2012 - Patronaty - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

2012

Patronaty

objęte przez Ministra Spraw Wewnętrznych

oraz udział w Komitetach Honorowych

w 2012 roku

 

 

1. 2012 rok VIII edycja Konkursu bezpieczeństwa dla dzieci „Uczę się bezpiecznie żyć” organizowanego przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa.

 

2.2012 rok- wystawa pt. „Policja w ochronie dziedzictwa narodowego” zorganizowana przez Komendę Główną Policji.

 

3. Ze względu na otwarcie części muzeum klasztornego z ekspozycją poświęconą pamięci służb II RP – na prośbę Ambasady RP w Moskwie - Minister objął patronatem uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę cerkwi pod wezwaniem Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej koło Ostaszkowa.

 

4.2012 rok – obchody 20 –lecia PSP organizowane przez Komendę Główną PSP.

 

5. rok szkolny 2012/2013akcja adresowana do dzieci w wieku 6 – 9 lat „Smok Mądragon daje radę” organizowana przez Stowarzyszenie „Laboratorium Troski”.

 

6. 2012 rok- plebiscyt na najlepszego strażaka ochotnika i zawodowca oraz najlepszą jednostkę OSP i PSP organizowany przez Gazetę Pomorską.

 

7.    2012 rok– Kampania „Chroń najcenniejszy skarb – swoją tożsamość” prowadzona przez Związek Banków Polskich.

 

8.  1 luty – 7 czerwca 2012 rokuVI edycja Konkursu „Młodzi przeciwko patologiom społecznym” organizowanego przez Wyższą Szkołę Nauk Społecznych.

 

9. 10 – 11 luty 2012 rokuKonferencja „Bezpieczeństwo na obszarach wodnych Płock 2012” organizowana przez Wojewodę Mazowieckiego, Prezydenta Miasta Płock i Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Płocku.

 

10.16 lutego 2012 rokukonferencja ekspercka na temat porwań rodzicielskich, organizowana przez Fundację ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych.

 

11. 22 – 23 marca 2012 roku Konferencja „Prawne Aspekty Międzynarodowych Wydarzeń Piłkarskich w Polsce – Gramy” organizowana przez ELSA Poland.

 

12. 27 marca 2012 rokuKonkurs Samorządowiec – Spółdzielca”, organizowany przez Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej; Magazyn KRS „Tęcza Polska”

 

13.  12 kwietnia 2012 rokuOgólnopolska Konferencja Metodyczna dla nauczycieli klas o profilu bezpieczeństwa publicznego oraz klas o tzw. profilu policyjnym i wojskowym organizowana przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Rzeszowie.

 

14. 12 kwietnia 2012 rokufinał III Ogólnopolskiej Olimpiady pod nazwą „Olimpiada Policyjna” organizowanej przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie.

 

 

15. 23 – 24 kwietnia 2012 rokuKonferencja pt. „Wpływ Ochotniczych Straży Pożarnych na bezpieczeństwo, rozwój kulturalny i podtrzymanie tradycji na terenie obszarów wiejskich” organizowana przez Komendę Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

 

16.  23 – 26 kwietnia 2012 rokuPoznań – Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń SECUREX oraz towarzyszące Targom Mistrzostwa Polski Instalatorów Systemów Alarmowych.

 

17.  24 – 25 kwietnia 2012 rokuXVII Ogólnopolskie Forum Ratownictwa, organizowane przez Prezydenta Piasta Inowrocławia, Starostę Inowrocławskiego, Publiczny Specjalistyczny Zakład opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, Klinikę Medycyny Ratunkowej, Katedrę Medycyny Sądowej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dra Antoniego Jurasza w Bydgoszczy,  Katedrę Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedrę Bezpieczeństwa Procesowego Politechniki Łódzkiej, Katedrę Administracji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Związek Miast Polskich.

 

18.25 – 29 kwietnia 2012 rokuXI Szachowe Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych organizowane przez Urząd Miasta Głuchołaz.

 

19. 28 kwietnia 2012 rokuMistrzostwa Polski Dzieci Domów Dziecka w Piłce Nożnej oraz 12 – 13 maja 2012 roku Mistrzostwa Europy Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej  organizowane przez Stowarzyszenie „Nadzieja na Euro”.

 

20. 4 – 6 czerwca 2012 rokucykl imprez pod hasłem „Służba Ojczyźnie – zaszczyt, honor, obowiązek” organizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu.

 

21. 15 – 17 czerwca 2012 rokuobchody, poświęcone żołnierzom Zgrupowań Partyzanckich mjr. Jana Piwnika ps. „Ponury” oraz mjr. Eugeniusza Kaszyńskiego ps. „Nurt”, organizowane przez Stowarzyszenie Środowiska PONURY-NURT, Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, Przewodniczącego Obwodu Świętokrzyskiego ZHR.       

