Data publikacji 17.04.2018

Wizyta ministra Joachima Brudzińskiego w województwie świętokrzyskim

W środę (18 kwietnia br.) w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach minister Joachim Brudziński przekaże samorządowcom promesy na odbudowę infrastruktury komunalnej. Później, także w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, odbędzie się odprawa szefa MSWiA z komendantami Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej. Następnie minister pojedzie do Chmielnika, gdzie budowana jest nowa siedziba Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4.

Program prasowy:

  • godz. 12:45 – minister Joachim Brudziński wręczy promesy na odbudowę infrastruktury komunalnej dla samorządowców z województwa świętokrzyskiego. Dzięki tym środkom gminy i powiaty będą mogły odbudować infrastrukturę zniszczoną np. na skutek intensywnych deszczy. Przewidziano wystąpienie szefa MSWiA.
  • godz. 13:45 – odprawa ministra Joachima Brudzińskiego z szefami służb oraz komendantami z województwa świętokrzyskiego. Przewidziano wystąpienie szefa MSWiA.

Dziennikarzy zainteresowanych relacjonowaniem tych dwóch punktów wizyty prosimy o przybycie do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (al. IX Wieków Kielc 3, Kielce) najpóźniej do godz. 12:20.

  • godz. 14:45 – wizyta ministra Joachima Brudzińskiego na terenie budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 w Chmielniku. Obsługa medialna tego punktu dla operatorów oraz fotoreporterów na zasadzie photo-opp.

Dziennikarzy zainteresowanych relacjonowaniem tego punktu wizyty prosimy o przybycie do Chmielnika (adres: Chmielnik, ul. Przemysłowa 3) najpóźniej do godz. 14:30.

Szczegółowych informacji na temat programu wizyty udziela Paweł Siminiak z Wydziału Prasowego MSWiA (tel. 694-444-042).

Udział za okazaniem ważnej legitymacji prasowej lub zaświadczenia potwierdzającego współpracę z daną redakcją.

Mapa serwisu