Informacje paszportowe

Utrata ważności paszportu

  • po upływie 60 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę danych albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska;
  •  po upływie 4 miesięcy od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym.

Mapa serwisu