Projekty europejskie

Program Współpracy Policyjnej z Państwami Partnerstwa Wschodniego

Program Współpracy Policyjnej z Państwami Partnerstwa Wschodniego, to projekt realizowany w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa Unii Europejskiej. W ciągu czteroletniego okresu wdrażania, rozpoczętego w marcu 2014 roku, 6 państw Partnerstwa Wschodniego: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina – otrzyma pomoc ekspercką państw Unii Europejskiej w zakresie unijnych metod zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz standardów zarządzania instytucjami porządku publicznego. Założeniem Programu jest intensyfikacja współpracy służb porządku publicznego krajów beneficjentów z państwami Unii Europejskiej, a także współpracy państw Partnerstwa Wschodniego między sobą, w zakresie walki z przestępczością transgraniczną.

Ze strony realizującej projekt wiodącą rolę pełni Polska (MSWiA). Partnerami konsorcjum są także Francja, Finlandia, Litwa, Niemcy, Szwecja oraz ICMPD – Międzynarodowe Centrum Rozwoju Polityki Migracyjnej. Projekt jest długo wyczekiwaną kontynuacją pilotażowego projektu szkoleniowego realizowanego przez Polską pod egidą Unii Europejskiej, tzw. mini EuroEast.

 

Mapa serwisu