Współpraca wielostronna i zagadnienia horyzontalne

Cywilne misje zarządzania kryzysowego

Cywilne misje zarządzania kryzysowego Unii Europejskiej prowadzone są poza terytorium UE w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony.

Resort spraw wewnętrznych bierze udział w następujących misjach UE:

  • EULEX Kosowo - Misję utworzono na podstawie dokumentu Rady Unii Europejskiej - "Wspólne Działanie Rady 2008/124/WPZiB z 04.02.2008 r. w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO". (http://www.eulex-kosovo.eu/),
  • EUMM Gruzja - Decyzja o utworzeniu misji zapadła w Brukseli 15.09.2008 r. i była następstwem konfliktu, który wybuchł w Gruzji w sierpniu 2008 r. (http://www.eumm.eu/),
  • EUBAM Mołdawia/Ukraina - Misja KE na granicy ukraińsko-mołdawskiej EUBAM została uruchomiona 30.11.2005 r. na wspólną prośbę Mołdawii i Ukrainy, skierowaną do Komisji Europejskiej (http://www.eubam.org/).

Mapa serwisu