Informacje paszportowe

Rodzaje dokumentów paszportowych

PASZPORT - zawiera dane biometryczne w postaci wizerunku twarzy i odcisków palców (małoletni do 12 roku życia są zwolnieni z obowiązku pobierania odcisków palców). Polskie paszporty wydawane od dnia 28 sierpnia 2006 r. zawierają dane biometryczne w postaci wizerunku twarzy, a paszporty wydawane po 29 czerwca 2009 r. zawierają dodatkowo dane biometryczne w postaci odcisków palców.

ważny:

 • 10 lat od daty wydania dla osób powyżej 13 roku życia;
 • 5 lat dla dzieci do 13 roku życia;
 • wydawany jest na jedną osobę;
 • każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu. Pozbawienie lub ograniczenie tego prawa może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawie. Przypadki, kiedy organ paszportowy odmawia wydania paszportu określone są w art.17 ust 1. ustawy, a przypadki, kiedy dokument paszportowy ulega unieważnieniu - w art. 38.

 

PASZPORT TYMCZASOWY – nie zawiera danych biometrycznych.

 • ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej niż przez 12 miesięcy od daty wydania;
 • może być wydany:
  • obywatelom polskim przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nich na doręczenie paszportu sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • obywatelom polskim przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej
   i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu;
  • obywatelom polskim przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny,
  • osobom przebywającym w Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą,
   w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową;
  • osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe,
   a przeszkoda ta ma charakter czasowy.

Mapa serwisu