce i Europie”; Fundacja ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych,
 49. 12 – 14 października 2011 roku – Międzynarodowa konferencja nt. „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – wyzwania XXI wieku”; Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,
 50. 24 – 25 października 2011 roku – VIII Ogólnopolska Konferencja „Pomoc Dzieciom – ofiarom przestępstw”; Dyrektor Fundacji Dzieci Niczyje,
 51. listopad 2011 roku – Obchody „XXX rocznicy strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej”; Rektor – Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej,
 52. 8 listopada 2011 roku – konferencja naukowa na temat: „Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego”; Rektor-Komendant Akademii Obrony Narodowej.
 53. 9 listopada 2011 roku – marzec 2012 roku – Kampania prewencyjno-edukacyjna pod hasłem „NIE dla czadu”; Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,
 54. 14 – 15 listopada 2011 roku – Kongres „I Forum Nowej Gospodarki”; Przewodniczący Forum Nowej Gospodarki.
 55. 16 listopada 2011 roku – GIS DAY 2011 – Europejski Dzień Systemów Informacji Geograficznej; Prezydent Bytomia,
 56. 17 listopada 2011 roku – VI Koncert „Pro Patria” z okazji Narodowego Święta Niepodległości w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej.
 57. 29 listopada 2011 roku – II Konferencja „Inteligentne Miasto Kraków – rekomendacje dla Polski”; Prezes Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o.
   

Patronaty
objęte przez Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu w MSWiA
oraz udział w Komitetach Honorowych
w 2011 roku

Tomasz Siemoniak - Sekretarz Stanu w MSWiA

 

 1. 28 maja 2011 roku – „Dzień Ormiański”; Prezes Fundacji Ormiańskiej ARMENIAN KZKO.

Piotr Kołodziejczyk – Podsekretarz Stanu w MSWiA

 1. 2011 rok – VI edycja Programu Uniwersytet Ernst & Young; Dział Doradztwa Biznesowego Ernst & Young,
 2. 2011 rok – obchody Światowego Dnia Społeczeństwa iformacyjnego 2011; Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego; Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego,
 3. 2011 rok – obchody Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego‘2011; Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich,
 4. 31 maja 2011 roku – VI Kongres Gospodarki Elektronicznej „Gospodarka elektroniczna w procesie zmian gospodarczych i cywilizacyjnych – Polska przed prezydencją w UE”; Prezes Związku Banków Polskich,
 5. 7 – 8 czerwca 2011 roku – I Targi Technologii Szerokopasmowych INFOSTRADA; Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Lubelskich S.A.
 6. 24 października 2011 roku – III część konferencji, poświęconej budowaniu w Polsce społeczeństwa informacyjnego „Szerokopasmowy Internet w Polsce. Finansowanie, plany, rozwój, problemy”; Prezes Zarządu Migut Media SA
 7. 24 – 26 października 2011 roku – XV Konferencja SECURE; Dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK).

