Współpraca wielostronna i zagadnienia horyzontalne

Grupa G6

Funkcjonująca od 2003 roku Grupa G6 jest nieformalną inicjatywą w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, zrzeszającą ministrów spraw wewnętrznych największych państw członkowskich UE: Niemcy, Wielką Brytanię, Francję, Włochy, Hiszpanię i Polskę (od marca 2006 r.). 

Ministrowie spraw wewnętrznych tych państw spotykają się z reguły raz na pół roku w kraju aktualnie sprawującym prezydencję w Grupie. Spotkania na szczeblu ministrów stanowią forum konsultacji i uzgodnień w bieżących sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego UE, m.in. wzmacniania wspólnych działań służących zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, jak również skutecznej ochrony granic i przeciwdziałania nielegalnej imigracji. Od 2007 r. w spotkaniach ministrów spraw wewnętrznych G6 uczestniczy także Sekretarz Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych.

Jak dotąd Polska trzykrotnie była gospodarzem spotkań ministerialnych Grupy G6 (2007, 2011, 2014). Ostatnie spotkanie G6 oraz USA odbyło się w październiku 2017 r. w Sewilli, w ramach hiszpańskiej prezydencji w Grupie G6.

Obecnie nieformalne przewodnictwo w G6 sprawuje Francja.

Mapa serwisu