Informacje paszportowe

Odbiór paszportu/paszportu tymczasowego

  • dokument paszportowy odbiera się osobiście w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek;
  • osoba dokonująca odbioru paszportu zawierającego dane biometryczne sprawdza
    za pomocą czytnika elektronicznego, znajdującego się na stanowisku odbioru dokumentów w organie paszportowym, czy dane zawarte w mikroprocesorze
    są zgodne ze stanem faktycznym;
  • przy odbiorze dokumentu paszportowego przedstawia się dotychczas posiadany dokument paszportowy, celem jego anulowania.

Mapa serwisu