Współpraca wielostronna i zagadnienia horyzontalne

Ministerialne Forum Państw Schengen z zewnętrzną granicą lądową

Z inicjatywy ministrów spraw wewnętrznych Polski i Finlandii, we wrześniu 2013 r. powołano Ministerialne Forum Państw Schengen z zewnętrzną granicą lądową, do którego przystąpiły z chwilą jego utworzenia: Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Polska i Słowacja, a następnie do tej grupy zaproszono również Norwegię, Rumunię oraz Węgry.

Forum ma na celu promowanie współpracy wielostronnej, dialogu i wymiany najlepszych praktyk w zakresie wyzwań dla resortów spraw wewnętrznych związanych z problematyką zarządzania zewnętrznymi granicami lądowymi i wspieranie w tym zakresie prac prowadzonych w ramach UE.

Mapa serwisu