Akty prawne - Rejestracja stanu cywilnego - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Rejestracja stanu cywilnego

Akty prawne

1.  Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 2064 z późn. zm.) (pobierz plik)

2. Akty wykonawcze wydane na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego 

  1.  wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych:
  1. wydane przez Ministra Zdrowia:

3. Ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 10) (pobierz plik)

 

 
 

Mapa serwisu