Adam Rapacki - Podekretarz Stanu w MSWiA

 1. 2011 rok – obchody trzydziestolecia powstania ruchu reformatorsko-związkowego funkcjonariuszy MO; Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Byłych Funkcjonariuszy MO Represjonowanych za Działalność Związkową i Polityczną w latach 1981 – 1989 „GODNOŚĆ”.
 2. 2011 rok - XIV edycja Programu STOP 18!; Krajowy Koordynator Programu STOP 18!,
 3. 18 kwietnia 2011 roku – I konferencja „Bezpieczeństwo w transporcie publicznym – SECTRANS”; Przewodniczący Rady Programowej Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inżynierii Komunikacyjnej „IKKU” Sp. z o.o.
 4. 18 maja 2011 roku – uroczystości związane z nadaniem i wręczeniem sztandaru Nadbużańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej; Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK, Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Wołyński Środowisko Chełmskie 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK,
 5. 19 – 20 maja 2011 roku – Konferencja Ogólnopolska pt. „Prawne aspekty przygotowań do EURO 2012”; Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland,
 6. 19 – 20 maja 2011 roku – Konferencja „Bezpieczeństwo międzynarodowe. Aspekty prawne”; Rektor – Komendant Akademii Obrony Narodowej,
 7. 2 czerwca 2011 roku – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w Poznaniu podczas EURO 2012”; Rektor Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu,
 8. 7 czerwca 2011 roku – Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Teoretyczne i praktyczne aspekty walki z terroryzmem i przestępczością kryminalną”; Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego.
 9. wrzesień 2011 roku – ogólnopolska konferencja „Bezpieczne Stadiony 2011”; Prezydent Miasta Bydgoszczy,
 10. wrzesień 2011 roku – do zakończenia Mistrzostw 2012 roku – Kampania informacyjno-edukacyjna na temat zagrożeń dzieci i młodzieży komercyjnym wykorzystaniem seksualnym; Dyrektor Fundacji Dzieci Niczyje,
 11. 10 – 11 października 2011 roku – Międzynarodowa Konferencja „W trosce o bezpieczeństwo publiczne. Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania straży miejskich/policji municypalnych w Europie”; Komendant Straży Miejskiej Miasta Krakowa.
 12. 8 – 9 listopada 2011 roku – XII Ogólnopolska Konferencja „Monitoring Wizyjny Miast”, XI Konferencja „Bezpieczny Stadion” oraz towarzyszące konferencjom wystawy „Monitoring Wizyjny ALARM 2011” i „Wyposażenia i Budowy Obiektów Sportowych SPORT OBIEKT 2011”; Prezes Zarządu Targi Kielce,
 13. 18 listopada 2011 roku – Konferencja naukowo-szkoleniowa nt. „Zabezpieczenia masowych imprez sportowych”; Rektor Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu,
 14. 30 listopada 2011 roku – Konferencja „Bezpieczny Hotel – oczekiwania i wyzwania wobec EURO 2012”; Rektor Wyższej Szkoły Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki; Prezes Zarządu Instytutu Wiedzy i Umiejętności Sp. z o.o.
   

Zbigniew Sosnowski – Podsekretarz Stanu w MSWiA1. 2011 rok – IX Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników Stihl Timbersports Series; Dyrektor Zarządu Wykonawczego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,

 

 

 1. 2011 rok – IX Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników Stihl Timbersports Series; Dyrektor Zarządu Wykonawczego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. 2011 rok – projekt pierwszej pomocy i profilaktyki wypadków dla społeczności lokalnych, w których funkcjonują Świetlice Środowiskowe „Promyk Dnia” - „Promykowy Ratownik”; Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich,
 3. 29 stycznia 2011 roku – Wojewódzki Turniej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych; Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorczenicy,
 4. koniec marca 2011 roku – Konkurs na Najlepszego Samorządowca – Spółdzielcę; Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej; Magazyn KRS „Tęcza Polska”,
 5. 29 kwietnia 2011 roku – Obchody jubileuszu 15-lecia działalności Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego; Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego,
 6. maj 2011 roku – Nadanie Sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu; Przewodniczący Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru – Starosta Wałecki,
 7. 26 – 29 maja 2011 roku – Zawody sportowe uczelni mundurowych o Puchar Rektorów; Samorząd Studencki Szkoły Głównej Służby Pożarniczej; Samorząd Studencki Wojskowej Akademii Technicznej,
 8. 3 lipca 2011 roku – ogólnopolskie regaty windsurfingowe „Trzy wiatry – Urszulewo Skrwilno 2011”; Wójt Gminy Skrwilno,
 9.  9 lipca 2011 roku – „V Marsz na Grunwald”; Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Mszanowo,
 10. 1 sierpnia 2011 roku – Koncert pt. „Bohaterom Powstania Warszawskiego – Strażacy”; Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Mazowieckiego; Zarząd Główny Polskiego Związku Chórów i Orkiestr,
 11. 3 września 2011 roku – X Wojewódzkie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg regulaminu CTIF; Prezes Zarządu Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Bydgoszczy,
 12. 14 – 16 września 2011 roku – XVI Ogólnopolski Festiwal Artystyczny Osób Niepełnosprawnych pod hasłem „Niepełnosprawni artyści pozdrawiają Brodnicę”; Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski,
 13. 17 września 2011 roku – członkostwo w Honorowym Komitecie Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku; Przewodnicząca Rady Powiatu w Szczecinku;
 14. 24 września 2011 roku – Jubileusz 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku; Dowódca Uroczystości – Ochotnicza Straż Pożarna w Milanówku;
 15. 26 września 2011 roku – Jubileusz 60-lecia działalności Kaliskich Zakładów Przemysłu Terenowego; Prezes Zarządu Kaliskich Zakładów Przemysłu Terenowego w Kaliszu,
 16. 26 – 27 października 2011 roku – Konferencja Techniczno-Szkoleniowa nt. „Bezpieczeństwo Pożarowe w bazach paliw płynnych”; Rektor – Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Mapa serwisu