Informacje paszportowe

Informacje dla fotografów

Wprowadzając paszport biometryczny przyjęto założenie, że zdjęcia będą wykonywane w komercyjnych zakładach fotograficznych. Nakłada to na zakłady fotograficzne szczególną odpowiedzialność wobec klientów, którzy muszą otrzymać zdjęcie zgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności z normą ICAO 9303. Norma ta jest przestrzegana przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz przez większość państw na świecie. W przyszłości posiadacze paszportów biometrycznych zawierających zgodną z nią fotografię korzystać będą mogli z automatycznej kontroli granicznej, w czasie której oprogramowanie komputerowe porównywać będzie wizerunek twarzy posiadacza z fotografią zawartą w mikroporcesorze.

Od 1 marca 2015 roku, obok obecnie funkcjonującego, wprowadzono nowy wzór dowodu osobistego. Fotografia umieszczona w nowym dowodzie osobistym jest taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach.

W związku z powyższym MSWiA przygotowało nową Instrukcję wykonywania zdjęć do dokumentów paszportowych oraz dowodów osobistych, która zastępuje obowiązującą od 2006 roku Instrukcję wykonywania zdjęć spełniających kryteria ICAO w zakresie biometrycznego wizerunku twarzy w polskich dokumentach podróży.

W celu weryfikacji, że zdjęcie zostało wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, fotografowie na rewersie zdjęcia mogą umieszczać datę jego wykonania.

Mapa serwisu