Informacje paszportowe - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Informacje paszportowe

Wszystkie informacje o paszportach znajdziesz także na obywatel.gov.pl

Skorzystaj ze strony:  www.obywatel.gov.pl

Od dnia 1 stycznia 2015 r. członkowie rodzin wielodzietnych posiadający ważną Kartę Dużej Rodziny uprawnieni są do dodatkowych ulg w opłatach za wydanie paszportu.

Zniżka dla dzieci z rodzin wielodzietnych posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny wynosi 75 proc. a dla rodziców z tych rodzin - 50 % opłaty za paszport określonej w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. z 2010 r. Nr 25, poz. 126).

Ulga przysługuje wszystkim posiadaczom ważnych Kart Dużej Rodziny – także tych wydanych od czerwca 2014 r. w ramach Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. 

Powyższe uprawnienie wynika ze zmiany w art. 8 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 758) wprowadzonej ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 785).

Mapa serwisu