Projekty europejskie

Strengthening Armenia’s Migration Management Capacities, with Special Focus on Reintegration Activies in the Framework of the EU-Armenia Mobility Partnership” (dotyczy wzmacniania administracji armeńskiej w działaniach na rzecz wsparcia reemigrantów

i zapewnienia ich trwałej reintegracji.

Projekt „Strengthening Armenia’s Migration Management Capacities, with Special Focus on Reintegration Activies in the Framework of the EU-Armenia Mobility Partnership” realizowany jest w Armenii przez grupę państw członkowskich UE (Belgia, Bułgaria, Czechy, Niemcy, Francja, Holandia, Polska i Rumunia) pod przewodnictwem Francji. Projekt realizowany jest jako Inicjatywa Celowa finansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach Partnerstwa na rzecz mobilności UE – Armenia, którego Polska jest stroną.

Celem realizowanego w latach 2013-2016 projektu jest wsparcie administracji armeńskiej w działaniach na rzecz wsparcia reemigrantów i zapewnienia ich trwałej reintegracji. Ponadto, podejmowane są również działania mające zapewnić pozytywny wpływ migracji na rozwój Armenii m.in. poprzez pogłębienie współpracy administracji armeńskiej z diasporą. Istotną część projektu stanowi współpraca w zakresie promocji migracji legalnej, w tym migracji cyrkulacyjnej.

Dodatkowe informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej:

https://www.facebook.com/TIAproject/info

 

Mapa serwisu