Projekty europejskie

Europejska Nagroda w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości

KRAJOWE ELIMINACJE DO KONKURSU NA EUROPEJSKĄ NAGRODĘ W DZIEDZINIE ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI

 

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje co roku konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA) oraz Konferencję Dobrych Praktyk.

W roku 2015 za organizaję ww. wydarzeń odpowiedzialny jest Luksemburg, jako kraj sprawujący prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Tematem przewodnim konkursu i konferencji jest „Cyberprzestępczość”.

Nagroda główna w konkursie wynosi 10.000 Euro i przyznawana jest projektowi, który wnosi największy wkład w zapobieganie przestępczości. Ponadto regulamin przewiduje przyznanie dwóch wyróżnień w kwocie 5.000 Euro. Każde państwo członkowskie może zgłosić jeden projekt krajowy.

Departament Porządku Publicznego MSW w imieniu organizatora zaprosił do udziału w konkursie i przesyłania zgłoszeń.

W dniu 28 września 2015 r. w MSW odbyło się posiedzenie Komisji konkursowej, która dokonała oceny 7 złożonych projektów. Największą liczbę punktów otrzymał projekt: „Cyberprzemoc w szkołach” Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji „Drogowskazy”, który zostanie zgłoszony, jako projekt polski do konkursu na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości. Według Komisji konkursowej najpełniej wpisuje się on w tegoroczny temat konkursu ECPA oraz spełnia pozostałe kryteria takie jak m.in.: innowacyjność, przeprowadzona ewaluacja oraz możliwość powielenia w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Zwycięzca tegorocznej edycji konkursu zostanie ogłoszony podczas Konferencji Dobrych Praktyk EUPCN, która odbędzie się w dniach 17 – 18 grudnia br. w Luksemburgu.

Jednocześnie, członkowie Komisji konkursowej wybrali dwa dodatkowe projekty do przedstawienia podczas konferencji:

  1. „Cyberdżungla” – Komenda Miejska Policji w Szczecinie;
  2. „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze” – Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach.

 

 

Mapa serwisu