Współpraca wielostronna i zagadnienia horyzontalne

Forum Salzburg

Forum Salzburg jest jedną z ważniejszych dla Polski, nieformalnych inicjatyw międzynarodowych w obszarze spraw wewnętrznych. Do priorytetowych dziedzin współpracy Forum Salzburg należą: współpraca policyjna, współpraca w zakresie kontroli granicznej, zwalczanie nielegalnej migracji, polityka azylowa oraz wymiana poglądów w sprawach dotyczących UE. Państwami członkowskimi Forum Salzburg są: Austria, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja, Słowenia. Od 2007 roku powołana została również Grupa Przyjaciół Forum Salzburg, do której należą kraje Bałkanów Zachodnich oraz Mołdawia. Konferencje Ministerialne Forum Salzburg organizowane są co pół roku przez kolejne państwa członkowskie Forum Salzburg sprawujące półroczne prezydencje.

Od stycznia 2017 do końca czerwca 2018 r. przewodnictwo w Forum Salzburg sprawowały kolejno Węgry, Polska i Rumunia stanowiąc jednocześnie tzw. Trio Prezydencji. Trójka wskazała najważniejsze priorytety w zakresie wzmacniania współpracy państw członkowskich FS (oraz państw Bałkanów Zachodnich) w kwestiach migracyjno-azylowych, ochrony granic i walki z handlem i przemytem ludzi, jak również w kwestiach walki z przestępczością międzynarodową, które  zostały zapisane w  18-miesięcznym programie pracy. W dniach 19 – 20 czerwca 2017 r. odbyła się Konferencja Ministerialna w Budapeszcie, konferencja w Warszawie pod przewodnictwem Ministra Mariusza Błaszczaka odbyła się w dniach 14-15 listopada 2017 r. , natomiast w dniach 14-15 czerwca 2018 r.  działania Trio zakończyła konferencja w Bukareszcie.  Podczas półtorarocznej prezydencji  Trio priorytetem dla naszych krajów było:

  1. Zarządzanie kryzysem migracyjnym w Europie
  2. Kwestia rozszerzenia Strefy Schengen
  3. Zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego w kontekście zagrożeń o charakterze terrorystycznym.

Z dniem 1 lipca 2018 r. Prezydencję w Forum Salzburg rozpoczęła Słowacja, która razem ze Słowenią i Austrią stanowi kolejne Trio, które zakończy prezydencję w grudniu 2019 r.

Mapa serwisu