Praktyki studenckie i wolontariat w MSWiA

FAQ

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane przez przyszłych praktykantów pytania:

1. Jaki jest termin oczekiwania na odpowiedź ws. zakwalifikowania się na praktyki? 

Z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń, kontaktujemy się jedynie z kandydatami zakwalifikowanymi do kolejnego etapu rekrutacji.

2. Jakie warunki powinien spełnić student, by móc uczestniczyć w praktykach w MSWiA? 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktykę studencką powinien: – studiować na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb Ministerstwa; – być studentem min. drugiego roku studiów; – posiadać obywatelstwo polskie.

3. Czy istnieje możliwość zatrudnienia w MSWiA po odbyciu praktyk? 

Zasady naboru do służby cywilnej w Polsce określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008 r., Nr 227, poz. 1505. ze zm.). Zgodnie z art. 6 powyższej ustawy, każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej, a nabór do służby cywilnej jest otwarty i konkurencyjny. W związku z powyższym, nie ma możliwości zatrudnienia praktykanta po odbyciu praktyk bez udziału w ogólnodostępnej rekrutacji. Nabór kandydatów do pracy w służbie cywilnej przeprowadzany jest tylko w przypadku pojawienia się wolnych stanowisk w Ministerstwie – kandydaci rekrutowani są na konkretne stanowisko.

4. Na czym polega proces rekrutacji na praktyki w MSWiA?  

Proces rekrutacji na praktyki składa się z następujących etapów: 1. zbieranie aplikacji kandydatów; 2. weryfikacja aplikacji przez Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji; 3. przekazanie wybranych aplikacji do poszczególnych Departamentów/Biur; 4. decyzja o wyborze kandydata/kandydatów; 5. przekazanie informacji o zakwalifikowaniu na praktyki; 6. przygotowanie niezbędnej dokumentacji.

5. Jakie dokumenty należy przygotować przed rozpoczęciem praktyki w MSWiA? 

Przed rozpoczęciem praktyki student zobowiązany jest przedstawić: 1. oryginalny dowód ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) obejmujący okres trwania praktyki. Dowodem poświadczającym fakt ubezpieczenia jest w szczególności zaświadczenie z uczelni, polisa towarzystwa ubezpieczeniowego, Karta Euro 26, ISIC; 2. porozumienie z uczelnią 3. skierowanie na praktyki (w przypadku praktyk obowiązkowych).

6. Czy MSWiA pokrywa koszty związane z przejazdem i zakwaterowaniem na czas praktyk? 

MSWiA nie pokrywa kosztów przejazdu oraz zakwaterowania studentów.

 

Jeśli po przeczytaniu wszystkich materiałów na stronie i powyższych pytań nadal masz jakieś wątpliwości – skorzystaj z zakładki Kontakt.

Mapa serwisu