 

22. 4 lipca 2012 rokuaukcja prac dzieci i młodzieży  ze szkół plastycznych i Akademii Sztuk Pięknych na rzecz rannych i poszkodowanych w misjach poza granicami kraju zorganizowana przez Panią Jadwigę Zakrzewską Przewodniczącą Delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO.

 

23.13 lipca 2012 rokuzakończenie 41. Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego ”Szlakami Obrońców Granic” Zawoja 2012, organizowanego przez Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie.

 

24. 1 sierpnia 2012 rokukoncert „Bohaterom Powstania Warszawskiego Strażacy” zorganizowany przez Związek Ochotniczej Straży Pożarnej RP.

 

25. 18 – 19 sierpnia 2012 rokuorganizowany przez NSZZ Solidarność w Raciborzu XX Jubileuszowy Memoriał im. mł. kpt. A. Kaczyny i dh. A .Malinowskiego – strażaków poległych w 1992 roku w trakcie pożarów lasów w okolicach Kuźni Raciborskiej.

 

26. 24 – 26 sierpnia 2012 rokuIV Zjazd Polaków i Polonii z Zagranicy organizowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

 

27. 31 sierpnia – 2 września 2012 roku Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, organizowane przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

 

28.  7 – 8 września 2012 rokuMiędzynarodowe Mistrzostwa Polski Strażaków – Płetwonurków, organizowane przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.          

30.  8 września2012 roku Obchody 73 rocznicy bitwy pod Wziną 1939 prowadzone przez Stowarzyszenie  „Wzina 1939”.

 

31. 12 – 13 września 2012 rokuOgólnopolska Konferencja „Nowoczesne zarządzanie bezpieczeństwem na obszarach wodnych” zorganizowana przez Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego.

 

32. 12 – 14 września 2012 rokufinał XIX edycji Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji Turniej Par Patrolowych „Patrol Roku”.

 

33. 13 – 14 września 2012roku II Konferencja Techniczno – Szkoleniowa pt. Bezpieczeństwo pożarowe w bazach paliw płynnych” organizowana przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej oraz Operatora Logistycznych Paliw Płynnych.

 

34. 15 września 2012roku X Ogólnopolski Bieg Uliczny Służb Mundurowych w Głuchołazach organizowany przez Urząd Miasta.

 

35. 15 września 2012 – 31 marca 2013 rokuII Ogólnopolski Konkurs „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” organizowany przez Fundację „Państwo Obywatelskie” oraz miesięcznik Perspektywy Europejskie.

 

36. 19 – 21 września 2012 rokuJubileusz 40 – lecia utworzenia Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowego Instytutu Badawczego.

 

37.   25 – 28 września 2012roku finał XXV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”.

 

38. 26 – 28 września 2012 rokuMiędzynarodowa Konferencja „Kryminalistyka – Policja – Bezpieczeństwo” organizowana przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie.

 

39.  26 – 30 września 2012 rokuuroczystość Jubileuszu XX – lecia istnienia Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji International Police Association.

 

40.  27 – 28 września 2012 rokuKonferencja naukowo – dydaktyczna „Policja Państwa w II RP, ludzie struktury, funkcjonowanie” organizowana w Krakowie przez Katedrę Teorii i Strategii Stosunków Międzynarodowych oraz Katedrę Historii Polski Współczesnej w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

41.  28 września 2012 rokuobchody 73. rocznicy bitwy żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza pod Wytycznem, organizowane przez Komendę Główną Straży Granicznej.

 

42. od października 2012roku Kampania „Nie dla czadu” prowadzona przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.

 

43. 11 października 2012 rokuIII Kongres Antyfraudowy organizowany przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

 

44.  16 listopada 2012 rokuKonferencja pt. „Organizacje Pozarządowe w Systemie Zarządzania Kryzysowego raz Obrony Narodowej Polski”, organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

 

45.  23 listopada 2012 rokuV Międzynarodowa Konferencja „Krajobraz po Euro 2012” organizowana przez Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie.

 

46. 24 listopada 2012 rokucentralne uroczystości Dnia Ratownika obchodzone w Krynicy Zdroju i Muszynie, będące kulminacją obchodów 60 – lecia Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

 

47. 26 – 27 listopada 2012 rokuKonferencja naukowa pt. „Reakcja na wykroczenia Policji oraz innych uprawnionych do tego podmiotów”, organizowana przez Komendanta – Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

 

48.  28 listopada 2012 roku I Halowe Indywidualne Ogólnopolskie Mistrzostwa Ratowników Wysokościowych, organizowane przez Państwową Straż Pożarną, Fundację Edukacja i Technika Ratownictwa, Miejską Arenę Kultury i Sportu w Łodzi.

 

49.  4 grudnia 2012roku II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego”, której organizatorami są Akademia Obrony Narodowej, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Mapa serwisu