Projekty europejskie

Instrument na rzecz przyczyniania się do Stabilności i Pokoju

Od 2014 r. MSWiA dzięki uczestnictwu w międzynarodowym konsorcjum ma możliwość ubiegania się o udział polskich ekspertów w krótkoterminowych doraźnych operacjach w państwach trzecich z zakresu przestępczości zorganizowanej. Operacje te mogą obejmować działania pomocowe z następujących obszarów: nielegalny handel, narkotyki, broń, handel ludźmi, pranie brudnych pieniędzy, podrabianie leków, cyberprzestępczość.

11 marca 2014 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 230/2014 ustanowiono Instrument na rzecz przyczyniania się do Stabilności i Pokoju na lata 2014-2020, który zastąpił obowiązujący w latach 2007-2013 Instrument na rzecz Stabilności.    

Instrument na rzecz przyczyniania się do Stabilności i Pokoju jest jednym z kluczowych instrumentów pomocy zewnętrznej UE odgrywających wiodąca rolę w reagowaniu na pojawiające się kryzysy lub zagrożenia kryzysowe na całym świecie.

Działania w ramach Instrumentu wykonywane są przez różnorodne podmioty: agencje UE, państwa członkowskie, organizacje pozarządowe, ONZ oraz inne organizacje międzynarodowe.

Mapa serwisu