Informacje paszportowe

Czas oczekiwania na wydanie paszportu/paszportu tymczasowego

Termin odbioru paszportu albo paszportu tymczasowego określa organ wydający dokument w momencie przyjmowania wniosku paszportowego. Czas oczekiwania na wydanie paszportu w kraju nie powinien być dłuższy niż 30 dni.

Mapa serwisu