Urzędy Wojewódzkie

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Wojewoda: Zdzisław Sipiera

pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

tel. 22 695 69 95
fax. 22 695 66 87
e-mail: info@mazowieckie.pl

www.mazowieckie.pl 

Mapa serwisu