Informacje paszportowe

Informacje o książeczce paszportowej

Paszport jest dokumentem urzędowym uprawniającym do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadczającym obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie dokument zawiera.

Paszport jest dokumentem w formie książeczki liczącej 40 stron wizowych + karta do personalizacji. Wymiary dokumentu wynoszą:125 mm+/- 0,75 mm x 88 mm +/- 0,75 mm. Książeczka wyprodukowana przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. zawiera następujące części składowe:

Okładka

Okładka ma kolor bordowy, na swej zewnętrznej warstwie posiada charakterystyczny wzór zwany moletem. W skład elementów wytłoczonych na gorąco przy użyciu złotej folii wchodzą napisy Paszport, Passport, Passeport i Unia Europejska, Rzeczpospolita Polska oraz wizerunek orła w koronie w centralnej części pierwszej strony okładki.

W dolnej części okładki znajduje się oznaczenie paszportu biometrycznego.

Wyklejka

Kartki wyklejkowe, przyklejone bezpośrednio do materiału pokryciowego zostały wykonane na papierze nie posiadającym znaku wodnego i nitki zabezpieczającej. Do ich wydrukowania zastosowano dwie techniki druku: offset i staloryt.

Karta do personalizacji

Karta do personalizacji wykonana jest w postaci wielowarstwowej struktury składającej się z papieru i folii poliwęglanowych.

Karta do personalizacji jest dwustronnie zadrukowana techniką offsetową. Offsetowe elementy giloszowe wykonano z zastosowaniem druku irysowego. W tło wkomponowane są mikroteksty o treści Rzeczpospolita Polska - Republic of Poland - Republique de Pologne. Na stronie przeznaczonej do wpisania danych posiadacza dokumentu wykonano dwukolorowy rysunek w postaci Róży Wiatrów, widoczny tylko w świetle UV.

Ponadto strona z danymi personalnymi zawiera nadruki wykonane techniką sitodruku: napis Rzeczpospolita Polska - wydrukowany farbą zmienną optycznie oraz rysunek w postaci stylizowanych liter RP - widoczny w świetle UV.

W lewej górnej części strony umieszczono częściowo demetalizowany hologram.

Słowniczek

Na stronach 4-5 znajduje się słowniczek zawierający tłumaczenia terminów użytych w paszporcie na 17 języków Unii Europejskiej (poza polskim, angielskim i francuskim, w których to teksty zamieszczone są bezpośrednio na stronach).

Strony wizowe

Strony wizowe wydrukowane na papierze zabezpieczonym, z umiejscowionym wielotonowym znakiem wodnym oraz nitkę zabezpieczającą, techniką offsetową są zindywidualizowane graficznie, tzn. projekt graficzny każdej strony jest inny. W szatę graficzną wkomponowany jest numer każdej strony. Linie giloszy zawierają mikrodruki o treści Rzeczpospolita Polska, Republic of Poland, Republique de Pologne.

Na stronach wizowych nr 1, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 23, 25, 26, 28, 31, 33, 34, 37, 38, znajdują się elementy graficzne niewidoczne w świetle białym, natomiast widoczne w świetle UV. Na stronie pierwszej znajduje się numer dokumentu, w kolorze czarnym, zawierający dwie duże litery i siedem cyfr, święcący w świetle UV.

Mikroprocesor

W tylnej stronie okładki umieszczony jest mikroprocesor bezkontaktowy umożliwiający zapisanie i wielokrotny odczyt danych zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) Nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie, z wymogami Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO), w szczególności zawartymi w dokumencie 9303 dotyczącym dokumentów podróży nadających się do odczytu maszynowego (Machine Readable Travel Documents).

Odczyt danych z mikroprocesora zabezpieczony jest mechanizmem Basic Access Control, uniemożliwiającym przypadkowe lub zdalne odczytanie danych.

Mapa serwisu