Projekty europejskie

Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Serbii

Od 2004 r. instytucje polskiej administracji publicznej oraz instytucje posiadające status Mandated Body mogą uczestniczyć w realizacji projektów współpracy bliźniaczej jako dawca pomocy. W ramach programu IPA (Instrument for Pre-Accesion Assistance) ogłoszony został projekt współpracy bliźniaczej, finansowany przez Komisję Europejską, pn. „Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Serbii” (nr  SR 12 IB JH 02).

Ogólnym celem projektu jest wzmacnianie instytucji w dziedzinie sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa, zgodnie z dorobkiem prawnym UE.

Bezpośrednim celem projektu jest rozwój ogólnej zdolności instytucjonalnej do efektywnego i skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi.

Projekt składa się z trzech komponentów:

  • Przyjęcie i wprowadzenie w życie nowych procedur i ram prawnych potrzebnych do funkcjonowania nowoczesnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi.
  • Restrukturyzacja jednostek organizacyjnych zgodnie z zasadami nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi i dokumentami strategicznymi (strategia, plan działania oparty o nowe narzędzia informatyczne).
  • Promowanie i wdrażanie nowoczesnych procedur zarządzania zasobami ludzkimi w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Serbii zgodnie z odpowiednimi standardami międzynarodowymi.

W 2013 r. MSW Wielkiej Brytanii, w roli lidera projektu, wraz z MSW Polski, w roli młodszego lidera, wygrało przetarg na realizację ww. projektu. Projekt przewidziany jest na 24 miesiące.

Mapa serwisu